מ (רבקה ניר העביר את הדף תשלום פיצויים לעסקים שנפגעו באזור הדרום ובעוטף עזה לשם [[פיצויים לעובדים ולעסקים שנגרם להם נזק עקיף בתקופת המתיחות...)
שורה 16: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 +
| [[מצב חירום ומצב מיוחד בעורף]]
 +
| [[שאלות ותשובות לעובדים בישובי עוטף עזה והדרום בתקופה שבין מאי 2018 לסוף 2019]]
 
| [[עסקים קטנים]]
 
| [[עסקים קטנים]]
| [[עובדים עצמאים]]
 
| [[מצב חירום ומצב מיוחד בעורף]]
 
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}

גרסה מ־12:17, 13 בספטמבר 2019

הקדמה:

בעלי עסקים באזור הדרום ובעוטף עזה שנגרם להם נזק עקיף בתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 31.12.2019 יכולים להגיש תביעה לפיצויים
הסכם קיבוצי מיום 14.08.2019 קובע כי עובדים שכירים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה זו בהתאם להנחיות פיקוד העורף, זכאים לשכר עבור ימי היעדרותם
המועד האחרון להגשת תביעה לפיצויים במסלול שכר בגין ימי היעדרות בשנת 2018 הוארך עד ליום 26.09.2019
ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המוקד לטיפול בנזקים ישירים באזור הדרום בטלפון 08-6623300
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

טפסים

בעלי עסקים באזור הדרום ובעוטף עזה שנגרם להם נזק עקיף בתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 31.12.2019 יכולים להגיש תביעה לפיצויים, בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) התשע"ט-2019.

 • הפיצויים יינתנו במסלולים הבאים:
  • מסלול מחזורים לענף הדבורים.
  • מסלול מחזורים לענף התיירות.
  • מסלול שכר לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות, התיירות והדבורים (בעלי עסק מענף התיירות והדבורים יכולים לבחור אם לתבוע פיצויים במסלול מחזורים או במסלול שכר, בתנאי ששילמו משכורת לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני).
שימו לב
ב- 14.08.2019 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים, ההסתדרות הכללית החדשה ומדינת ישראל, לגבי חובת תשלום שכר לעובדים שנעדרו או שייעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 31.12.2019, בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

מועד הגשת התביעות

 • כדי לאפשר תשלום פיצויים סמוך ככל הניתן למועדי הנזקים, יש להגיש את התביעות עד למועדים הבאים:
  • בנזקים שנגרמו בתקופה שמה-01.05.2018 עד ל- 31.12.2018, היה ניתן להגיש תביעה עד ה- 30.6.2019, אך המועד האחרון להגשת תביעה לפיצויים במסלול שכר הוארך עד ל- 26.09.2019
  • בנזקים שנגרמו בתקופה שמה-01.01.2019 עד ל- 30.06.2019, יש להגיש את התביעה עד ה- 31.10.2019.
  • בנזקים שנגרמו בתקופה שמה-01.07.2019 עד ל- 31.12.2019, יש להגיש את התביעה עד ה- 30.04.2020.

מי זכאי?

 • בעלי עסקים שנגרם להם נזק עקיף בתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 31.12.2019, במקרים הבאים:
  • בעסק שהוא בית מלון/פנסיון/בית מרגוע/בית הארחה, או אטרקציה תיירותית ללא לינה שמספקת פעילויות נופש/תרבות/פנאי בתשלום - ביישובים שמפורטים בנספח ג' של הוראת רשות המסים ("רשימת ישובים בענף התיירות").
  • בענף הדבורים, באזור שיש בו כוורות ושטחי מרעה במרחק של בין 0 ל-7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.
  • בעסק שנפגע בשל הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד חינוך או מקומות עבודה שאינם חיוניים או בשל איסור על התקהלות - באזור במרחק של בין 0 ל-40 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.

תביעה במסלול השכר

 • מעסיק ששילם שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בתקופה האמורה וכן עובד עצמאי שנעדר מהעבודה רשאי להגיש תביעה במסלול זה.
 • לכל עובד, שכיר או עצמאי, סכום הפיצוי יהיה:
  • 370 ש"ח ליום עבודה מלא עבור עד 10 ימי היעדרות בשל המצב הביטחוני
  • שכר העבודה היומי עבור תקופה שעולה על 10 ימי היעדרות בשל המצב הביטחוני
 • הסכום יוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובד.
 • ימי ההיעדרות לא כוללים ימים שהעובד נעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה, חופשת לידה, מילואים או ימי המנוחה השבועית (אלא אם העובד מועסק בהם בדרך כלל) או יום שבו העובד עבד מחוץ למקום העסק.
 • היעדרות העובד תזכה בפיצוי במקרים הבאים:
  • העובד נעדר מעבודתו בתקופת הפיצוי לפי הוראת פיקוד העורף על סגירת מקום העבודה שלו שאינו חיוני, ומקום עבודתו נמצא ביישוב המופיע בנספח ב' של הוראת רשות המסים ("אזור מיוחד במסלול שכר").
  • העובד הוא הורה (כולל הורה במשפחת אומנה) שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים, והוא היה עם הילד בתקופה שהיתה בה הוראה על סגירת מוסד החינוך של הילד ביישוב המופיע בנספח ב' של הוראת רשות המסים ("אזור מיוחד במסלול שכר"). זאת אם התקיים אחד מהתנאים הבאים והעובד הצהיר על כך בכתב:
   • הילד נמצא במשמורתו או בחזקתו הבלעדית.
   • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
   • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד.
   • בן הזוג אינו עובד שכיר או עצמאי , אך נבצר ממנו להשגיח על הילד.
   • בן זוגו של העובד שהה במילואים באותו יום.
  • העובד עונה על הגדרת אדם עם מוגבלות ומתקיימים התנאים הבאים:
   • מוגבלותו ידועה למעסיק.
   • לא היה ביכולתו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, כי מוגבלותו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופת הפיצוי.
  • לעובד יש ילד (ללא הגבלת גיל) העונה על הגדרת אדם עם מוגבלות, ומתקיימים התנאים הבאים:
   • העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד.
   • העובד הציג למעסיק אישור או תיעוד רפואי על המוגבלות של ילדו.
   • לא היה ביכולתו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, כי מוגבלותו של הילד מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופת הפיצוי.
 • לפרטים נוספים על אופן חישוב הפיצוי במסלול השכר, ראו בהוראת רשות המסים.

תביעה במסלול המחזורים

 • המסלול מבוסס על התפיסה כי הנזק העקיף מתבטא בירידה במחזור העסקאות, שמלווה בירידה בהוצאות התפעול המשתנות.
 • חישוב הנזק לפי מסלול זה מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות, בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה שבה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל המצב הביטחוני.
 • לפרטים נוספים על אופן חישוב הפיצוי במסלול המחזורים, ראו בהוראת רשות המסים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא ולהגיש טופס תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" שנגרם בשל הפסקת פעילות עקב פעולות מלחמה לתקופה שמיום 1.5.2018 ועד יום 31.12.2019.
 • הטופס כולל דברי הסבר לגבי המסמכים שיש לצרף לתביעה.
 • מגישים את התביעה לרשות המסים - קרן הפיצויים.
 • בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות, תשולם למגיש התביעה מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצויים שדרש, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  • התביעה הוגשה במלואה כנדרש ונמצאה תקינה
  • מנהל קרן פיצויים הודיע על החלטתו בתוך 45 יום מהמועד שבו התביעה הוגשה במלואה
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המוקד לטיפול בנזקים ישירים באזור הדרום בטלפון 08-6623300.

חקיקה ונהלים