(עריכה מחדש של הערך בעקבות תיקון חוק פיצויי פיטורים שעגן בחקיקה את זכותם של עובדי שמירה לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעבידים)
(תגית: ערבית)
שורה 3: שורה 3:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = [[עובדי שמירה ואבטחה|עובד שמירה או אבטחה]] המועסק אצל חברה שהפסיקה להעניק שירותי שמירה או אבטחה למקום העבודה שבו הוצב העובד, זכאי ל[[פיצויי פיטורים]], במקרים שיפורטו בערך זה
+
| מידע=   [[עובדי שמירה ואבטחה]] אשר נשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים, זכאים  ל[[פיצויי פיטורים ]] מהקבלן  שהתחלף גם אם אותו קבלן הציעה להם עבודת חלופית
| חשוב  = מי שעבד לפחות שנה אחת באותו מקום עבודה או אצל אותו קבלן זכאי לפיצויי פיטורים גם אם החליט להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת קבלן אחר
+
| חשוב 2= החל מיום 29.10.2018, הזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים, לא פוגעת בוותק של העובד והוא ממשיך לצבור ותק לצורך זכויות סוציאליות (כמו הבראה, חופשה וכו')
| מידע2 = העובד עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים גם אם בחר שלא להמשיך לעבוד אצל אף אחד מהמעסיקים
+
| מידע2 =במקרים מסוימים, אשר מפורטים בהמשך, עובד אשר התפטר מעבודתו עקב חילופי מעסיקים, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים  
 +
| חשוב2 = בכל מקרה הזכאות לפיצויי פיטורים מותנית בכך שהעובד השלים לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-13-08-12332-670.htm פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו סעיף 9א' ל[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm#Seif38 חוק פיצויי פיטורים]
 +
 
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 25: שורה 27:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
[[עובדי שמירה ואבטחה]] שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו קבלן או באותו מקום עבודה, והקבלן המספק את שירותי השמירה או האבטחה באותו מקום עבודה התחלף, עשויים להיות זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהוחלף עבור תקופת עבודתם אצלו.
+
[[עובדי שמירה ואבטחה]], אשר נשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים, זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהתחלף, בתנאי שעבדו לפחות שנה אצל אותו מעסיק.  
* אם החליט העובד להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש, זכאי העובד לפיצויי פיטורים מהקבלן שהוחלף עבור תקופת עבודתו אצלו, וזאת גם אם הקבלן שהוחלף הציע לעובד מקום עבודה חלופי והעובד סירב להצעה.
+
* הזכאות  במקרה זה לפיצויי פיטורים חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סרב.
* אם העובד אינו ממשיך לעבוד כלל - לא אצל הקבלן שהוחלף ולא אצל הקבלן החדש במקום העבודה, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מהקבלן שהוחלף במקרים הבאים בלבד:
+
* עובד שבעת חילופי המעסיקים אינו זכאי לפיצויי פיטורים בגלל שתקופת העסקתו אצל המעסיק הקודם הייתה קצרה משנה, אינו זכאי לפיצויי פיטורים בעת חילופי המעסיקים. אולם אם בעתיד יפוטר או [[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר|יתפטר בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים]] ובמועד זה ישלים לפחות שנת עבודה אחת באותו מקום או אצל אותו מעסיק (קבלן), הוא יהיה זכאי בסיום תקופת עבודתו לתשלום פיצויים מהמעסיק החדש, גם עבור התקופה שבה הועסק על-ידי מעסיקו הקודם.
** כאשר הקבלן שהוחלף לא הציע לעובד מקום עבודה חלופי. במקרה זה מדובר בפיטורים, המזכים את העובד בפיצויי פיטורים.
+
*  החל מיום  29.10.2018, בעקבות [https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2752.pdf תיקון  מס' 33 לחוק פיצויי פיטורים], הזכאות לפיצויי פיטורים  בעת חילופי מעסיקים, אינה גורעת מזכויות אחרות של העובד התלויות בוותק, כלומר הוותק של העובד (לצורך זכויות סוציאליות, כמו [[דמי הבראה]], [[חופשה שנתית]] וכו') ממשיך להיצבר כרגיל כאילו לא קיבל פיצויים.
** כאשר הקבלן שהוחלף הציע לעובד מקום עבודה חלופי שיש בו משום "הרעת תנאים" שיש לראות בהם [[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה|נסיבות שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו]]. למידע נוסף ראו [[פיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים#פיצויי פיטורים לעובד שמתפטר בעת חילופי מעסיקים|פיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים]].
+
* במקרים מסוימים, אשר מפורטים בהמשך, עובד אשר התפטר מעבודתו עקב חילופי מעסיקים, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
{{הערת עריכה|הפסיקה לא קובעת מפורש שבמקרה של התפטרות בעת חילופי מעסיקים יש זכאות לפיצויים ולכאורה חל הכלל הרגיל שרק אם יש הרעת תנאים. עם זאת הפסיקה מרבה לדבר על הקשר של עובד השמירה למקום העבודה שלו ונראה אם המקרה היה עולה לשולחן בית המשפט הרי לפי הלכת דינמיקה הוא היה זכאי לפיצויים|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 18.08.2015, 11:37 (IDT)}}
+
*אם  הקבלן שהוחלף פיטר את העובד או שהוא לא הציע לו מקום עבודה חלופי, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים (כמו כל מקרה רגיל שבו עובד מפוטר), בתנאי שעבד לפחות שנה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. למידע נוסף ראו [[פיצויי פיטורים לעובד שפוטר]].
{{הערת עריכה|הערה=האם לאור התיקון לחוק, המידע הנ"ל עדיין נכון?|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 10:37, 22 בנובמבר 2018 (IST)}}
 
* בכל מקרה, העובד זכאי לפיצויים רק אם השלים לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.  
 
 
* אם העובד ממשיך לעבוד אצל הקבלן שהוחלף אבל במקום עבודה אחר, הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים, שכן העסקתו אצל אותו קבלן נמשכת ברציפות.  
 
* אם העובד ממשיך לעבוד אצל הקבלן שהוחלף אבל במקום עבודה אחר, הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים, שכן העסקתו אצל אותו קבלן נמשכת ברציפות.  
 +
 +
{{טיפ|מכיוון שהמעסיק חייב להפריש במהלך תקופת העסקה לפחות חלק מפיצוי הפיטורים לתוך [[רכיב פיצויים בביטוח פנסיוני|רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני]] (בחלק מהמקרים הוא מחויב להפריש באופן שוטף את '''כל הפיצויים'''), הרי שהעובד יהיה זכאי רק לתשלום החלק היחסי שלא הופרש במהלך תקופת העסקה.}}
 +
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
* [[עובדי שמירה ואבטחה]], העונים על כל התנאים הבאים:
 
* [[עובדי שמירה ואבטחה]], העונים על כל התנאים הבאים:
*# הם עבדו לפחות שנה אחת באותו מקום עבודה או אצל אותו קבלן;
+
*# הם עבדו לפחות שנה אחת באותו מקום עבודה או אצל אותו קבלן שירותי שמירה;
 
*# במקום העבודה שעבדו בו התחלפו הקבלנים המעניקים את שירותי השמירה והאבטחה;
 
*# במקום העבודה שעבדו בו התחלפו הקבלנים המעניקים את שירותי השמירה והאבטחה;
 
*# בעת חילופי הקבלנים התקיים אחד מהמקרים הבאים:
 
*# בעת חילופי הקבלנים התקיים אחד מהמקרים הבאים:
*#* הקבלן שהוחלף לא הציע לעובד מקום עבודה חלופי; או   
+
*#* העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל קבלן אחר
*#* הקבלן שהוחלף הציע לעובד מקום חלופי אך מקום העבודה החלופי מהווה הרעת תנאים, או שמתקיימות [[פיצויי פיטורים לעובדים שהתפטרו בשל תנאי עבודה קשים ויחס פוגעני מצד המעסיק|נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו]]; או
+
*#* הקבלן שהוחלף פיטר את העובד או לא הציע לעובד מקום עבודה חלופי; או   
*#* הקבלן שהוחלף הציע לעובד מקום חלופי, אך העובד החליט להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש.
+
*#* הקבלן שהוחלף הציע לעובד מקום חלופי אך העובד התפטר מעבודתו היות ומקום העבודה החלופי מהווה הרעת תנאים, או שמתקיימות [[פיצויי פיטורים לעובדים שהתפטרו בשל תנאי עבודה קשים ויחס פוגעני מצד המעסיק|נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו]].
 +
 
 +
==פיצויי פיטורים לעובד קבלן שממשיך לעבוד במקום העבודה למרות חילופי המעסיקים==
 +
*[https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2752.pdf תיקון  מס' 33 לחוק פיצויי פיטורים], מיום 29.10.2018,  '''עיגן  בחקיקה את הכללים  שהיו קיימים עוד קודם'''  בהתאם [[עובדי שמירה ואבטחה הממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים זכאים לפיצויי פיטורים מהמעסיק שהוחלף|לפסיקת בית הדין]].
 +
* על פי כללים אלה [[עובדי שמירה ואבטחה]] אשר מעסיקם התחלף והם  המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה כעובדים של הקבלן החדש, יהיו זכאים בעת חילופי המעסיקים  לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם , בתנאי שעבדו  לפחות שנה  אצל המעסיק הקודם  או באותו מקום עבודה .
 +
* הזכאות  במקרה זה לפיצויי פיטורים  חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סרב.
 +
* עובד שבעת חילופי המעסיקים אינו  זכאי לפיצויי פיטורים  בגלל שתקופת העסקתו אצל המעסיק הקודם הייתה קצרה משנה, לא יאבד את זכותו לפיצויי פיטורים המחושבים לפי הוותק במקום העבודה.
 +
{{ דוגמה |1=
 +
* עובד קבלן שירותי שמירה  עבד במקום עבודה חצי שנה ולאחריה התחלף הקבלן.
 +
* העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה, אצל הקבלן החדש במשך שנתיים נוספות ואז פוטר.
 +
* סה"כ עבד העובד באותו מקום שנתיים וחצי.
 +
* בעת חילופי המעסיקים, העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם, שכן עבד אצלו רק חצי שנה.
 +
*בעת פיטוריו הוא זכאי לפיצויי פיטורים מהקבלן המעסיק האחרון עבור תקופה של שנתיים וחצי, שכוללת בתוכה גם את התקופה שבה הועסק אצל הקבלן הראשון. }}
 +
 
 +
* החל מיום 20.10.2018, בעקבות התיקון לחוק, הזכאות לפיצויי פיטורים  בעת חילופי המעסיקים, אינה גורעת מזכויות אחרות של העובד התלויות בוותק.
 +
{{ דוגמה |1=
 +
*  מעסיקו של עובד קבלן  שירותי שמירה התחלף לאחר שנתיים.
 +
* העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה, אצל הקבלן החדש.
 +
* העובד קיבל פיצויי פיצויים ממעסיקו הקודם  עבור 2 שנות עבודתו.
 +
*  עם תחילת עבודתו אצל קבלן החדש, ייחשב העובד כבעל ותק של 2 שנים, וכמי שמתחיל את שנת העבודה השלישית למרות שבפועל זו שנתו הראשונה אצל הקבלן החדש.
 +
* העובד יהיה זכאי  ל[[דמי הבראה]] לפי הוותק הכולל שלו באותו מקום עבודה (כולל תקופת עבודתו אצל המעסיק הראשון).
 +
* הוותק של העובד לצורך קביעת  זכאותו ל[[תשלום דמי חופשה|דמי חופשה]] יחושב לפי מספר השנים הקלנדריות בהן עבד העובד באותו מקום,  לרבות תקופת עבודתו אצל המעסיק הקודם.
 +
* מספר [[ימי מחלה|ימי המחלה]] שצבר במשך תקופת העסקתו אצל הקבלן הקודם ימשיכו לעמוד לזכותו.}}
 +
 
 +
==פיצויי פיטורים לעובד שמתפטר בעת חילופי מעסיקים ==
 +
* כאשר עובד מתפטר עקב חילופי מעסיקים הוא '''יכול''' להיחשב כמי שהתפטר [[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה|בנסיבות שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו]], ולהיות זכאי ל[[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר|פיצויי פיטורים]] גם אם התפטר.
 +
* הנחת המוצא של בתי המשפט היא שחילופי מעסיקים הם נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד שימשיך לעבוד באותו מקום עבודה. הנחה זו מבוססת על הזיקה ההדוקה בין העובד למקום עבודתו, אשר הגנה עליה נועדה להביא ליציבות במקום העבודה ובתנאי העסקתו של העובד.
 +
* עם זאת, כאשר חילופי המעסיקים אינם גוררים פגיעה בזיקה בין העובד למקום עבודתו ואין בו משום [[פיצויי פיטורים לעובדים שהתפטרו בשל תנאי עבודה קשים ויחס פוגעני מצד המעסיק|"הרעת תנאים"]], לא יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים רק בשל חילופי המעסיקים.
 +
{{דוגמה|1=
 +
* עובד הועסק במפעל מסוים ע"י חברה מסוימת.
 +
* כעבור מספר שנים הועברה הבעלות במפעל לחברה אחרת.
 +
* מנהל החברה החדשה היה אותו אדם שניהל את החברה הראשונה.
 +
* תנאי העבודה, כולל תנאי השכר של העובד, לא השתנו.
 +
* במקרה כזה גם אם חל שינוי באישיות המשפטית של המעסיק, ופעילותה של החברה עברה לחברה אחרת, אין בכך כדי להוות נסיבות מיוחדות אשר מזכות עובד שהתפטר בגינן בפיצויי פיטורים.}}
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
+
{{הטמעת כותרת|פיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים#תהליך מימוש הזכות}}
* על המעסיק לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים ולדאוג לשחרור כספי הפיצויים שהופרשו לקופת הגמל או [[רכיב פיצויים בביטוח פנסיוני|לביטוח הפנסיוני]].
 
* במקרה שהמעסיק מפר את חובתו, ניתן לתבוע בבית הדין לעבודה פיצויי פיטורים ואף פיצויים על [[פיצויי הלנת פיצויי פיטורים|הלנת פיצויי פיטורים]].
 
* למידע על אופן התשלום ואופן שחרור הכספים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני ראו:
 
** [[קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק]]
 
** [[משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני]]
 
** פורטל [[פיצויי פיטורים]].
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* כאשר העובד בוחר להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש, הוא יהיה זכאי לפיצויים מהקבלן שהוחלף גם אם קבלן זה הציע לו מקום עבודה חלופי והעובד סירב להצעה.
+
* בכל מקרה שבו הפריש המעסיק שהוחלף את כספי הפיצויים (כולם או חלקם) לקופת גמל על פי [[סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים]] או ל[[רכיב פיצויים בביטוח פנסיוני|ביטוח הפנסיוני]], כספים אלה יהיו שייכים לעובד (גם אם פוטר לפני שהשלים שנת עבודה וגם אם התפטר בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים). העובד יוכל למשוך אותם בכפוף למגבלות שקיימות על משיכת הכספים. למידע נוסף ראו [[משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני]].
* בכל מקרה שבו הפריש המעסיק שהוחלף את כספי הפיצויים (כולם או חלקם) לקופת גמל על פי [[סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים]] או ל[[רכיב פיצויים בביטוח פנסיוני|ביטוח הפנסיוני]], כספים אלה יהיו שייכים לעובד, והוא יהיה זכאי לקבלם בתום העסקתו (גם אם התפטר וגם אם לא השלים שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה).
 
{{הערת עריכה|הערה=האם זכויות הוותק שלהם נשמרות בעת חילופי מעסיקים בדומה לעובדי ניקיון? אין אצלם הוראה כזו בהסכם הקיבוצי, הגם שעצם הזכות לפיצויים מקורה בפסיקה ולא בהסכם הקיבוצי. אז על פנוי נראה לי שלא|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 18.08.2015, 12:02 (IDT)}}.
 
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
שורה 66: שורה 94:
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
{{הטמעת כותרת|עובדי שמירה ואבטחה#גורמי ממשל}}
 
{{הטמעת כותרת|עובדי שמירה ואבטחה#גורמי ממשל}}
<!--
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm#Seif38 חוק פיצויי פיטורים] - סעיף 9א.
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 +
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
-->
 
-->

גרסה מ־15:51, 25 בנובמבר 2018

הקדמה:

עובדי שמירה ואבטחה אשר נשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים, זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהתחלף גם אם אותו קבלן הציעה להם עבודת חלופית
החל מיום 29.10.2018, הזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים, לא פוגעת בוותק של העובד והוא ממשיך לצבור ותק לצורך זכויות סוציאליות (כמו הבראה, חופשה וכו')
במקרים מסוימים, אשר מפורטים בהמשך, עובד אשר התפטר מעבודתו עקב חילופי מעסיקים, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים
בכל מקרה הזכאות לפיצויי פיטורים מותנית בכך שהעובד השלים לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה
למידע נוסף ראו סעיף 9א' לחוק פיצויי פיטורים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובדי שמירה ואבטחה, אשר נשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים, זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהתחלף, בתנאי שעבדו לפחות שנה אצל אותו מעסיק.

 • הזכאות במקרה זה לפיצויי פיטורים חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סרב.
 • עובד שבעת חילופי המעסיקים אינו זכאי לפיצויי פיטורים בגלל שתקופת העסקתו אצל המעסיק הקודם הייתה קצרה משנה, אינו זכאי לפיצויי פיטורים בעת חילופי המעסיקים. אולם אם בעתיד יפוטר או יתפטר בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים ובמועד זה ישלים לפחות שנת עבודה אחת באותו מקום או אצל אותו מעסיק (קבלן), הוא יהיה זכאי בסיום תקופת עבודתו לתשלום פיצויים מהמעסיק החדש, גם עבור התקופה שבה הועסק על-ידי מעסיקו הקודם.
 • החל מיום 29.10.2018, בעקבות תיקון מס' 33 לחוק פיצויי פיטורים, הזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים, אינה גורעת מזכויות אחרות של העובד התלויות בוותק, כלומר הוותק של העובד (לצורך זכויות סוציאליות, כמו דמי הבראה, חופשה שנתית וכו') ממשיך להיצבר כרגיל כאילו לא קיבל פיצויים.
 • במקרים מסוימים, אשר מפורטים בהמשך, עובד אשר התפטר מעבודתו עקב חילופי מעסיקים, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
 • אם הקבלן שהוחלף פיטר את העובד או שהוא לא הציע לו מקום עבודה חלופי, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים (כמו כל מקרה רגיל שבו עובד מפוטר), בתנאי שעבד לפחות שנה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שפוטר.
 • אם העובד ממשיך לעבוד אצל הקבלן שהוחלף אבל במקום עבודה אחר, הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים, שכן העסקתו אצל אותו קבלן נמשכת ברציפות.
טיפ
מכיוון שהמעסיק חייב להפריש במהלך תקופת העסקה לפחות חלק מפיצוי הפיטורים לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני (בחלק מהמקרים הוא מחויב להפריש באופן שוטף את כל הפיצויים), הרי שהעובד יהיה זכאי רק לתשלום החלק היחסי שלא הופרש במהלך תקופת העסקה.


מי זכאי?

 • עובדי שמירה ואבטחה, העונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם עבדו לפחות שנה אחת באותו מקום עבודה או אצל אותו קבלן שירותי שמירה;
  2. במקום העבודה שעבדו בו התחלפו הקבלנים המעניקים את שירותי השמירה והאבטחה;
  3. בעת חילופי הקבלנים התקיים אחד מהמקרים הבאים:
   • העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל קבלן אחר
   • הקבלן שהוחלף פיטר את העובד או לא הציע לעובד מקום עבודה חלופי; או
   • הקבלן שהוחלף הציע לעובד מקום חלופי אך העובד התפטר מעבודתו היות ומקום העבודה החלופי מהווה הרעת תנאים, או שמתקיימות נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו.

פיצויי פיטורים לעובד קבלן שממשיך לעבוד במקום העבודה למרות חילופי המעסיקים

 • תיקון מס' 33 לחוק פיצויי פיטורים, מיום 29.10.2018, עיגן בחקיקה את הכללים שהיו קיימים עוד קודם בהתאם לפסיקת בית הדין.
 • על פי כללים אלה עובדי שמירה ואבטחה אשר מעסיקם התחלף והם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה כעובדים של הקבלן החדש, יהיו זכאים בעת חילופי המעסיקים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם , בתנאי שעבדו לפחות שנה אצל המעסיק הקודם או באותו מקום עבודה .
 • הזכאות במקרה זה לפיצויי פיטורים חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סרב.
 • עובד שבעת חילופי המעסיקים אינו זכאי לפיצויי פיטורים בגלל שתקופת העסקתו אצל המעסיק הקודם הייתה קצרה משנה, לא יאבד את זכותו לפיצויי פיטורים המחושבים לפי הוותק במקום העבודה.
דוגמה
 • עובד קבלן שירותי שמירה עבד במקום עבודה חצי שנה ולאחריה התחלף הקבלן.
 • העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה, אצל הקבלן החדש במשך שנתיים נוספות ואז פוטר.
 • סה"כ עבד העובד באותו מקום שנתיים וחצי.
 • בעת חילופי המעסיקים, העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם, שכן עבד אצלו רק חצי שנה.
 • בעת פיטוריו הוא זכאי לפיצויי פיטורים מהקבלן המעסיק האחרון עבור תקופה של שנתיים וחצי, שכוללת בתוכה גם את התקופה שבה הועסק אצל הקבלן הראשון.
 • החל מיום 20.10.2018, בעקבות התיקון לחוק, הזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי המעסיקים, אינה גורעת מזכויות אחרות של העובד התלויות בוותק.
דוגמה
 • מעסיקו של עובד קבלן שירותי שמירה התחלף לאחר שנתיים.
 • העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה, אצל הקבלן החדש.
 • העובד קיבל פיצויי פיצויים ממעסיקו הקודם עבור 2 שנות עבודתו.
 • עם תחילת עבודתו אצל קבלן החדש, ייחשב העובד כבעל ותק של 2 שנים, וכמי שמתחיל את שנת העבודה השלישית למרות שבפועל זו שנתו הראשונה אצל הקבלן החדש.
 • העובד יהיה זכאי לדמי הבראה לפי הוותק הכולל שלו באותו מקום עבודה (כולל תקופת עבודתו אצל המעסיק הראשון).
 • הוותק של העובד לצורך קביעת זכאותו לדמי חופשה יחושב לפי מספר השנים הקלנדריות בהן עבד העובד באותו מקום, לרבות תקופת עבודתו אצל המעסיק הקודם.
 • מספר ימי המחלה שצבר במשך תקופת העסקתו אצל הקבלן הקודם ימשיכו לעמוד לזכותו.

פיצויי פיטורים לעובד שמתפטר בעת חילופי מעסיקים

 • כאשר עובד מתפטר עקב חילופי מעסיקים הוא יכול להיחשב כמי שהתפטר בנסיבות שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים גם אם התפטר.
 • הנחת המוצא של בתי המשפט היא שחילופי מעסיקים הם נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד שימשיך לעבוד באותו מקום עבודה. הנחה זו מבוססת על הזיקה ההדוקה בין העובד למקום עבודתו, אשר הגנה עליה נועדה להביא ליציבות במקום העבודה ובתנאי העסקתו של העובד.
 • עם זאת, כאשר חילופי המעסיקים אינם גוררים פגיעה בזיקה בין העובד למקום עבודתו ואין בו משום "הרעת תנאים", לא יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים רק בשל חילופי המעסיקים.
דוגמה
 • עובד הועסק במפעל מסוים ע"י חברה מסוימת.
 • כעבור מספר שנים הועברה הבעלות במפעל לחברה אחרת.
 • מנהל החברה החדשה היה אותו אדם שניהל את החברה הראשונה.
 • תנאי העבודה, כולל תנאי השכר של העובד, לא השתנו.
 • במקרה כזה גם אם חל שינוי באישיות המשפטית של המעסיק, ופעילותה של החברה עברה לחברה אחרת, אין בכך כדי להוות נסיבות מיוחדות אשר מזכות עובד שהתפטר בגינן בפיצויי פיטורים.

תהליך מימוש הזכות

 • למידע על אופן קבלת פיצויי הפיטורים (הן ישירות מהמעסיק והן מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני) ראו בפורטל פיצויי פיטורים.


חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים