שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = נפגע סחר בבני אדם עשוי להיות זכאי לפיצוי מקרן החילוט, אם נפסק לזכותו סכום כספי בפסק דין מהגורמים שפגעו בו, אך הוא אינו מצליח לגבות אותו
+
| מידע  = נפגע סחר בבני אדם שזכאי על-פי פסק דין לפיצויים מהגורמים שפגעו בו, ואינו מצליח לגבות אותם, עשוי לקבל פיצוי כספי מקרן החילוט
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = אם ניתן פיצוי מקרן החילוט אך לאחר מכן הנפגע קיבל את הסכום שמגיע לו מכוח פסק הדין, עליו להחזיר לקרן החילוט את הפיצוי שקיבל
+
| חשוב  = אם לאחר ששולם לנפגע פיצוי מקרן החילוט הוא קיבל את הפיצויים שנפסקו לו מכוח פסק הדין, עליו להחזיר לקרן החילוט את הפיצוי שקיבל ממנה
| פיצוי = הגשת הבקשה אינה כרוכה בעלות
+
| פיצוי = הגשת הבקשה לקבלת הפיצוי אינה כרוכה בתשלום
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = לפרטים נוספים ראו [https://www.gov.il/he/service/forfeiture_fund_application אתר השירותים והמידע הממשלתי]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/service/forfeiture_fund_application אתר השירותים והמידע הממשלתי]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 23: שורה 23:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות (להלן: "קרן החילוט"), מאפשרת לנפגעי סחר בבני אדם לקבל פיצוי כספי , במקרה שנפסקו לטובתו פיצויים בפסק דין מהגורמים שפגעו בו, אך הוא אינו מצליח לגבות אותם.
+
"קרן החילוט" היא קרן ייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות.
 +
* הקרן מאפשרת לנפגע סחר בבני אדם לקבל פיצוי כספי במקרה שנפסקו לטובתו פיצויים בפסק דין מהגורמים שפגעו בו, והוא אינו מצליח לגבות אותם.
 +
* כמו כן, הקרן מסייעת לנפגעי סחר בבני אדם הזקוקים למימון שיקום, טיפול או הגנה. למידע נוסף ראו [[פיצויים לנפגעי עבירות סחר בבני אדם לצורך שיקום, טיפול והגנה]]
 +
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
* מי שהוכר כנפגע עבירות סחר בבני אדם וניתן לטובתו פסק דין שחייב את הגורמים שפגעו בו לשלם לו פיצויים, אך הוא אינו מצליח לגבות את הסכום המגיע לו, כולו או חלקו.
 
* מי שהוכר כנפגע עבירות סחר בבני אדם וניתן לטובתו פסק דין שחייב את הגורמים שפגעו בו לשלם לו פיצויים, אך הוא אינו מצליח לגבות את הסכום המגיע לו, כולו או חלקו.
** על פסק הדין להיות חלוט, כלומר פסק דין שלא ניתן לערער עליו עוד.
+
** על פסק הדין להיות חלוט, כלומר פסק דין שלא ניתן לערער עליו יותר.
** המבקש צריך להראות שנקט באמצעים סבירים כדי לגבות את הפיצוי המגיע לו, ולא הצליח הכך.  
+
** המבקש צריך להראות שנקט באמצעים סבירים כדי לגבות את הפיצוי המגיע לו, ולא הצליח.  
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* על מבקש להגיש את בקשתו 45 ימים לפחות לפני כינוס הוועדה.
+
* על הנפגע להגיש בקשה לוועדה הפועלת מטעם הקרן ומתכנסת במועדים שנקבעים מראש.
* הגשת בקשה פחות מ-45 ימים לפני מועד הכינוס תיעשה בנסיבות חריגות, אם ניתן לכך אישור מיושב ראש הוועדה.  
+
* יש להגיש את הבקשה 45 ימים לפחות לפני כינוס הוועדה (בנסיבות חריגות, ובאישור מיו"ר הוועדה, תתאפשר הגשת בקשה גם סמוך יותר למועד כינוס הוועדה).
 
