מ (שינוי שם הקטגוריה פנסיה->פנסיה וחיסכון ארוך טווח)
(העתקה של חדש:פנסיה תקציבית (פרויקט של שרון) לערך שהיה כבר קיים)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פורטל}}
{{תקציר}}
+
 
{{דגשים
+
{{תקציר | כותרת=פנסיה תקציבית משולמת מתוך תקציבו של המעסיק לגמלאים שהצטרפו למערכת הציבורית עד סוף 2002. בכל שנה צובר העובד תוספת של 2% עד לתשלום מקסימלי של 70% [[המשכורת הקובעת לצורך חישוב קצבת פנסיה תקציבית|מהשכר הקובע]].}}
| מידע  = פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת לגמלאי מתוך תקציבו של המעסיק, והיא מחושבת כאחוז מסוים ממשכורתו האחרונה של העובד
+
עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית הם בעיקר, עובדים בשירות המדינה, שוטרים, סוהרים, מורים בשירות המדינה, עובדים בתאגידים שהוקמו מכוח חוק, ואותו חוק קבע כי תנאי עבודתם יהיו כתנאי עבודתם של עובדי מדינה. החל מ-2003 עובדים חדשים אינם מבוטחים עוד בפנסיה תקציבית אלא ב[[פנסיה צוברת|פנסיה צוברת]].
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
 
| חשוב  = גובה [[קצבת פנסיה חודשית|קצבת הפנסיה]] שתשולם לעובד לאחר פרישתו קבוע וידוע מראש, ואינו תלוי בסכום שנחסך או נצבר על-ידי העובד
+
למידע על הזכויות הפנסיוניות של עובדים שאינם מבוטחים בפנסיה תקציבית ראו [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח לשכירים]].
| חשוב2 = כיום עובדים חדשים אינם מבוטחים עוד בפנסיה תקציבית אלא ב[[פנסיה צוברת|פנסיה צוברת]]
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}
 
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 +
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
 
| [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
| [[מושגי יסוד בפנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
+
| [[מדריך לעובד לקראת פרישה לגמלאות (פנסיה)]]
| [[מדריך ביטוח פנסיוני כללי לעובד]]
+
| [[זכותון קצבת זיקנה]]
| [[פנסיה צוברת]]
+
| [[אזרחים ותיקים ופנסיונרים (גיל הזהב)]]
 +
| [[מדריך מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים]]
 
}}
 
}}
 +
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת לגמלאי מתוך תקציבו של המעסיק, והיא מחושבת כאחוז מסוים (שנקבע לפי מספר שנות העבודה של העובד אצל המעסיק) ממשכורתו האחרונה של העובד.
+
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
* גובה [[קצבת פנסיה חודשית|קצבת הפנסיה]] שאותה יקבל העובד לאחר פרישתו לגמלאות הוא קבוע וידוע ואינו תלוי בסכום שנחסך או נצבר על-ידי העובד.
+
 
* בניגוד ל[[פנסיה צוברת|פנסיה צוברת]], בפנסיה תקציבית העובד אינו חוסך כסף ואינו צובר כסף בקרן הפנסיה, בקופת הגמל או בחברת הביטוח, אלא הוא צובר זכויות.
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=הכנה לפרישה}}
* בכל שנה צובר העובד זכות לתוספת לקצבת הפנסיה בגובה 2%.
+
* [[חישוב גובה קצבת פנסיה תקציבית]]
{{דוגמה|עובד שפרש לגמלאות לאחר 30 שנות עבודה, יהיה זכאי לקצבת פנסיה חודשית בגובה 60% ממשכורתו האחרונה (30 שנים X{{כ}} 2%).}}
+
* [[תקופת שירות (ותק) המזכה בקצבת פנסיה תקציבית]]
* קצבת הפנסיה המקסימלית של עובד בפנסיה תקציבית היא 70% מהשכר. עובד שהשלים 35 שנות עבודה, השלים את צבירת הזכאות המקסימלית. אם הוא ימשיך לעבוד לאחר 35 שנות עבודה, הוא לא יגדיל את קצבת הפנסיה העתידית שלו.
+
* [[המשכורת הקובעת לצורך חישוב קצבת פנסיה תקציבית]]
{{דוגמה|עובד התחיל לעבוד בגיל 25. כעבור 35 שנה (כלומר בגיל 60) הוא משלים את צבירת זכויות הפנסיה המקסימליות - 70% (35 שנים X{{כ}} 2%). במשך 7 השנים שימשיך לעבוד עד שיגיע ל[[גיל פרישה מעבודה|גיל פרישה (67)]] הוא ימשיך לקבל משכורת רגילה, אך קצבת הפנסיה שלו לא תגדל.}}
+
* [[תנאי זכאות לביטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית]]
* כיום עובדים חדשים אינם מבוטחים עוד בפנסיה תקציבית אלא ב[[פנסיה צוברת|פנסיה צוברת]].
+
* [[רכישת זכויות פנסיה תקציבית בדיעבד עבור תקופות שבהן שהה העובד בחופשה ללא תשלום]]
==ארגוני סיוע==
+
* [[היוון קצבת פנסיה תקציבית]]
{{הטמעת כותרת|פנסיה וחיסכון ארוך טווח#ארגוני סיוע}}<!--
+
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=פנסיה תקציבית לעובד שפרש}}
 +
* [[קצבת פנסיה תקציבית לעובד שפרש בשל גיל]]  
 +
* [[מענק יובל למקבלי קצבת פנסיה תקציבית]]
 +
* [[קצובת ביגוד למקבלי קצבת פנסיה תקציבית]]
 +
* [[דמי הבראה למקבלי קצבת פנסיה תקציבית]]
 +
 
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=פרישה מוקדמת}}
 +
* [[קצבת פנסיה תקציבית לעובד שפרש מרצון לפני גיל פרישה]]
 +
* [[קצבת פנסיה תקציבית לעובד שפרש בשל מצב בריאותו]]
 +
* [[מענק פרישה לעובד מדינה שפרש לגמלאות בשל מצב בריאותו או פוטר לפני גיל 60]]
 +
 
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=פנסיה לשאירים של עובד או גמלאי שנפטר}}
 +
* [[קצבת פנסיה תקציבית לשאירים של פנסיונר שנפטר לאחר שפרש לגמלאות]]
 +
* [[קצבת פנסיה תקציבית לשאירים של עובד שנפטר לפני שפרש לגמלאות]]
 +
* [[מענק חד פעמי לבן זוג מתחת לגיל 45 של עובד או פנסיונר בפנסיה תקציבית שנפטר]]
 +
* [[מענק חד פעמי לבן זוג של פנסיונר בפנסיה תקציבית שנפטר לפני שהשלימו 3 שנות זוגיות]]
 +
* [[מענק חד פעמי לשאירים של עובד המבוטח בפנסיה תקציבית שנפטר לפני שהשלים ותק של 3 שנים]]
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=פנסיה תקציבית לעובד שפוטר}}
 +
* [[קצבת פנסיה תקציבית לעובד שנציבות שירות המדינה החליטה על פרישתו בגיל מבוגר]]
 +
* [[קצבת פנסיה תקציבית לעובד שפוטר משירות המדינה]]
 +
* [[קצבת פנסיה תקציבית לעובד שפוטר בשל מצב בריאותו]]
 +
* [[מענק פרישה לעובד מדינה שפרש לגמלאות בשל מצב בריאותו או פוטר לפני גיל 60]]
 +
 
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
<!--
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=גמלאות נוספות}}
 +
* [[זכאות לקצבת פנסיה במקביל לגמלה נוספת]] - סעיף 34 לחוק
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
-->
 
