מ (החלפת טקסט – "משרד הבינוי" ב־"משרד הבינוי והשיכון")
מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 28: שורה 28:
 
הועדה דנה ומחליטה בבקשות של מתקשים בהחזרי משכנתא, בין אם עמדו או לא עמדו בהחזרים החודשיים.
 
הועדה דנה ומחליטה בבקשות של מתקשים בהחזרי משכנתא, בין אם עמדו או לא עמדו בהחזרים החודשיים.
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* לווים המתקשים בהחזרים החודשיים של משכנתא הממומנת, לפחות בחלקה, במסגרת סיוע לזכאים של משרד הבינוי.
+
* לווים המתקשים בהחזרים החודשיים של משכנתא הממומנת, לפחות בחלקה, במסגרת סיוע לזכאים של משרד הבינוי והשיכון.
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
שורה 47: שורה 47:
 
** '''חקירה כלכלית על הלווה''':
 
** '''חקירה כלכלית על הלווה''':
 
*** החקירה תמומן על חשבון הלווה.
 
*** החקירה תמומן על חשבון הלווה.
*** חברת החקירות המבצעת את החקירה תיקבע באמצעות משרד הבינוי, והעלות לביצוע החקירה יהיה על-פי מכרז החקירות של [[משרד הבינוי והשיכון]].   
+
*** חברת החקירות המבצעת את החקירה תיקבע באמצעות משרד הבינוי והשיכון, והעלות לביצוע החקירה יהיה על-פי מכרז החקירות של [[משרד הבינוי והשיכון]].   
 
*** הבנק ימסור לחוקר את נתוני ההחזר החודשי של הלווים על מנת שהחוקר יוכל להתייחס לגובה ההחזר החודשי מול הכנסות המבקשים וכן פרטים אודות חשבונות הלווים.
 
*** הבנק ימסור לחוקר את נתוני ההחזר החודשי של הלווים על מנת שהחוקר יוכל להתייחס לגובה ההחזר החודשי מול הכנסות המבקשים וכן פרטים אודות חשבונות הלווים.
 
*** במקרה של '''צירוף זכאויות''' (אפשרות הניתנת לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים לרכוש דירה ביחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה או עם סבא/סבתא/דוד/דודה ובמסגרת רכישת אותה דירה לצרף את הזכאות שלהם ואת זכאותו של בן המשפחה המצטרף), תיערך חקירה כלכלית על כל הלווים ועל הבנק לעדכן את חברת החקירות בנתונים כמו: גובה ההחזר החודשי בגין המשכנתא של כל לווה וכל מידע נוסף שיש בידי הבנק להתייחסות החוקר בנוגע להכנסות ורמת החיים של הלווים.
 
*** במקרה של '''צירוף זכאויות''' (אפשרות הניתנת לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים לרכוש דירה ביחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה או עם סבא/סבתא/דוד/דודה ובמסגרת רכישת אותה דירה לצרף את הזכאות שלהם ואת זכאותו של בן המשפחה המצטרף), תיערך חקירה כלכלית על כל הלווים ועל הבנק לעדכן את חברת החקירות בנתונים כמו: גובה ההחזר החודשי בגין המשכנתא של כל לווה וכל מידע נוסף שיש בידי הבנק להתייחסות החוקר בנוגע להכנסות ורמת החיים של הלווים.
שורה 77: שורה 77:
 
* '''טופס החלטה חתום של הועדה ישמש כפרוטוקול הועדה'''.
 
* '''טופס החלטה חתום של הועדה ישמש כפרוטוקול הועדה'''.
 
* טופס ההחלטה והתיק יוחזרו לבנק המטפל לצורך ביצוע ההלוואה, כולל אופציית הערעור הקיימת.
 
