הקדמה:

נפגע סחר בבני אדם עשוי להיות זכאי לפיצוי מקרן החילוט, אם נפסק לזכותו סכום כספי בפסק דין מהגורמים שפגעו בו, אך הוא אינו מצליח לגבות אותו
אם ניתן פיצוי אך לאחר מכן הנפגע קיבל את הסכום שמגיע לו מכוח פסק הדין, עליו להחזיר לקרן החילוט את הפיצוי שקיבל
הגשת הבקשה אינה כרוכה בעלות

הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות (להלן: "קרן החילוט"), מאפשרת לנפגעי סחר בבני אדם לקבל פיצוי כספי , במקרה שלטובת הנפגע נפסקו פיצויים בפסק דין, אך הוא אינו מצליח לגבות אותם.

 • ועדה המתכנסת אחת לכמה זמן מטעם הקרן היא המחליטה בבקשות המוגשות אליה.
 • אם הוועדה פסקה סכום חלקי מתוך הבקשה, ניתן לשוב ולפנות לוועדה במועד מאוחר יותר ולבקש את יתרת הסכום.

מי זכאי?

 • מי שהוכר כנפגע עבירות סחר בבני אדם וניתן לטובתו פסק דין שחייב את הגורמים שפגעו בו לשלם לו פיצויים, אך הוא אינו מצליח לגבות את הסכום המגיע לו, כולו או חלקו.
  • על פסק הדין להיות חלוט, כלומר פסק דין שלא ניתן לערער עליו עוד.
  • המבקש צריך להראות שנקט באמצעים סבירים כדי לגבות את הפיצוי המגיע לו, ולא הצליח הכך.

תהליך מימוש הזכות

 • על מבקש להגיש את בקשתו 45 ימים לפחות לפני כינוס הוועדה.
 • הגשת בקשה פחות מ-45 ימים לפני מועד הכינוס תיעשה בנסיבות חריגות, אם ניתן לכך אישור מיושב ראש הוועדה.
 • חשוב: נפגעי עבירת סחר בבני אדם זכאים לסיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים, וניתן לפנות לקבלת סיוע בהגשת הבקשה. ניתן ליצור קשר עם המוקד הטלפוני של האגף לסיוע משפטי: 1-700-70-60-44 (שלוחה 4) או 076-53-00-899 (שלוחה 4).
 • הבקשה תוגש באמצעות הטופס המקוון, בשפה העברית או האנגלית, לנוחות המבקש, ותכלול את הפרטים הבאים:
הערת עריכה
בגלל שלא הצלחתי להוריד את הטופס, הפרטים הבאים מתוך התקנות
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 16:22, 11 בנובמבר 2019 (IST)
  1. שם המבקש ומספר הזהות שלו, וכן פרטים לצורך יצירת קשר עמו.
  2. הסכום המבוקש.
  3. עותק מפסק הדין המורה על פיצוי הנפגע.
  4. אישור רשמי שמדובר בפסק דין חלוט.
  5. האמצעים שננקטו כדי לגבות את הפיצוי ואי-הצלחתם.
  6. לגבי מבקש השוהה בחוץ לארץ – אימות זהותו על ידי ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה הוא שוהה. אם הדבר לא מתאפשר ניתן להגיש ראיות אחרות כגון תצהירים של אותו אדם וזולתו, ומידע ממקורות אחרים.
  7. לגבי נפגע שאינו יודע עברית ושמבקש להופיע לפני הוועדה – פירוט השפות שאותן דובר הנפגע.
  8. התחייבות ולפיה במקרה שהכסף שולם לידי המבקש, בלי שזה היה זכאי לקבלו, המבקש מתחייב להחזיר אותו.
  9. התחייבות ולפיה אם המבקש יקבל כספים בשל הפיצוי שנפסק לו בפסק הדין מגורם אחר, לאחר הקצאת כספים על ידי הקרן, יהיה עליו להודיע לקרן ולהחזיר את הכספים שקיבל ממנה.
 • לאחר הגשת הבקשה יישלח אישור בדואר אלקטרוני על קבלתה.
 • עשויים להתבקש מסמכים נוספים במידת הצורך.
 • הבקשה תידון בוועדה הקרובה והודעה על החלטת הוועדה תימסר בדואר אלקטרוני.
הערת עריכה
1. לא מבינה איך יודעים מתי הוועדה מתכנסת; 2. לא מצליחה להוריד או להעתיק את הקישור של הטפסים עצמם
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 16:22, 11 בנובמבר 2019 (IST)

חשוב לדעת

 • אם הוועדה אישרה למבקש סכום חלקי מתוך הסכום אותו ביקש, ניתן לשוב ולפנות לוועדה בבקשה חוזרת במועד מאוחר יותר.
 • אם הבקשה אושרה, אך לאחר שהפיצוי הועבר הנפגע קיבל את הסכום שהגיע לו לפי פסק הדין (מהגורמים החייבים או מגורם אחר), הוא חייב להחזיר את הכסף לוועדה אלא אם קיבל ממנה אישור מיוחד שלא להחזיר את הכסף.
 • נפגעי עבירות סחר בבני אדם עשויים להיות זכאים לאשרה זמנית לשהייה בארץ, לצורך טיפול ושיקום.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

-->