(פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה)
שורה 17: שורה 17:
 
|שם=  עמאד אבראהים נ' מועצה מקומית מע'אר
 
|שם=  עמאד אבראהים נ' מועצה מקומית מע'אר
 
|ערכאה= בית הדין הארצי לעבודה
 
|ערכאה= בית הדין הארצי לעבודה
|שופטים= השופט יגאל פליטמן, השופטת ורדה וירט-ליבנה, השופטת רונית רוזנפלד
+
|שופטים= השופט שמואל צור, השופטת ורדה וירט-ליבנה, השופטת לאה גליקסמן,
|תיק= עע (ארצי) 731/07
+
|תיק= עע (ארצי) 631/06
|תאריך= 22.06.2008
+
|תאריך= 28.05.2007
|קישור= [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/a07000731-132.htm לקריאת פסק הדין] (מאתר נבו)  
+
|קישור= [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/a06000631-181.htm לקריאת פסק הדין] (מאתר נבו)  
 
}}
 
}}
 
  <!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל.  ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
  <!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל.  ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
==רקע עובדתי==
 
==רקע עובדתי==
 
* המערערים הנם עובדים של החברה.  
 
* המערערים הנם עובדים של החברה.  
* החברה לא שילמה למערערים חלק ממשכורותיהם במועד, והתעוררה בבית הדין האזורי מחלוקת בעניין שיעור [[פיצויי הלנת שכר]] המגיעים למערערים.  
+
* החברה לא שילמה למערערים חלק ממשכורותיהם במועד
 +
* המערערים הגישו תביעה  ל[[פיצויי הלנת שכר]] בבית הדין האזורי לעבודה .
 
* בפסק דינו קבע בית הדין האזורי כי נסיבות העניין מצדיקות את הפחתת פיצויי ההלנה, וכי פיצויי ההלנה ישולמו על שכר העבודה בלבד ולא על רכיבים אחרים, כגון  תשלום בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות.
 
* בפסק דינו קבע בית הדין האזורי כי נסיבות העניין מצדיקות את הפחתת פיצויי ההלנה, וכי פיצויי ההלנה ישולמו על שכר העבודה בלבד ולא על רכיבים אחרים, כגון  תשלום בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות.
* המערערים הגישו ערעור על פסק הדין הנ"ל לבית הדין הארצי לעבודה, אשר דחה את הערעור
+
* המערערים הגישו ערעור על פסק הדין הנ"ל לבית הדין הארצי לעבודה.
*  לאחר דחיית הערעור פנו הצדדים לחישוב הסכומים המגיעים למערערים, כמצוות בית הדין האזורי . בפני בית הדין האזורי הוגשה חוות דעת מומחה בה חושבו הסכומים המגיעים למערערים.
 
*  המערערים הסתייג מחוות דעת המומחה הואיל והוא ערך את חישוביו לפי שכר נטו (לאחר ניכוי הסכומים המותרים משכר העבודה כגון מס הכנסה וביטוח לאומי), ולא  לפי השכר ברוטו (לפני ניכוי הסכומים המותרים  משכר העבודה).
 
*בית הדין האזורי לעבודה קבע כי פיצוי הלנת שכר יחול על השכר  נטו המגיע לעובד, לאחר ניכוי כל הסכומים המותרים בניכוי משכר עבודה מכח החוק.
 
* על החלטה זו הוגש ערעור  לבית הדין הארצי לעבודה.
 
  
 
== פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה ==
 
== פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה ==
לעניין ביצוע של פסק הדין ודרך חישוב פיצויי הלנת השכר:
+
* בית הדין הארצי לעבודה קיבל את פסיקתו של בית הדין האזורי לעבודה ופסק  שיש לחייב ב[[פיצויי הלנת שכר]] אך ורק בגין שכר העבודה ולא בגין תשלומים נלווים והחזרי הוצאות .
ראשית יצוין, כי קביעתו של בית הדין האזורי לפיה יש לחייב בפיצויי הלנת שכר אך ורק בגין שכר נטו אך לא על רכיבים אחרים שאינם בגדר שכר עבודה מקובלת עלינו. רק נבהיר כי הכוונה בשכר "נטו" היא כי פיצויי ההלנה יחולו אך ורק על "שכר עבודה" ולא על תשלומים נלווים לו ואין הכוונה לשכר "נטו" לאחר ניכוי המס להבדיל משכר ברוטו.
+
* עפ"י ההלכה, מהגדרת "שכר מולן" ב[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/090_001.htm#Seif1 סעיף 1 לחוק הגנת השכר]] ,תשי"ח-1958 למדים כי רק שכר עבודה שלא שולם לעובד במועדים הנקובים בחוק הוא שכר מולן,  
 
+
תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות, כגון: נסיעות, דמי הבראה, הוצאות טלפון, אש"ל וגילום אינם בגדר שכר עבודה לצורך חישוב פיצויי ההלנה.
עפ"י ההלכה, מהגדרת "שכר מולן" בסעיף 1 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 למדים כי רק שכר עבודה שלא שולם לעובד במועדים הנקובים בחוק הוא שכר מולן, דהיינו רק סכום שלעובד זכות תביעה לתשלומו הוא "שכר מולן" המזכה בפיצויי הלנה. תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות, כפי שמפורטים בסעיף 9 לפסק דינו של בית הדין האזורי, אינם בגדר "שכר עבודה" לצורך חישוב פיצויי ההלנה
+
*  לאור האמור לעיל הערעור נדחה ללא הוצאות.
יש לחייב בפיצויי הלנת שכר אך ורק בגין שכר נטו אשר מגיע לכל אחד מן התובעים, אך לא על רכיבים אחרים, שאינם בגדר "שכר עבודה", אלא תשלום בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות.
 
מעיון בתלושי השכר של התובעים, אשר צורפו לסיכומי ב"כ התובעים, עולה כי הם מקבלים תשלום בגין החזרי הוצאות, נסיעות, דמי הבראה, הוצאות טלפון, אש"ל, גילום, שאינם בגדר "שכר עבודה" ואין לחייב בגינם בפיצויי הלנה בשיעור שנקבע.
 
  
 
==משמעות פסק הדין==
 
==משמעות פסק הדין==
* השכר המולן לצורך חישוב [[פיצויי הלנת שכר]] הוא '''שכר העבודה ברוטו''', ללא תשלומים נלווים והחזרי הוצאות.
+
* [[פיצויי הלנת שכר]] חלים אך ורק על שכר העבודה ולא על תשלומים נלווים והחזרי הוצאות.
*   אם  המעסיק הוכיח כי מתוך השכר ברוטו הוא ניכה והעביר לייעודם את הניכויים המותרים על פי החוק  (כגון מס הכנסה וביטוח לאומי), פיצויי הלנת השכר יחולו על '''שכר העבודה נטו''' שיוותר לאחר העברת הניכויים המותרים
+
* תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות, כגון: נסיעות, דמי הבראה, הוצאות טלפון, אש"ל וגילום אינם בגדר שכר עבודה לצורך חישוב פיצויי ההלנה.
*בנסיבות מיוחדות יוכל בית הדין לקבוע שפיצויי הלנת השכר יחולו על שכר העבודה נטו ולא על השכר ברוטו, גם אם המעסיק טרם העביר את הניכויים המותרים לייעודם.
 
 
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
<!--  
 
<!--  
 
* חקיקה ונהלים שפסק הדין משפיע עליהם
 
* חקיקה ונהלים שפסק הדין משפיע עליהם
 
  -->
 
  -->
* [[חוק הגנת השכר]], סעיף 17, 25.
+
* [[חוק הגנת השכר]], סעיפים  1, 17
 
* [[חוק הגנת השכר (עיצום כספי)]]
 
* [[חוק הגנת השכר (עיצום כספי)]]
 
* [[חוק העונשין]]
 
* [[חוק העונשין]]

גרסה מ־17:53, 22 באוקטובר 2017

הקדמה:

השכר המולן לצורך חישוב פיצויי הלנת שכר הוא שכר העבודה ברוטו, ללא תשלומים נלווים והחזרי הוצאות
אם המעסיק הוכיח כי מתוך השכר ברוטו הוא ניכה והעביר לייעודם את הניכויים המותרים על פי החוק (כגון מס הכנסה וביטוח לאומי), פיצויי הלנת השכר יחולו על שכר העבודה נטו שיוותר לאחר העברת הניכויים המותרים
בנסיבות מיוחדות יוכל בית הדין לקבוע שפיצויי הלנת השכר יחולו על שכר העבודה נטו ולא על השכר ברוטו, גם אם המעסיק טרם העביר את הניכויים המותרים לייעודם
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עע (ארצי) 631/06
תאריך:
28.05.2007
קישור:

רקע עובדתי

 • המערערים הנם עובדים של החברה.
 • החברה לא שילמה למערערים חלק ממשכורותיהם במועד
 • המערערים הגישו תביעה לפיצויי הלנת שכר בבית הדין האזורי לעבודה .
 • בפסק דינו קבע בית הדין האזורי כי נסיבות העניין מצדיקות את הפחתת פיצויי ההלנה, וכי פיצויי ההלנה ישולמו על שכר העבודה בלבד ולא על רכיבים אחרים, כגון תשלום בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות.
 • המערערים הגישו ערעור על פסק הדין הנ"ל לבית הדין הארצי לעבודה.

פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה

 • בית הדין הארצי לעבודה קיבל את פסיקתו של בית הדין האזורי לעבודה ופסק שיש לחייב בפיצויי הלנת שכר אך ורק בגין שכר העבודה ולא בגין תשלומים נלווים והחזרי הוצאות .
 • עפ"י ההלכה, מהגדרת "שכר מולן" בסעיף 1 לחוק הגנת השכר] ,תשי"ח-1958 למדים כי רק שכר עבודה שלא שולם לעובד במועדים הנקובים בחוק הוא שכר מולן,
 • תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות, כגון: נסיעות, דמי הבראה, הוצאות טלפון, אש"ל וגילום אינם בגדר שכר עבודה לצורך חישוב פיצויי ההלנה.
 • לאור האמור לעיל הערעור נדחה ללא הוצאות.

משמעות פסק הדין

 • פיצויי הלנת שכר חלים אך ורק על שכר העבודה ולא על תשלומים נלווים והחזרי הוצאות.
 • תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות, כגון: נסיעות, דמי הבראה, הוצאות טלפון, אש"ל וגילום אינם בגדר שכר עבודה לצורך חישוב פיצויי ההלנה.

חקיקה ונהלים