תיאור בסיסי של הזכות

במקרים בהם נדחתה פנייתו של אדם עיוור/לקוי ראיה למחלקה לשירותים חברתיים, או לחילופין, התקבלה תשובה בלתי מספקת, ניתן לעתור לוועדת ערר אזורית, שבסמכותה לבדוק את ההחלטה, לבטלה או לשנותה.

מי זכאי?

עיוורים ולקויי ראיה.

תהליך מימוש הזכות

לוועדות ערר יש לפנות בכתב לפי הכתובות שלהלן:


•ועדת ערר אזורית - מחוז תל-אביב והמרכז, ת.ד. 8084, תל-אביב, 61080.

•ועדת ערר אזורית - מחוז ירושלים והדרום, ת.ד. 919, ירושלים, 91008.

•ועדת ערר אזורית - מחוז חיפה והצפון, ת.ד. 3028, חיפה, 31030.

חשוב לדעת

ועדות אלו אינן דנות בעררים לצורך קבלת תעודת עיוור/לקוי ראיה, פרטים על ועדת ערר בנושא התעודה נמצאים בקישור זה.

ראו גם

עיוורים ולקויי ראיה.

חוקים ותקנות

מקורות

תגיות