תיאור בסיסי של הזכות

במקרים בהם נדחתה פנייתו של אדם עיוור/לקוי ראיה למחלקה לשירותים חברתיים, או לחילופין, התקבלה תשובה בלתי מספקת, ניתן לעתור לוועדת ערר אזורית, שבסמכותה לבדוק את ההחלטה, לבטלה או לשנותה.

מי זכאי?

  • עיוורים ולקויי ראיה.

תהליך מימוש הזכות

לוועדות ערר יש לפנות בכתב לפי הכתובות שלהלן:


•ועדת ערר אזורית - מחוז תל-אביב והמרכז, ת.ד. 8084, תל-אביב, 61080.

•ועדת ערר אזורית - מחוז ירושלים והדרום, ת.ד. 919, ירושלים, 91008.

•ועדת ערר אזורית - מחוז חיפה והצפון, ת.ד. 3028, חיפה, 31030.

חשוב לדעת

  • ועדות אלו אינן דנות בעררים לצורך קבלת תעודת עיוור/לקוי ראיה, פרטים על ועדת ערר בנושא התעודה נמצאים בקישור זה.

ראו גם

חוקים ותקנות

מקורות

תגיות