* טופס ההחלטה והתיק יוחזרו לבנק המטפל לצורך ביצוע ההלוואה, כולל אופציית הערעור הקיימת.
* העתק מהחלטת הועדה ומטופס הוועדה יתויקו ב[[משרד האוצר]] באגף החשב הכללי, העתק נוסף של טופס הוועדה וההחלטה יועבר למשרד הבינוי.
+
* העתק מהחלטת הועדה ומטופס הוועדה יתויקו ב[[משרד האוצר]] באגף החשב הכללי, העתק נוסף של טופס הוועדה וההחלטה יועבר למשרד הבינוי והשיכון.
 
* במקרים בהם השתנה מצבו האישי של הלווה מיום שמימש את ההלוואה, עליו להציג מסמכים המאמתים את השינוי.
 
* במקרים בהם השתנה מצבו האישי של הלווה מיום שמימש את ההלוואה, עליו להציג מסמכים המאמתים את השינוי.
 
* במקרה של גירושין, יש להציג תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין מאומת ומאושר על ידי בית דין רבני או בית משפט.
 
* במקרה של גירושין, יש להציג תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין מאומת ומאושר על ידי בית דין רבני או בית משפט.
שורה 98: שורה 98:
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0829.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/29 - טיפול במתקשים בהחזרי משכנתא] (בתוקף מיום 10.08.2003).
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0829.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/29 - טיפול במתקשים בהחזרי משכנתא] (בתוקף מיום 10.08.2003).
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־16:31, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

הועדה הבין משרדית לחריגים משמשת כועדת חריגים לאנשים המתקשים בתשלומי ההחזרים של משכנתא
הפנייה לועדה תהיה ע"י הבנק תוך הצגת כל המסמכים הרלוונטים לעניין הלווה
קיימת אפשרות לערער בפני ועדת הערר לחריגים תוך 15 ימים ממועד משלוח ההודעה של הועדה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

טפסים

הועדה דנה ומחליטה בבקשות של מתקשים בהחזרי משכנתא, בין אם עמדו או לא עמדו בהחזרים החודשיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • לווים המתקשים בהחזרים החודשיים של משכנתא הממומנת, לפחות בחלקה, במסגרת סיוע לזכאים של משרד הבינוי והשיכון.

למי ואיך פונים

 • לווה המתקשה בהחזר תשלומי המשכנתא צריך לפנות לבנק בבקשה לקבוע דיון בפני הועדה.
 • הפניה לועדה הבין משרדית לחריגים תהיה על-ידי הבנק שבאחריותו הבאת התיק לדיון.
 • הבנק מחויב להביא את הנושא לדיון בפני הועדה בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה על-ידי הלווה.
 • נציג הבנק יכין 2 עותקים נוספים מהמסמכים הרלוונטיים ויציג את הבקשות בפני חברי הוועדה.

שלבי ההליך

 • לתיקו של הפונה אל הועדה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • פניית הלווה בכתב.
  • אישורי הכנסה עדכניים.
  • פרטים לגבי כל חשבונות הבנק של הלווה:
   • דף יתרות כולל המפרט את כל החסכונות, פיקדונות, קופות ומט"ח הקיימים בחשבון.
   • דו"ח על תנועות בחשבון עו"ש של החודשיים אחרונים.
  • חקירה כלכלית על הלווה:
   • החקירה תמומן על חשבון הלווה.
   • חברת החקירות המבצעת את החקירה תיקבע באמצעות משרד הבינוי והשיכון, והעלות לביצוע החקירה יהיה על-פי מכרז החקירות של משרד הבינוי והשיכון.
   • הבנק ימסור לחוקר את נתוני ההחזר החודשי של הלווים על מנת שהחוקר יוכל להתייחס לגובה ההחזר החודשי מול הכנסות המבקשים וכן פרטים אודות חשבונות הלווים.
   • במקרה של צירוף זכאויות (אפשרות הניתנת לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים לרכוש דירה ביחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה או עם סבא/סבתא/דוד/דודה ובמסגרת רכישת אותה דירה לצרף את הזכאות שלהם ואת זכאותו של בן המשפחה המצטרף), תיערך חקירה כלכלית על כל הלווים ועל הבנק לעדכן את חברת החקירות בנתונים כמו: גובה ההחזר החודשי בגין המשכנתא של כל לווה וכל מידע נוסף שיש בידי הבנק להתייחסות החוקר בנוגע להכנסות ורמת החיים של הלווים.
   • הבנק לא יזמין חקירה עד לקבלת כל המסמכים הדרושים באופן מלא ומפורט כנדרש (פניית הלווה בכתב, אישורי הכנסה עדכניים, פרטים אודות כל חשבונות הבנק של הלווים).
  • טופס ועדה בין משרדית לחריגים (נספח א' בעמ' 7) ממולא באופן הנדרש. יש להסביר אי מילוי של כל סעיף או פרט חסרים.
  • החלטות קודמות של הועדה הבין משרדית לחריגים ו/או ועדת חריגים עליונה וציבורית של משרד הבינוי והשיכון אם יש כאלו.
  • טופס עזר להקלה בהחזרי משכנתא, שיכלול את הפרטים הבאים:
   • פרטי הלווה - שם ומס' ת.ז.
   • פרטי הלוואה - מס' הלוואה, תאריך ביצוע , סכום הלוואה מקורי, החזר התחלתי, סוג הלוואה, ריבית , משך זמן ההלוואה.
   • פיגורים, ריבית פיגורים, עומק הפיגור.
   • יתרת קרן ויתרת הלוואה, החזר חודשי מעודכן.
   • במקרה בו יש צירוף זכאויות יש לצרף טפסי עזר של כל הלווים גם אם לא ביקשו הקלה בהחזרי משכנתא.
   • מכתב הלווה ומסמכים נוספים שיוגשו ע"י הלווה יוחתמו בחותמת דואר נכנס של הבנק במועד קבלתם.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטות הועדה המשרדית בפני ועדת הערר לחריגים.
 • במכתב המבשר על החלטת הוועדה תצוין האפשרות הקיימת לערער בפני ועדת הערר לחריגים תוך 15 ימים ממועד משלוח ההודעה.
 • ועדת הערר לחריגים אינה מחויבת להחלטת הועדה הבין משרדית לחריגים, ויש לה הסמכות לשנות את ההחלטה לפי שיקול דעתה המקצועי.

חשוב לדעת

 • ישיבות הוועדה יתקיימו בהתאם לצורך.
 • נציג הבנק המתפקד כאחראי ומרכז הוא האחראי לזימון חברי הוועדה לישיבותיה.
 • הגשת הבקשה באופן מלא תהיה כאשר יוצגו כל המסמכים הרלוונטיים (פניית הלווה בכתב, אישורי הכנסה עדכניים, פרטים אודות כל חשבונות הבנק של הלווים) פרט למקרים בהם לא הציג הלווה אישורי הכנסה עדכניים ונימק את סיבת אי הצגתם במכתב הערעור.
 • הוועדה תכריע לעניין הבקשה תוך 60 ימים ממועד הגשת הבקשה לבנק ותינתן עדיפות גבוהה לתיקים של דיירים העומדים לפני פינוי.
 • החלטת הוועדה תירשם על גבי טופס עזר להקלה בהחזרי משכנתא אשר ייחתם על ידי חברי הוועדה שהשתתפו בדיון.
 • הבנק יודיע לפונה על החלטת הועדה באופן מיידי באמצעות מכתב.
 • טופס החלטה חתום של הועדה ישמש כפרוטוקול הועדה.
 • טופס ההחלטה והתיק יוחזרו לבנק המטפל לצורך ביצוע ההלוואה, כולל אופציית הערעור הקיימת.
 • העתק מהחלטת הועדה ומטופס הוועדה יתויקו במשרד האוצר באגף החשב הכללי, העתק נוסף של טופס הוועדה וההחלטה יועבר למשרד הבינוי והשיכון.
 • במקרים בהם השתנה מצבו האישי של הלווה מיום שמימש את ההלוואה, עליו להציג מסמכים המאמתים את השינוי.
 • במקרה של גירושין, יש להציג תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין מאומת ומאושר על ידי בית דין רבני או בית משפט.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

מקורות