תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור ימני

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אינו מגן על עובדים שעברו את גיל הפרישה מפני פיטורים מחמת גיל

עובד שעבר את גיל הפרישה ופוטר על ידי מעסיקו בשל גילו תבע את המעסיק בגין אפליה מחמת גיל. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי לאחר שעבר העובד את גיל הפרישה, הוא כבר אינו זכאי להגנת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ומעתה ואילך העסקתו בידי המעסיק היא וולונטרית וכל צד יכול להפסיקה בכל עת, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.

השופטים הדגישו כי אין זה ראוי שאם המשיך המעסיק להעסיק את העובד אחרי גיל הפרישה, הוא ימצא את עצמו במצב חמור יותר לעומת המצב שבו היה לוּ היה מפסיק את העסקתו בגיל הפרישה עצמו. תבנית:תקדים משפטי/סיום הקדמה

משמעות

  • החוק אינו מגן על עובדים שעברו את גיל הפרישה מפני פיטורים מחמת גיל.

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור ימני

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי

תבנית:תקדים משפטי/ראו גם

תבנית:תקדים משפטי/תיבת מידע

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור שמאלי