{{טיפ|
 
{{טיפ|
 
* נפגעי עבירת סחר בבני אדם זכאים ל[[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]], וניתן לפנות לקבלת סיוע בהגשת הבקשה.  
 
* נפגעי עבירת סחר בבני אדם זכאים ל[[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]], וניתן לפנות לקבלת סיוע בהגשת הבקשה.  
 
* אפשר ליצור קשר עם המוקד הטלפוני של האגף לסיוע משפטי בטלפונים 1-700-70-60-44 (שלוחה 4) או 076-53-00-899 (שלוחה 4).}}
 
* אפשר ליצור קשר עם המוקד הטלפוני של האגף לסיוע משפטי בטלפונים 1-700-70-60-44 (שלוחה 4) או 076-53-00-899 (שלוחה 4).}}
===אופן הגשת הבקשה===
+
 
 
* הבקשה תוגש באמצעות [https://formspdf.justice.gov.il/ForfeitureFund/ForfeitureFund.aspx הטופס המקוון], בשפה העברית או האנגלית, לנוחות המבקש, ותכלול את הפרטים הבאים:
 
* הבקשה תוגש באמצעות [https://formspdf.justice.gov.il/ForfeitureFund/ForfeitureFund.aspx הטופס המקוון], בשפה העברית או האנגלית, לנוחות המבקש, ותכלול את הפרטים הבאים:
 
*#  שם המבקש ומספר הזהות שלו, וכן פרטים לצורך יצירת קשר עמו.
 
*#  שם המבקש ומספר הזהות שלו, וכן פרטים לצורך יצירת קשר עמו.
 
*#  הסכום המבוקש.
 
*#  הסכום המבוקש.
 
*#  עותק מפסק הדין לפיו הנפגע זכאי לפיצוי כספי.
 
*#  עותק מפסק הדין לפיו הנפגע זכאי לפיצוי כספי.
*#  אישור רשמי שמדובר בפסק דין חלוט שלא ניתן להגיש עליו ערעור עוד.
+
*#  אישור רשמי שמדובר בפסק דין חלוט, שלא ניתן להגיש עליו ערעור יותר.
*# האמצעים שננקטו כדי לגבות את הפיצוי ואי-הצלחתם (למשל, פניות חוזרות ונשנות, פתיחת תיק בהוצאה לפועל וכדומה).
+
*# האמצעים שננקטו, ללא הצלחה, כדי לגבות את הפיצוי (למשל, פניות חוזרות ונשנות, פתיחת תיק בהוצאה לפועל וכדומה).
*#   לגבי מבקש השוהה בחוץ לארץ – אימות זהותו על ידי ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה הוא שוהה. אם הדבר לא מתאפשר ניתן להגיש ראיות אחרות כגון תצהירים של אותו אדם או מטעם אדם אחר, ומידע ממקורות אחרים.
+
*# למבקש השוהה בחו"ל– אימות זהותו על ידי ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה הוא שוהה. אם האימות לא מתאפשר, ניתן להגיש ראיות אחרות, כגון תצהיר של המבקש או של אדם אחר, ומידע ממקורות אחרים.
*#  לגבי נפגע שאינו יודע עברית ושמבקש להופיע לפני הוועדה – פירוט השפות שאותן דובר הנפגע.
+
*#  לנפגע שאינו דובר עברית ומבקש להופיע לפני הוועדה, יש לפרט אלו שפות הוא דובר.
*# התחייבות ולפיה במקרה שהכסף שולם לידי המבקש, בלי שזה היה זכאי לקבלו, המבקש מתחייב להחזיר אותו.
+
*# התחייבות שאם הפיצוי שולם למבקש, בלי שהיה זכאי לקבלו, הסכום יוחזר אחרי הדרישה הראשונה.
*#  התחייבות ולפיה אם המבקש יקבל כספים בשל הפיצוי שנפסק לו בפסק הדין מגורם אחר, לאחר הקצאת כספים על ידי הקרן, יהיה עליו להודיע לקרן ולהחזיר את הכספים שקיבל ממנה.  
+
*#  התחייבות שאם לאחר הקצאת כספים על ידי הקרן, המבקש יקבל כספים מגורם אחר בשל הפיצוי שנפסק לו בפסק הדין, הוא יודיע על כך לקרן ויחזיר את הכספים שקיבל ממנה.  
* לאחר הגשת הבקשה יישלח אישור בדואר אלקטרוני על קבלתה.  
+
* לאחר הגשת הבקשה יישלח למבקש אישור בדואר אלקטרוני על קבלתה.  
* עשויים להתבקש מסמכים נוספים במידת הצורך.  
+
* ייתכן שייתבקשו מסמכים נוספים במידת הצורך.  
 
* הבקשה תידון בוועדה הקרובה והודעה על החלטת הוועדה תימסר בדואר אלקטרוני.
 
* הבקשה תידון בוועדה הקרובה והודעה על החלטת הוועדה תימסר בדואר אלקטרוני.
 
{{הערת עריכה | הערה = 1. לא מבינה איך יודעים מתי הוועדה מתכנסת, בגלל זה הכנסתי את הסיוע המשפטי כבר בהתחלה ; 2. לא מצליחה להוריד או להעתיק את הקישור של הטפסים עצמם, ולכן הפרטים שצריכים להופיע בטופס נלקחו מתוך התקנות | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 16:22, 11 בנובמבר 2019 (IST) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = 1. לא מבינה איך יודעים מתי הוועדה מתכנסת, בגלל זה הכנסתי את הסיוע המשפטי כבר בהתחלה ; 2. לא מצליחה להוריד או להעתיק את הקישור של הטפסים עצמם, ולכן הפרטים שצריכים להופיע בטופס נלקחו מתוך התקנות | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 16:22, 11 בנובמבר 2019 (IST) }}
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* אם הבקשה אושרה, אך לאחר שהפיצוי הועבר הנפגע קיבל את הסכום שהגיע לו לפי פסק הדין (מהגורמים החייבים או מגורם אחר), הוא חייב להחזיר את הכסף לוועדה אלא אם קיבל ממנה אישור מיוחד שלא להחזיר את הכסף.
+
* אם הבקשה אושרה, אך לאחר שהפיצוי הועבר הנפגע קיבל את הסכום שהגיע לו לפי פסק הדין (מהגורמים החייבים או מגורם אחר), הוא חייב להחזיר את הכסף לוועדה, אלא אם קיבל ממנה אישור מיוחד שלא להחזיר את הכסף.
 
* נפגעי עבירות סחר בבני אדם עשויים להיות זכאים ל[[אשרת שהייה זמנית לנפגעי סחר בבני אדם למטרות עבדות|אשרה זמנית]] לשהייה בארץ, לצורך טיפול ושיקום.
 
* נפגעי עבירות סחר בבני אדם עשויים להיות זכאים ל[[אשרת שהייה זמנית לנפגעי סחר בבני אדם למטרות עבדות|אשרה זמנית]] לשהייה בארץ, לצורך טיפול ושיקום.
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
שורה 68: שורה 71:
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
 
-->
 
-->
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
שורה 77: שורה 79:
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
 
 
== תודות ==
 
== תודות ==
 +
-->
 +
==Metadata==
  
 
==Metadata==
 
-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:המשפט הפלילי]]
 +
[[קטגוריה:נפגעי עבירה]]
 +
[[קטגוריה:עובדים זרים]]

גרסה מ־17:23, 18 בנובמבר 2019

הקדמה:

נפגע סחר בבני אדם שזכאי על-פי פסק דין לפיצויים מהגורמים שפגעו בו, ואינו מצליח לגבות אותם, עשוי לקבל פיצוי כספי מקרן החילוט
אם לאחר ששולם לנפגע פיצוי מקרן החילוט הוא קיבל את הפיצויים שנפסקו לו מכוח פסק הדין, עליו להחזיר לקרן החילוט את הפיצוי שקיבל ממנה
הגשת הבקשה לקבלת הפיצוי אינה כרוכה בתשלום

"קרן החילוט" היא קרן ייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות.

מי זכאי?

 • מי שהוכר כנפגע עבירות סחר בבני אדם וניתן לטובתו פסק דין שחייב את הגורמים שפגעו בו לשלם לו פיצויים, אך הוא אינו מצליח לגבות את הסכום המגיע לו, כולו או חלקו.
  • על פסק הדין להיות חלוט, כלומר פסק דין שלא ניתן לערער עליו יותר.
  • המבקש צריך להראות שנקט באמצעים סבירים כדי לגבות את הפיצוי המגיע לו, ולא הצליח.

תהליך מימוש הזכות

 • על הנפגע להגיש בקשה לוועדה הפועלת מטעם הקרן ומתכנסת במועדים שנקבעים מראש.
 • יש להגיש את הבקשה 45 ימים לפחות לפני כינוס הוועדה (בנסיבות חריגות, ובאישור מיו"ר הוועדה, תתאפשר הגשת בקשה גם סמוך יותר למועד כינוס הוועדה).
טיפ
 • נפגעי עבירת סחר בבני אדם זכאים לסיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים, וניתן לפנות לקבלת סיוע בהגשת הבקשה.
 • אפשר ליצור קשר עם המוקד הטלפוני של האגף לסיוע משפטי בטלפונים 1-700-70-60-44 (שלוחה 4) או 076-53-00-899 (שלוחה 4).
 • הבקשה תוגש באמצעות הטופס המקוון, בשפה העברית או האנגלית, לנוחות המבקש, ותכלול את הפרטים הבאים:
  1. שם המבקש ומספר הזהות שלו, וכן פרטים לצורך יצירת קשר עמו.
  2. הסכום המבוקש.
  3. עותק מפסק הדין לפיו הנפגע זכאי לפיצוי כספי.
  4. אישור רשמי שמדובר בפסק דין חלוט, שלא ניתן להגיש עליו ערעור יותר.
  5. האמצעים שננקטו, ללא הצלחה, כדי לגבות את הפיצוי (למשל, פניות חוזרות ונשנות, פתיחת תיק בהוצאה לפועל וכדומה).
  6. למבקש השוהה בחו"ל– אימות זהותו על ידי ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה הוא שוהה. אם האימות לא מתאפשר, ניתן להגיש ראיות אחרות, כגון תצהיר של המבקש או של אדם אחר, ומידע ממקורות אחרים.
  7. לנפגע שאינו דובר עברית ומבקש להופיע לפני הוועדה, יש לפרט אלו שפות הוא דובר.
  8. התחייבות שאם הפיצוי שולם למבקש, בלי שהיה זכאי לקבלו, הסכום יוחזר אחרי הדרישה הראשונה.
  9. התחייבות שאם לאחר הקצאת כספים על ידי הקרן, המבקש יקבל כספים מגורם אחר בשל הפיצוי שנפסק לו בפסק הדין, הוא יודיע על כך לקרן ויחזיר את הכספים שקיבל ממנה.
 • לאחר הגשת הבקשה יישלח למבקש אישור בדואר אלקטרוני על קבלתה.
 • ייתכן שייתבקשו מסמכים נוספים במידת הצורך.
 • הבקשה תידון בוועדה הקרובה והודעה על החלטת הוועדה תימסר בדואר אלקטרוני.
הערת עריכה
1. לא מבינה איך יודעים מתי הוועדה מתכנסת, בגלל זה הכנסתי את הסיוע המשפטי כבר בהתחלה ; 2. לא מצליחה להוריד או להעתיק את הקישור של הטפסים עצמם, ולכן הפרטים שצריכים להופיע בטופס נלקחו מתוך התקנות
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 16:22, 11 בנובמבר 2019 (IST)

חשוב לדעת

 • אם הבקשה אושרה, אך לאחר שהפיצוי הועבר הנפגע קיבל את הסכום שהגיע לו לפי פסק הדין (מהגורמים החייבים או מגורם אחר), הוא חייב להחזיר את הכסף לוועדה, אלא אם קיבל ממנה אישור מיוחד שלא להחזיר את הכסף.
 • נפגעי עבירות סחר בבני אדם עשויים להיות זכאים לאשרה זמנית לשהייה בארץ, לצורך טיפול ושיקום.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים