פורטל זה מרכז את כל המידע על פיצויי פיטורים, כולל דרכי החישוב של גובה הפיצויים ותנאי הזכאות.

עובד שפוטר מעבודתו, עובד שהתפטר וכן עובד שמעסיקו נפטר עשויים להיות זכאים לפיצויי פיטורים עם סיום עבודתם.

פורטל זה מרכז את המצבים השונים שבהם זכאי עובד לפיצויי פיטורים, את הליכי מימוש הזכות ואת אופני החישוב של הפיצויים בכל אחת מהסיטואציות. אתם יכולים גם לקרוא כמה נקודות רקע לנושא.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חישוב הפיצויים כשהם משולמים ישירות מהמעסיק

  • חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד לפני 2008 - בקרוב
  • חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד לאחר 2007 - בקרוב


רקע לנושא

  • החל משנת 2008 חייבים מעסיקים להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים לתוך הביטוח הפנסיוני של העובדים.
  • מעסיקים מסוימים בוחרים (בהסכמת העובדים) להפריש מדי חודש את מלוא פיצויי הפיטורים או את חלקם לביטוח הפנסיוני או לקופת גמל מיוחדת. הפרשות אלה באות במקום תשלום פיצויי הפיטורים בעת סיום ההעסקה. הסדר זה מבוסס על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
  • עובדים שהמעסיק שלהם הפריש את מלוא הפיצויים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, אינם זכאים לתשלום פיצויים נוסף בעת סיום עבודתם. אם הפריש המעסיק רק חלק מהפיצויים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, זכאים העובדים לחלק היחסי מהפיצויים שלא הופרשו.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים