(ביטול גרסה 370720 של דרור שניר (שיחה))
מ (החלפת טקסט – "( " ב־"(")
שורה 21: שורה 21:
 
*ביוני 2002 נחקק בגרמניה חוק הגטאות (ה-ZRBG), שהכיר בעבודה שבוצעה ללא כפיה בגטאות ובמחנות בשטחים שנכבשו על יד הנאצים או סופחו על ידיהם כמזכה ב [[פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG)]].
 
*ביוני 2002 נחקק בגרמניה חוק הגטאות (ה-ZRBG), שהכיר בעבודה שבוצעה ללא כפיה בגטאות ובמחנות בשטחים שנכבשו על יד הנאצים או סופחו על ידיהם כמזכה ב [[פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG)]].
 
* ביוני 2014 תוקן החוק והרחיב את תחולתו גם על גטאות '''בשטח ההשפעה של המשטר הנציונל-סוציאליסטי.'''
 
* ביוני 2014 תוקן החוק והרחיב את תחולתו גם על גטאות '''בשטח ההשפעה של המשטר הנציונל-סוציאליסטי.'''
*בשנת 2007 קבעה ממשלת גרמניה כי משרד האוצר הגרמני ( BADV) ישלם תשלום חד פעמי של 2,000 יורו למי שתביעתו לקצבת זקנה או שאירים לפי חוק הגטאות נדחתה, וזאת בשל השיעור הגבוה של תביעות שנדחו לפי החוק.
+
*בשנת 2007 קבעה ממשלת גרמניה כי משרד האוצר הגרמני (BADV) ישלם תשלום חד פעמי של 2,000 יורו למי שתביעתו לקצבת זקנה או שאירים לפי חוק הגטאות נדחתה, וזאת בשל השיעור הגבוה של תביעות שנדחו לפי החוק.
 
*בחודש אוגוסט 2011 הוחלט כי ניתן לקבל הן את  הפנסיה הסוציאלית מגרמניה לפי  חוק הגטאות, והן את התשלום החד-פעמי של 2000 יורו.
 
*בחודש אוגוסט 2011 הוחלט כי ניתן לקבל הן את  הפנסיה הסוציאלית מגרמניה לפי  חוק הגטאות, והן את התשלום החד-פעמי של 2000 יורו.
 
<!--קרן הפיצוי הגרמנית מעניקה תשלום חד-פעמי של 2,000 יורו לקורבנות רדיפות הנאצים אשר הוחזקו בגטו סגור או פתוח ועבדו "ברצון וללא כפייה" במהלך תקופה זו.-->
 
<!--קרן הפיצוי הגרמנית מעניקה תשלום חד-פעמי של 2,000 יורו לקורבנות רדיפות הנאצים אשר הוחזקו בגטו סגור או פתוח ועבדו "ברצון וללא כפייה" במהלך תקופה זו.-->

גרסה מ־09:30, 19 באוגוסט 2019

הקדמה:

מי שעבד בגטו עבודה שלא בכפייה, בשטחים הכבושים על-ידי הנאצים או שהיה תחת השפעה נאצית, זכאי למענק חד-פעמי
זכאים למענק החד-פעמי גם ניצולי גטאות שלא היו תחת שלטון גרמני ישיר, אבל היו תחת השפעה גרמנית
המענק הינו בגובה של 2,000 אירו (מעל 10,000 ש"ח)
לפרטים נוספים ראו אתר המוסד לביטוח לאומי
 • ביוני 2002 נחקק בגרמניה חוק הגטאות (ה-ZRBG), שהכיר בעבודה שבוצעה ללא כפיה בגטאות ובמחנות בשטחים שנכבשו על יד הנאצים או סופחו על ידיהם כמזכה ב פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG).
 • ביוני 2014 תוקן החוק והרחיב את תחולתו גם על גטאות בשטח ההשפעה של המשטר הנציונל-סוציאליסטי.
 • בשנת 2007 קבעה ממשלת גרמניה כי משרד האוצר הגרמני (BADV) ישלם תשלום חד פעמי של 2,000 יורו למי שתביעתו לקצבת זקנה או שאירים לפי חוק הגטאות נדחתה, וזאת בשל השיעור הגבוה של תביעות שנדחו לפי החוק.
 • בחודש אוגוסט 2011 הוחלט כי ניתן לקבל הן את הפנסיה הסוציאלית מגרמניה לפי חוק הגטאות, והן את התשלום החד-פעמי של 2000 יורו.

מי זכאי?

 • כל ניצול של רדיפות הנאצים אם מתקיימים לגביו שני התנאים המצטברים הבאים:
  • הוחזק בגטו סגור או פתוח על ידי הנאצים ובני בריתם. לרשימת הגטאות המלאה של הBMF- משרד האוצר הגרמני לעניין הפיצוי החד פעמי-

לחץ כאן .ברשימה זו ניתן לראות אם מוכר כגטו ומהם המועדים בהם היה קיים גטו. (הרשימה מתוך אתר עמותת "אביב לניצולי שואה").

  • עבד "ללא שימוש בכוח" בתקופה זו, בין אם בגטו, או מחוצה לו, בשעות היום.
 • זכאי גם מי ששהה בגטו שהיה תחת השפעה נאצית בלבד ולא רק למי ששהה בגטו שהיה תחת שלטון או סיפוח גרמני ישיר.
 • חשוב: עבודות שלא בכפייה בגטאות נעשו גם על ידי ילדים, כגון ילדים שעזרו להוריהם בעבודה שנעשתה שלא בכפייה. משום כך, גם ניצולי גטאות שעבדו שלא בכפייה והיו ילדים בתקופת השואה זכאים להגיש בקשה למענק.
 • במקרה שהוגשה בקשה, ומגיש הבקשה נפטר טרם אישורה, יוכלו ילדיו או בן/בת הזוג לקבל את התשלום במקומו.
 • במקרה שהוגשה בקשה שנדחתה/הושהתה, ומגיש הבקשה נפטר טרם אישורה, יוכלו ילדיו או בן/בת הזוג להגיש בקשה לבדיקה ופתיחה מחדש של הבקשה המקורית, ולקבל את התשלום במקומו (במקרה שיימצא זכאי).

מי לא זכאי

 • מי שעבד תחת אלימות או איומי נשק נחשב כעובד כפייה ולא מרצון (ולכן לא זכאי לפיצוי בסעיף זה).

קריטריונים לגטו פתוח

 • בכדי שהגטו הפתוח יקנה זכאות לקבלת המענק/קצבה לפי החוק הגרמני, הוא חייב להכיל שלושה מאפיינים הדומים לאלו שבהם הוחזקה האוכלוסיה היהודית תחת הכיבוש הגרמני: בידוד, ריכוז ומגורים.
 • אין קריטריונים חד-משמעיים בכדי לקבוע מה נחשב כגטו פתוח העונה על שלושת המאפיינים לצורך קבלת המענק/קצבה.
 • ישנן מספר אינדיקציות שהתפתחו בפסיקה הגרמנית (אשר לא כולן חייבות להתקיים בכדי שהגטו הפתוח יוכר), להלן רשימה חלקית:
 • ריכוז תושבים יהודים מאזורים סמוכים לאזור אחד.
 • הגבלות תנועה.
 • הקמת יודנרט.
 • הקמת איגוד עבודה יהודי לצורך הסדרת העבודה.
 • הגטו היה ממוקם בסביבה אורבנית.
 • מגורים משפחתיים.
 • במקרים מסוימים, עבודה מחוץ לגטו עשויה להיות מוכרת במקרה שהניצול חזר לגטו כל יום.
 • לרשימת הגטאות המלאה של הBMF- משרד האוצר הגרמני לעניין הפיצוי החד פעמי-

לחץ כאן .ברשימה זו ניתן לראות אם מוכר כגטו ומהם המועדים בהם היה קיים גטו. (הרשימה מתוך אתר עמותת "אביב לניצולי שואה").

