(רקע עובדתי)
שורה 35: שורה 35:
 
*הגננת פנתה למנהל אגף הגנים בעיריית חדרה כדי לברר מדוע והוא הבהיר לה שהתנגדות העירייה לשיבוצה  בגן נבטים נובעת מהתנגדות ההורים לשיבוצה של גננת חרדית .
 
*הגננת פנתה למנהל אגף הגנים בעיריית חדרה כדי לברר מדוע והוא הבהיר לה שהתנגדות העירייה לשיבוצה  בגן נבטים נובעת מהתנגדות ההורים לשיבוצה של גננת חרדית .
 
* העירייה הציעה לתובעת להשתלב כסייעת במועדוניות הפועלות אחר הצהרים והתובעת סירבה להצעה זו.
 
* העירייה הציעה לתובעת להשתלב כסייעת במועדוניות הפועלות אחר הצהרים והתובעת סירבה להצעה זו.
* התובעת  הגישה תביעה לבית הדין האזורי בחיפה Fנגד הנתבעות בטענה שהנתבעות ביטלו את השיבוץ שלה כגננת בגן נבטים בגלל Aהיא מנהלת אורח חיים דתי-חרדי וזאת  אפליה אסורה  בניגוד ל [[חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה]].
+
* התובעת  הגישה תביעה לבית הדין האזורי בחיפה כנגד הנתבעות בטענה שהנתבעות ביטלו את השיבוץ שלה כגננת בגן נבטים בגלל שהיא מנהלת אורח חיים דתי-חרדי וזאת  אפליה אסורה  בניגוד ל [[חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה]].
 
*העירייה טענה שלא מתקיימים יחסי עובד מעביד בינה לבין התובע , ושהתובעת לא שובצה לעבודה בגן נבטים על רקע תפקודה הבעייתי ולא בשל היותה חרדית.  לחלופין טענה העירייה, שגם אם יקבע שהתובעת הופלתה בקבלה לעבודה בגן נבטים, המדובר בהפליה המתחייבת מאופיו או ממהותו של התפקיד או המשרה כאמור בסעיף 2(ג) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 
*העירייה טענה שלא מתקיימים יחסי עובד מעביד בינה לבין התובע , ושהתובעת לא שובצה לעבודה בגן נבטים על רקע תפקודה הבעייתי ולא בשל היותה חרדית.  לחלופין טענה העירייה, שגם אם יקבע שהתובעת הופלתה בקבלה לעבודה בגן נבטים, המדובר בהפליה המתחייבת מאופיו או ממהותו של התפקיד או המשרה כאמור בסעיף 2(ג) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
* המדינה הוסיפה וטענה שהשיבוץ של התובעת כגננת בגן נבטים היה מותנה באישור העירייה. משכך, הליך השיבוץ של התובעת לא הושלם, היא לא קיבלה הודעת שיבוץ, לא התקבלה לעבודה ומכאן שלא פוטרה.
+
* המדינה הוסיפה וטענה שהשיבוץ של התובעת כגננת בגן נבטים היה מותנה באישור העירייה. משכך, הליך השיבוץ של התובעת לא הושלם, היא לא קיבלה הודעת שיבוץ, לא התקבלה לעבודה ומכאן שלא פוטרה.
 +
 
 
==החלטת בית הדין==
 
==החלטת בית הדין==
 
* ביום 21.06.2015 קיבל בית הדין  האזורי לעבודה בחיפה את תביעתה של התובעת וקבע כי התובעת הופלתה  אפליה אסורה בקבלה לעבודה בגין היותה אישה חרדית, תוך הפרת האמור ב [[חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה]].  
 
* ביום 21.06.2015 קיבל בית הדין  האזורי לעבודה בחיפה את תביעתה של התובעת וקבע כי התובעת הופלתה  אפליה אסורה בקבלה לעבודה בגין היותה אישה חרדית, תוך הפרת האמור ב [[חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה]].  

גרסה מ־17:03, 25 ביולי 2015

הקדמה:

בית הדין לעבודה פסק פיצויים בסך 50,000 ש"ח לגננת שהופלתה בקבלה לעבודה בשל היותה דתית-חרדית
אסור להפלות אדם בקבלה לעבודה מטעמי דת, בשל היותו חרדי
בהתאם ל"מודל ההכתמה", די בכך שהשיקול המפלה היווה שיקול אחד במסגרת השיקולים שנשקלו בהחלטה לגבי קבלתו של אדם לעבודה, כדי להכתים את ההחלטה כהחלטה מפלה
ניתן לקבל פיצויי כספי בגין אפליה בקבלה לעבודה גם אם לא נגרם למועמד נזק ממשי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה
מס' תיק:
סע (חי') 8236-01-12‏
תאריך:
21.06.2015

רקע עובדתי

 • התובעת, גננת חרדית, שובצה ביום 25.08.2011 ע"י המפקחת על גני הילדים הממלכתיים -דתיים כגננת בגן נבטים, שהוא גן ממלכתי-דתי בחדרה.
 • הנתבעת 1, העירייה, הינה הבעלים והמפעילה של הגנים העירוניים ברחבי העיר חדרה והנתבעת 2 ,המדינה או משרד החינוך, הינו המעסיק של הגננות בגנים העירוניים.
 • הגננת קיבלה את מפתחות הגן והחלה לעסוק בהכנות לפתיחת שנת הלימודים.
 • כעבור מספר ימים הודיעה לה המפקחת שעיריית חדרה מתנגדת לשיבוץ.
 • הגננת פנתה למנהל אגף הגנים בעיריית חדרה כדי לברר מדוע והוא הבהיר לה שהתנגדות העירייה לשיבוצה בגן נבטים נובעת מהתנגדות ההורים לשיבוצה של גננת חרדית .
 • העירייה הציעה לתובעת להשתלב כסייעת במועדוניות הפועלות אחר הצהרים והתובעת סירבה להצעה זו.
 • התובעת הגישה תביעה לבית הדין האזורי בחיפה כנגד הנתבעות בטענה שהנתבעות ביטלו את השיבוץ שלה כגננת בגן נבטים בגלל שהיא מנהלת אורח חיים דתי-חרדי וזאת אפליה אסורה בניגוד ל חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
 • העירייה טענה שלא מתקיימים יחסי עובד מעביד בינה לבין התובע , ושהתובעת לא שובצה לעבודה בגן נבטים על רקע תפקודה הבעייתי ולא בשל היותה חרדית. לחלופין טענה העירייה, שגם אם יקבע שהתובעת הופלתה בקבלה לעבודה בגן נבטים, המדובר בהפליה המתחייבת מאופיו או ממהותו של התפקיד או המשרה כאמור בסעיף 2(ג) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • המדינה הוסיפה וטענה שהשיבוץ של התובעת כגננת בגן נבטים היה מותנה באישור העירייה. משכך, הליך השיבוץ של התובעת לא הושלם, היא לא קיבלה הודעת שיבוץ, לא התקבלה לעבודה ומכאן שלא פוטרה.

החלטת בית הדין

 • ביום 21.06.2015 קיבל בית הדין האזורי לעבודה בחיפה את תביעתה של התובעת וקבע כי התובעת הופלתה אפליה אסורה בקבלה לעבודה בגין היותה אישה חרדית, תוך הפרת האמור ב חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
 • בית הדין קבע שלא הוכחה גרסת הנתבעות לגבי תפקודה הבעייתי של התובעת ועל כן, על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, יש להעביר את הנטל לנתבעות להוכיח כי לא היה קשר בין ביטול השיבוץ של התובעת בגן נבטים לבין היותה חרדית.
 • בית הדין פסק שהנתבעות לא הרימו את הנטל להוכיח כי ביטול השיבוץ של התובעת לגן הילדים לא היה נגוע באפליה פסולה על רקע היותה של התובעת חרדית .
 • הוכח כי העירייה התנגדה לשיבוץ התובעת בגן נבטים עקב פניות ולחץ ההורים שלא לשבץ בגן שהינו גן דתי -ממלכתי, גננת חרדית.
 • לנוכח כל האמור, מצא בית הדין שהשיקול המרכזי לביטול השיבוץ של התובעת בגן נבטים נבע מהיותה דתיה חרדית.
 • כי גם אם בית הדין היה קובע שקיימים שיקולים עניינים נוספים לביטול השיבוץ של התובעת, הרי שבהתאם ל"מודל ההכתמה", די בכך שהשיקול המפלה היווה שיקול אחד במסגרת השיקולים שעמדו בבסיס ביטול השיבוץ כדי להכתים את ההחלטה כהחלטה מפלה .
 • בית הדין קיבלת את טענת התובעת לפיה יש לראות בנתבעות כמעביד משותף לצורך תחולת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • בית הדין חייב את הנתבעות לשלם לתובעת פיצויים בגין נזק לא ממוני בסך 50,000 ש"ח , ללא הוכחת נזק.

משמעות

 • אסור להפלות אדם בקבלה לעבודה מטעמי דת, בשל היותו דתי-חרדי. אפליה שכזו היא אפליה אסורה המהווה הפרה של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • אפליה של אדם בקבלה לעבודה מטעמי דת ועלולה לחייב את המעביד בפיצויים בגין נזק לא ממוני בסך 50,000 ש"ח ,ללא הוכחת נזק.
 • בהתאם ל"מודל ההכתמה", די בכך שהשיקול המפלה היווה שיקול אחד במסגרת השיקולים שנשקלו בהחלטה לגבי קבלתו של אדם לעבודה, כדי להכתים את ההחלטה כהחלטה מפלה .

חקיקה ונהלים

מקורות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.