שורה 4: שורה 4:
 
| מידע  =השכר המולן לצורך חישוב [[פיצויי הלנת שכר]]  הנו  אך ורק  שכר העבודה  של העובד ואין הוא כולל  תשלומים נלווים והחזרי הוצאות
 
| מידע  =השכר המולן לצורך חישוב [[פיצויי הלנת שכר]]  הנו  אך ורק  שכר העבודה  של העובד ואין הוא כולל  תשלומים נלווים והחזרי הוצאות
 
|מידע 2= שכר העבודה  עליו חלים פיצויי הלנת השכר כולל בחובו  שכר בעד [[דמי חגים|חגים]], פריון עבודה, [[גמול עבור שעות נוספות|שעות נוספות]] ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו  
 
|מידע 2= שכר העבודה  עליו חלים פיצויי הלנת השכר כולל בחובו  שכר בעד [[דמי חגים|חגים]], פריון עבודה, [[גמול עבור שעות נוספות|שעות נוספות]] ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו  
| מידע2=  תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות, כגון: נסיעות, דמי הבראה, הוצאות טלפון, אש"ל וגילום אינם בגדר שכר עבודה  לצורך חישוב פיצויי ההלנה.
+
| מידע2=  תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות, כגון: נסיעות, דמי הבראה, הוצאות טלפון, אש"ל וגילום אינם בגדר שכר עבודה  לצורך חישוב פיצויי ההלנה
 
  }}
 
  }}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 20: שורה 20:
 
|תיק= עע (ארצי) 631/06  
 
|תיק= עע (ארצי) 631/06  
 
|תאריך= 28.05.2007
 
|תאריך= 28.05.2007
|קישור= [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/a06000631-181.htm לקריאת פסק הדין] (מאתר נבו)
+
|קישור= [https://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/a06000631-181.htm לקריאת פסק הדין]
 
}}
 
}}
 
  <!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל.  ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
  <!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל.  ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
==רקע עובדתי==
 
==רקע עובדתי==
 
* המערערים הנם עובדים של החברה.  
 
* המערערים הנם עובדים של החברה.  
* החברה לא שילמה למערערים חלק ממשכורותיהם במועד
+
* החברה לא שילמה למערערים חלק ממשכורותיהם במועד.
* המערערים הגישו תביעה  ל[[פיצויי הלנת שכר]] בבית הדין האזורי לעבודה .
+
* המערערים הגישו תביעה  ל[[פיצויי הלנת שכר]] בבית הדין האזורי לעבודה.
 
* בפסק דינו קבע בית הדין האזורי כי נסיבות העניין מצדיקות את הפחתת פיצויי ההלנה, וכי פיצויי ההלנה ישולמו על שכר העבודה בלבד ולא על רכיבים אחרים, כגון  תשלום בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות.
 
* בפסק דינו קבע בית הדין האזורי כי נסיבות העניין מצדיקות את הפחתת פיצויי ההלנה, וכי פיצויי ההלנה ישולמו על שכר העבודה בלבד ולא על רכיבים אחרים, כגון  תשלום בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות.
 
* המערערים הגישו ערעור על פסק הדין הנ"ל לבית הדין הארצי לעבודה.
 
* המערערים הגישו ערעור על פסק הדין הנ"ל לבית הדין הארצי לעבודה.
  
 
== פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה ==
 
== פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה ==
* בית הדין הארצי לעבודה קיבל את פסיקתו של בית הדין האזורי לעבודה ופסק  שיש לחייב ב[[פיצויי הלנת שכר]] אך ורק בגין שכר העבודה ולא בגין תשלומים נלווים והחזרי הוצאות .
+
* בית הדין הארצי לעבודה קיבל את פסיקתו של בית הדין האזורי לעבודה, וקבע שיש לחייב ב[[פיצויי הלנת שכר]] אך ורק בגין שכר העבודה ולא בגין תשלומים נלווים והחזרי הוצאות.
* מהגדרת "שכר מולן" ב[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/090_001.htm#Seif1 סעיף 1 לחוק הגנת השכר]] ,תשי"ח-1958 עולה  כי רק '''שכר עבודה''' (לרבות תשלומים בעד [[דמי חגים|חגים]], פריון עבודה, [[גמול עבור שעות נוספות|שעות נוספות]] ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו) שלא שולם לעובד במועדים הנקובים בחוק הוא שכר מולן,
+
* מהגדרת "שכר מולן" ב[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/090_001.htm#Seif1 סעיף 1 לחוק הגנת השכר], עולה  כי רק '''שכר עבודה''' (לרבות תשלומים בעד [[דמי חגים|חגים]], פריון עבודה, [[גמול עבור שעות נוספות|שעות נוספות]] ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו) שלא שולם לעובד במועדים הנקובים בחוק הוא שכר מולן.
 
*  '''תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות,''' כגון:[[החזר הוצאות נסיעה]],  [[דמי הבראה]] הוצאות טלפון, אש"ל וגילום '''אינם בגדר שכר עבודה  לצורך חישוב פיצויי ההלנה.'''
 
*  '''תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות,''' כגון:[[החזר הוצאות נסיעה]],  [[דמי הבראה]] הוצאות טלפון, אש"ל וגילום '''אינם בגדר שכר עבודה  לצורך חישוב פיצויי ההלנה.'''
 
*  לאור האמור לעיל הערעור נדחה ללא הוצאות.
 
*  לאור האמור לעיל הערעור נדחה ללא הוצאות.
  
 
==משמעות פסק הדין==
 
==משמעות פסק הדין==
*  שכר המולן לצורך חישוב [[פיצויי הלנת שכר]]  הנו  אך ורק  שכר העבודה  של העובד ואין הוא כולל  תשלומים נלווים והחזרי הוצאות
+
*  שכר המולן לצורך חישוב [[פיצויי הלנת שכר]]  הנו  אך ורק  שכר העבודה  של העובד ואין הוא כולל  תשלומים נלווים והחזרי הוצאות.
* שכר העבודה  עליו חלים פיצויי הלנת השכר כולל בחובו שכר בעד [[דמי חגים|חגים]], פריון עבודה, [[גמול עבור שעות נוספות|שעות נוספות]] ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו
+
* שכר העבודה  עליו חלים פיצויי הלנת השכר כולל בחובו שכר בעד [[דמי חגים|חגים]], פריון עבודה, [[גמול עבור שעות נוספות|שעות נוספות]] ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו.
 
*  '''תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות,''' כגון:[[החזר הוצאות נסיעה]],  [[דמי הבראה]] הוצאות טלפון, אש"ל וגילום '''אינם בגדר שכר עבודה  לצורך חישוב פיצויי ההלנה.'''
 
*  '''תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות,''' כגון:[[החזר הוצאות נסיעה]],  [[דמי הבראה]] הוצאות טלפון, אש"ל וגילום '''אינם בגדר שכר עבודה  לצורך חישוב פיצויי ההלנה.'''
  
שורה 45: שורה 45:
 
*  אם  המעסיק הוכיח כי מתוך השכר ברוטו הוא ניכה והעביר לייעודם את הניכויים המותרים על פי החוק  (כגון מס הכנסה וביטוח לאומי), פיצויי הלנת השכר יחולו על '''שכר העבודה נטו''' שיוותר לאחר העברת הניכויים המותרים
 
*  אם  המעסיק הוכיח כי מתוך השכר ברוטו הוא ניכה והעביר לייעודם את הניכויים המותרים על פי החוק  (כגון מס הכנסה וביטוח לאומי), פיצויי הלנת השכר יחולו על '''שכר העבודה נטו''' שיוותר לאחר העברת הניכויים המותרים
 
*בנסיבות מיוחדות יוכל  בית הדין לקבוע שפיצויי הלנת השכר יחולו על שכר העבודה נטו ולא על השכר ברוטו, גם אם המעסיק טרם העביר את הניכויים המותרים לייעודם.
 
*בנסיבות מיוחדות יוכל  בית הדין לקבוע שפיצויי הלנת השכר יחולו על שכר העבודה נטו ולא על השכר ברוטו, גם אם המעסיק טרם העביר את הניכויים המותרים לייעודם.
* למידע נוסף ראו: [[חדש:פיצויי הלנת שכר חלים על השכר ברוטו אלא אם המעסיק הוכיח שהעביר לייעודם את הניכויים המותרים]]
+
* [[חדש:פיצויי הלנת שכר חלים על השכר ברוטו אלא אם המעסיק הוכיח שהעביר לייעודם את הניכויים המותרים|לקריאת פסק דין בנושא זה]].
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
<!--
+
* [[חוק הגנת השכר]] - סעיפים 1, 17.
* חקיקה ונהלים שפסק הדין משפיע עליהם
 
-->
 
* [[חוק הגנת השכר]], סעיפים 1, 17
 
 
* [[חוק הגנת השכר (עיצום כספי)]]
 
* [[חוק הגנת השכר (עיצום כספי)]]
 
* [[חוק העונשין]]
 
* [[חוק העונשין]]
שורה 61: שורה 58:
 
<!--  
 
<!--  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
<!--
+
* נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.
בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
==endarticle==

גרסה מ־13:30, 25 באוקטובר 2017

הקדמה:

השכר המולן לצורך חישוב פיצויי הלנת שכר הנו אך ורק שכר העבודה של העובד ואין הוא כולל תשלומים נלווים והחזרי הוצאות
שכר העבודה עליו חלים פיצויי הלנת השכר כולל בחובו שכר בעד חגים, פריון עבודה, שעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו
תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות, כגון: נסיעות, דמי הבראה, הוצאות טלפון, אש"ל וגילום אינם בגדר שכר עבודה לצורך חישוב פיצויי ההלנה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עע (ארצי) 631/06
תאריך:
28.05.2007

רקע עובדתי

 • המערערים הנם עובדים של החברה.
 • החברה לא שילמה למערערים חלק ממשכורותיהם במועד.
 • המערערים הגישו תביעה לפיצויי הלנת שכר בבית הדין האזורי לעבודה.
 • בפסק דינו קבע בית הדין האזורי כי נסיבות העניין מצדיקות את הפחתת פיצויי ההלנה, וכי פיצויי ההלנה ישולמו על שכר העבודה בלבד ולא על רכיבים אחרים, כגון תשלום בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות.
 • המערערים הגישו ערעור על פסק הדין הנ"ל לבית הדין הארצי לעבודה.

פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה

 • בית הדין הארצי לעבודה קיבל את פסיקתו של בית הדין האזורי לעבודה, וקבע שיש לחייב בפיצויי הלנת שכר אך ורק בגין שכר העבודה ולא בגין תשלומים נלווים והחזרי הוצאות.
 • מהגדרת "שכר מולן" בסעיף 1 לחוק הגנת השכר, עולה כי רק שכר עבודה (לרבות תשלומים בעד חגים, פריון עבודה, שעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו) שלא שולם לעובד במועדים הנקובים בחוק הוא שכר מולן.
 • תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות, כגון:החזר הוצאות נסיעה, דמי הבראה הוצאות טלפון, אש"ל וגילום אינם בגדר שכר עבודה לצורך חישוב פיצויי ההלנה.
 • לאור האמור לעיל הערעור נדחה ללא הוצאות.

משמעות פסק הדין

 • שכר המולן לצורך חישוב פיצויי הלנת שכר הנו אך ורק שכר העבודה של העובד ואין הוא כולל תשלומים נלווים והחזרי הוצאות.
 • שכר העבודה עליו חלים פיצויי הלנת השכר כולל בחובו שכר בעד חגים, פריון עבודה, שעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו.
 • תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות, כגון:החזר הוצאות נסיעה, דמי הבראה הוצאות טלפון, אש"ל וגילום אינם בגדר שכר עבודה לצורך חישוב פיצויי ההלנה.

חשוב לדעת

 • השכר המולן לצורך חישוב פיצויי הלנת שכר הוא שכר העבודה ברוטו, ללא תשלומים נלווים והחזרי הוצאות.
 • אם המעסיק הוכיח כי מתוך השכר ברוטו הוא ניכה והעביר לייעודם את הניכויים המותרים על פי החוק (כגון מס הכנסה וביטוח לאומי), פיצויי הלנת השכר יחולו על שכר העבודה נטו שיוותר לאחר העברת הניכויים המותרים
 • בנסיבות מיוחדות יוכל בית הדין לקבוע שפיצויי הלנת השכר יחולו על שכר העבודה נטו ולא על השכר ברוטו, גם אם המעסיק טרם העביר את הניכויים המותרים לייעודם.
 • לקריאת פסק דין בנושא זה.

חקיקה ונהלים