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה רשמי. להורדת הטופס באנגלית לחץ כאן. להורדת הטופס בגרמנית לחץ כאן.
 • ניתן לקבל את הטופס גם באמצעות פנייה בכתב למשרדי ה-BADV, שכתובתם מצוינת בהמשך.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
 1. צילום ת.ז. או מסמך רשמי מזהה אחר.
 2. תלוש מקורי המעיד על קבלת רנטה חודשית, במקרה שיש.
 3. במקרה שקיימים מסמכים המעידים על העבודה בגטו, כדאי לצרפם.
 • בסעיף 2 של הטופס יש להחתים רשות רשמית על אישור חיים (אישור כי המבקש בחיים) באמצעות חותמת רשמית (רשות רשמית הינה: אחת מרשויות המדינה בה מתגורר המבקש; נוטריון; בנק; בית חולים; הצלב האדום; הקונסוליה הגרמנית; קהילה יהודית; סוכנות רווחה כמו יד שרה ושי"ל).
 • בסעיף 3.1 של הטופס על הפונה לציין האם הוא הוכר בעבר כנרדף, ולצרף את מספר התיק של הרשות שהכירה בו כנרדף לצרף מסמכים רשמיים הנוגעים להכרה זו.
 • בסעיף 4 של הטופס יש לציין את כל הגטאות בהם שהה המבקש ואת כל העבודות בהן עסק.
 • על המבקש לחתום על הבקשה בסעיף 6, ועל ההסכמה בעמוד האחרון של הבקשה.
 • כדי למנוע עיכובים בהעברת התשלום, מומלץ למסור את פרטי הבנק המלאים, כולל כתובת וקודים בינלאומיים (SWIFT, IBAN, וכד').
 • את הטופס יש לשלוח משרדי ה-BADV בגרמניה, בכתובת:

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, 53221 Bonn, Germany

חשוב לדעת

 • בחודש אוגוסט 2011 הוחלט כי ניתן לקבל את התשלום החד פעמי של 2,000 יורו מגרמניה עבור עבודה שלא בכפייה במחנות ובגטאות ובנוסף לקבל גם את הפנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG).
  • מי שכבר הגיש בקשה לקבלת 2000 אירו והתיק הוקפא עקב הבקשה לקבלת פנסיה סוציאלית, התיק יפתח אוטומטית ללא צורך בהגשת בקשה חדשה.
  • מי שכבר החזיר את ה-2000 אירו עקב קבלת הפנסיה הסוציאלית, יקבל את ה-2000 אירו באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה.
  • מי שטרם הגיש בקשה לקבלת ה-2000 אירו מקרן הגטאות הגרמנית והוא עבד בגטו ללא כפיה, מומלץ להגיש הבקשה בהקדם.
 • תיקון חוק הגטאות - ביוני 2014 תוקן חוק הגטאות (ZRBG), והרחיב את השטחים לגביהם מיושם החוק לשטח שהיה תחת ההשפעה של המשטר הנציונל -סוציאליסטי כמו למשל סלובקיה, רומניה (למשל צ'רנוביץ) וסין (למשל שנחאי). ניצולי שואה שעבדו בגטאות בשטחים אלה עשויים להיות זכאים ל,פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG), מעבר לזכאותם לפיצוי החד פעמי בסך 2,000 יורו.
 • דוגמאות לעבודה ברצון: עבודות מטבח, ניקיון, אדמיניסטרציה ועבודה במפעלים.
 • התקנות לגבי המענק החד-פעמי מאפשרות זכאות למענק החד פעמי גם לגבי גטאות שלא היו תחת שלטון גרמני ישיר אבל היו תחת השפעה גרמנית. כך למשל, גטו צ'רנוביץ שברומניה או גטו שנחאי שבסין, שמעולם לא היו תחת שלטון נאצי ישיר בתקופת השואה (אלא תחת רומניה ויפן משתפות הפעולה) אך היו תחת השפעה גרמנית, יתכן שעשויים להיות מוכרים במסגרת תקנות המענק החד-פעמי.
 • חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) קובע כללים לגבי טיפול בתביעות של ניצולי שואה המוגשות בחו"ל, לרבות מגבלות על שכר הטרחה שיכול לגבות עו"ד המטפל בתביעה.למידע נוסף, לחץ כאן.

פרטי יצירת קשר עם ה-BADV

ניתן ליצור קשר עם ה-BADV לשם קבלת טפסי בקשה ומידע בדבר מילוי הטפסים והזכאות למענק:

 • טלפון: 1324 7030 22899(0) 49+
 • דוא"ל: ghettoarbeit@badv.bund.de,poststelle@badv.bund.de (את הפנייה באמצעות הדוא"ל יש לכתוב באנגלית או בגרמנית)
 • אתר אינטרנט: www.badv.bund.de
 • כתובת דואר:

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 53221 Bonn Germany

הרחבות ופרסומים