הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית משפט שלום ירושלים
מס' תיק:
תא"מ 16589-09-15
תאריך:
11.06.2016

רקע עובדתי

 • הגב' דרשן, אישה עיוורת הנעזרת בכלב נחייה, הזמינה ביום גשום וסוער מונית מחברת מוניות.
 • סדרן חברת המוניות שלח את הנתבע לבצע את הנסיעה, אך הנתבע לא ביצע את הנסיעה.
 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותהגישה תביעה נגד הנתבע בטענה שהנתבע סירב להעלות את גב' דרשן וכלב הנחייה למונית בטענה שהמונית שלו חדשה, ובכך הפר את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 • הנתבע טוען כי האמנם הוזמן לבצע נסיעה מכתובתה של הגב' דרשן ואולם כשהגיע למקום מי שפנה אליו היתה גב' שוקרון שעוזרת לגב' דרשן, כשבידיה אמבט פלסטיק גדול שלא יכול היה להיכנס למונית. לטענתו, הוא לא ביצע את הנסיעה בשל ה"מטען החורג "של האמבטיה, כ ולא בשל העובדה שהגב' דרשן היתה מלווה בכלב הנחיה.

פסיקת בית משפט השלום

 • בית המשפט פסק שהנתבע סרב לקחת את הגב' דרשן במונית בשל מוגבלותה ובשל כלב הנחיה שנלווה אליה . בית המשפט הגיע למסקנה זו מהסיבות הבאות:
  • מהעדויות עלה שהגב' שוקרון לא נשאה בידיה אמבטיה גדולה ולכן אין אמת בגרסת הנתבע .
  • העובדה שהגב' דרשן וגב' שוקרון ידעו שמדובר במונית חדשה מעידה שהנתבע אכן אמר להן שהוא מסרב להסיע את גב' דרשן בשל היותה מלווה בכלב נחיה וחששו שהמונית תתלכלך עקב מזג האוויר הסוער.
  • העובדה שהנתבע ובני ביתו טרחו לחזור ולהתקשר לגב ' דרשן ולבקש ממנה להסיר את התלונה וכן שלחו לה זר פרחים ומכתב ההתנצלות יש בה כדי להעיד שגירסת התובעת נכונה.

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים

מקורות