הקדמה:

אדם עיוור או לקוי ראיה שפנה למחלקה לשירותים חברתיים, ואינו שבע רצון מהתשובה שקיבל, רשאי לערער לוועדת ערר אזורית
ועדות אלו אינן דנות בעררים הקשורים לקבלת תעודת עיוור / לקוי ראיה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

במקרים שבהם נדחתה פנייתו של אדם עיוור/לקוי ראיה למחלקה לשירותים חברתיים, או שהתקבלה תשובה בלתי מספקת, ניתן להגיש ערעור לוועדת ערר אזורית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • עיוורים ולקויי ראיה שפנו למחלקה לשירותים חברתיים ומעוניינים לערער על התשובה שקיבלו (בעניינים שאינם קשורים לתעודת עיוור / לקוי ראיה).

שלבי ההליך

  • יש לפנות בכתב לוועדת הערר האזורית, בהתאם למקום המגורים:
    • ועדת ערר אזורית - מחוז תל-אביב והמרכז, ת.ד. 8084, תל-אביב, 61080
    • ועדת ערר אזורית - מחוז ירושלים והדרום, ת.ד. 919, ירושלים, 91008
    • ועדת ערר אזורית - מחוז חיפה והצפון, ת.ד. 3028, חיפה, 31030
  • הוועדה האזורית מוסמכת לבדוק את ההחלטה, לבטלה או לשנותה.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

מקורות