תבנית:תיבת זכות עובדים זכאים לפרוש לגמלאות עם הגיעם לגיל הפרישה, ולקבל את גמלת הפנסיה שצברו במהלך שנות עבודתם. גיל הפרישה (נכון לשנת 2010) הוא:

  • גברים: 67 שנים
  • נשים: 62 שנים

מעסיקים רשאים לחייב עובד לפרוש לגמלאות (מבלי שיצטרכו לפטר את העובד) עם הגיעם לגיל הפרישה. הגיל בו ניתן לחייב עובד לפרוש לגמלאות הוא 67 שנים לגברים ולנשים.

גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942

גיל פרישת חובה לגבי גבר ואישה שנולדו עד חודש אפריל 1942

חודש הלידה גיל הזכאות (בשנים)

עד מרס 1939 65

אפריל עד אוגוסט 1939 65 ו4- חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940 65 ו8- חודשים

מאי עד דצמבר 1940 66

ינואר עד אוגוסט 1941 66 ו4- חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 66 ו8- חודשים


חלק ב'

גיל הפרישה לגבי אישה

חודש הלידה גיל הזכאות (בשנים)

עד מרס 1944 60

אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו4- חודשים

ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו8- חודשים

מאי עד דצמבר 1945 61

ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו4- חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו8- חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1949 62

ינואר עד אוגוסט 1950 62 ו4- חודשים

ספטמבר 1950 עד אפריל 1951 62 ו8- חודשים

מאי עד דצמבר 1951 63

ינואר עד אוגוסט 1952 63 ו4- חודשים

ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 63 ו8- חודשים

מאי 1953 ואילך 64

זכאים

כלל ציבור העובדים בגיל הפרישה.

תהליך מימוש הזכות

על העובד למלא טופס 106א ולמוסרו למעסיק.

זכויות קשורות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות והרחבות