-->
==גורמי ממשל==
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=עבודה לאחר הפרישה}}
{{הטמעת כותרת|פנסיה וחיסכון ארוך טווח#גורמי ממשל}}<!--
+
* [[הפחתת קצבת פנסיה תקציבית לגמלאי מתחת לגיל 60 שיש לו הכנסה מעבודה]]
 +
* [[קצבת פנסיה תקציבית לעובד שפרש לגמלאות וחזר לשירות המדינה]]
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
<!--
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מיסוי קצבת הפנסיה}}
 +
* [[ניכוי מס הכנסה מקצבת פנסיה תקציבית]]
 +
* [[ניכוי מס הכנסה על היוון קצבת פנסיה תקציבית]]
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
-->
 
-->
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=חלוקת כספי פנסיה בין בני זוג}}
 +
* [[חלוקת פנסיה תקציבית בין בני זוג על פי פסק דין]]
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מושגים}}
 +
* [[פרישה לגמלאות]]
 +
* [[פרישה מוקדמת]]
 +
* [[גיל פרישה מעבודה]]
 +
* [[גיל פרישה לגננת]]
 +
* [[קצבת פנסיה חודשית]]
 +
 +
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 +
 +
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}
 +
 +
== ארגוני סיוע ==
 +
* [http://hahistadrut.org.il/ הסתדרות עובדי המדינה]
 +
* [https://www.itu.org.il/ הסתדרות המורים בישראל]
 +
* [http://www.igm.org.il/ ארגון המורים]
 +
* [http://www.socialwork.org.il/ איגוד העובדים הסוציאליים]
 +
* [[תעסוקה וזכויות עובדים/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני הסיוע לעובדים]]
 +
 +
== גורמי ממשל ==
 +
* [[מינהלת הגמלאות במשרד האוצר]]
 +
* [http://www.csc.gov.il/Pages/HomePage.aspx נציבות שירות המדינה]
 +
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
* [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח#פסקי דין|פסקי דין בנושא פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
+
* [[קטינה שנהרתה לאחר מות אביה זכאית לקבל את קצבת הפנסיה התקציבית לשאירים]]
== חקיקה ונהלים ==
+
 
* [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח#חקיקה ונהלים|חוקים ונהלים בנושא פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
+
==חקיקה ונהלים ==
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p221_001.htm חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש"ל-1970].
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_070.htm#Seif3 חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014].
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח#פסקי דין|הרחבות ופרסומים בנושא פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
+
* [http://mof.gov.il/gimlaim/pensionerinformation/documents/pensionerguide_guide.pdf מדריך לגמלאי] - באתר משרד האוצר.
== מקורות ==
+
 
{{קרדיט אגף שוק ההון}}
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
==endarticle==
שורה 45: שורה 114:
  
  
 +
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 +
[[קטגוריה:פורטלים]]
  
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
 
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
 
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
[[קטגוריה:פרישה]]
+
[[קטגוריה:פנסיה תקציבית]]
[[קטגוריה:צרכנות]]
+
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 +
[[קטגוריה: עובדי השירות הציבורי]]
 +
[[קטגוריה:אזרח ותיק]]
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
 
 +
[[קטגוריה:שאירים]]
 
[[קטגוריה:חינוך פיננסי]]
 
[[קטגוריה:חינוך פיננסי]]
 +
[[קטגוריה:גננות ועובדי הוראה]]

גרסה מ־18:27, 28 במרץ 2017

פנסיה תקציבית משולמת מתוך תקציבו של המעסיק לגמלאים שהצטרפו למערכת הציבורית עד סוף 2002. בכל שנה צובר העובד תוספת של 2% עד לתשלום מקסימלי של 70% מהשכר הקובע.

עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית הם בעיקר, עובדים בשירות המדינה, שוטרים, סוהרים, מורים בשירות המדינה, עובדים בתאגידים שהוקמו מכוח חוק, ואותו חוק קבע כי תנאי עבודתם יהיו כתנאי עבודתם של עובדי מדינה. החל מ-2003 עובדים חדשים אינם מבוטחים עוד בפנסיה תקציבית אלא בפנסיה צוברת.

למידע על הזכויות הפנסיוניות של עובדים שאינם מבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פנסיה וחיסכון ארוך טווח לשכירים.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חלוקת כספי פנסיה בין בני זוג


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים