• דגש ראשון
  • דגש שני

תיאור בסיסי של הזכות

משלוח דברי דואר

	נושא תעודת  עיוור/לקוי ראיה זכאי לפטור מתשלום עבור משלוח דברי דואר, בארץ ובחו"ל, של ספרים מוקלטים, אביזרים וכתבים בכתב בראייל.

יישום: כשמדובר בחומר בראייל, יש לציין על המעטפה או החבילה את המילה "בראייל". לצורך משלוח חומר מוקלט, יש לרשום על האריזה את המלים: "חומר לעיוורים".

        פרטים נוספים: www.postil.com

מי זכאי?

אדם הנושא תעודת עיוור/לקוי ראיה.

תהליך מימוש הזכות

איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך.

טפסים

  • רשימת טפסים למימוש הזכות

חשוב לדעת

במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ.

ראו גם

עיוורים ולקויי ראיה

הרחבות ופרסומים

אתר הדואר

מקורות

מדריך זכויות ושירותים

לעיוורים בישראל

לבעל תעודת עיוור/ לקוי ראיה.

תגיות