תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מקבלי קצבת נכות כללית פטורים מתשלום על שירותים שונים בקופות החולים
תבנית:זכות/סיום הקדמה
  • מקבלי קצבת נכות כללית פטורים מתשלום בקופות החולים עבור השירותים הבאים:
    • ביקור אצל רופא פנימי ורופא מקצועי
    • התחייבות עבור טיפול בבית חולים (טופס 17)
    • ביקור במכונים (כגון מכון רנטגן) ובמרפאות חוץ

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הפטור עבור השירותים ניתן באופן אוטומטי, בהתאם לרשימות המועברות מהמוסד לביטוח לאומי לקופות החולים.
  • לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה במוסד לביטוח לאומי, בימים א' - ה' בין השעות 13 - 9 בטלפון: 6462000 - 02.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות


תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי