למשטרה אין סמכות לפזר הפגנה חוקית או לעצור את משתתפיה

מקרים בהם קציני משטרה רשאים להורות על פיזור הפגנה

  • הפגנה שטעונה רישיון המתנהלת ללא רישיון.
  • הפגנה המפרה את תנאי הרישיון.
  • הפגנה שמשתתפיה החלו להפר את הסדר הציבורי ולנהוג באלימות.
  • "התקהלות אסורה" על פי החוק (ראו בהמשך הגדרה של התקהלות אסורה).


במקרה זה יורו השוטרים למשתתפים להתפזר. אם לא יעשו כן כעבור זמן סביר, מותר לפזרם בכוח.

התקהלות אסורה

"התקהלות אסורה" מוגדרת בחוק כך: "שלושה אנשים לפחות שנתקהלו לשם עבירה, או שנתקהלו למטרה משותפת, ואפילו כשרה, ומתנהגים באופן הנותן לאנשים שבסביבה יסוד סביר לחשוש שהמתקהלים יעשו מעשה שיפר את השלום, או שבעצם התקהלותם יעוררו אנשים אחרים, ללא צורך וללא עילה מספקת, להפר את השלום, הרי זו התקהלות אסורה. "

בתי המשפט והיועץ המשפטי לממשלה הכירו זה מכבר, כי זוהי הוראת חוק רחבה וגורפת מדי למדינה דמוקרטית, ולכן צמצמו מאוד את המקרים שיחשבו כהתקהלות אסורה. המבחן לחשש להפרת השלום הוא מבחן אובייקטיבי. לא די בחשש בעלמא, אלא בחשש סביר ומבוסס.

במיוחד חייבים השוטרים להיזהר במקרים שבהם החשש להפרת השלום אינו נובע מהתנהגות המפגינים אלא מתגובות של אלה המתנגדים להפגנה. "היסוד הסביר לחשש מפני הפרת השלום צריך לנבוע מהתנהגות המתקהלים, ולא מהתנהגותם של אנשים בסביבה המתנגדים לקיום ההפגנה. "( הנחיית היועמ"ש: "חירות ההפגנה" ע' 11). כאמור לעיל – תפקיד המשטרה להגן על המפגינים מפני מתנכלים, ופיזור הפגנה בשל חשש מאלימות של המתנגדים ייעשה במקרים חריגים, שבהם יש חשש ממשי, שכוחות המשטרה לא יוכלו לבצע את תפקידם ולהגן על המפגינים.

עצם ההכרזה של קציני משטרה שההפגנה היא "בלתי-חוקית" אינה הופכת אותה לכזאת. לא פעם אירע שבית משפט, שאליו הובאו מפגינים שנעצרו, קבע שההכרזה על ההפגנה כ"בלתי חוקית" היתה משוללת יסוד. יחד עם זאת, קשה למשתתפים בהפגנה לדעת בוודאות, אם הוראת הפיזור חוקית או לאו. התעלמות מההוראה כרוכה בסיכון של עימות עם שוטרים ושל הפרת חוק.

גם במקרה שההחלטה לפזר את ההפגנה היא מוצדקת, ואפילו אם המפגינים מפרים את החוק, הכוח שמפעילה המשטרה כדי לפזר את המפגינים חייב להיות מידתי. אסור לשוטרים לפעול באלימות מופרזת, ומוטל עליה להפעיל רק את האמצעים ההכרחיים כדי להשיב את הסדר הציבורי על כנו.

השוטרים אמורים לענוד תגי זיהוי. אם המפגינים סבורים שהתנהגות השוטרים אינה חוקית, הם יכולים לרשום את פרטי השוטרים ולהגיש נגדם תלונה.