(שלבי ההליך)
שורה 33: שורה 33:
 
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים -->
 
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים -->
 
* אם ניתן צו כינוס נוסף לחייב בפשיטת רגל, או שחייב נפטר וניתן צו שעזבונו ינוהל בפשיטת רגל:
 
* אם ניתן צו כינוס נוסף לחייב בפשיטת רגל, או שחייב נפטר וניתן צו שעזבונו ינוהל בפשיטת רגל:
** [[חדש:נאמן הפשיטת רגל|הנאמן]] בפשיטת הרגל הראשונה נהיה ל[[נושה בפשיטת רגל]] בפשיטת הרגל השניה לגבי חובות שטרם נפרעו.
+
** [[חדש:נאמן הפשיטת רגל|הנאמן]] בפשיטת הרגל הראשונה נהיה [[חדש:נושה בפשיטת רגל|לנושה]] בפשיטת הרגל השניה לגבי חובות שטרם נפרעו.
 
** נכסים שנרכשו לאחר [[חדש:הכרזת פשיטת רגל|הכרזת פשיטת הרגל]] הראשונה, ושביום [[חדש:הגשת בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|הגשת בקשת פשיטת הרגל]] השניה לא חולקו בין הנושים בפשיטת הרגל הראשונה, יהיו נכסים של פשיטת הרגל השניה.   
 
** נכסים שנרכשו לאחר [[חדש:הכרזת פשיטת רגל|הכרזת פשיטת הרגל]] הראשונה, ושביום [[חדש:הגשת בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|הגשת בקשת פשיטת הרגל]] השניה לא חולקו בין הנושים בפשיטת הרגל הראשונה, יהיו נכסים של פשיטת הרגל השניה.   
 
** אם הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה פעל הנכסים מבלי שידע על הגשת בקשת פשיטת הרגל השניה, כל פעולה שביצע הנאמן בנכסים תהיה תקפה.
 
** אם הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה פעל הנכסים מבלי שידע על הגשת בקשת פשיטת הרגל השניה, כל פעולה שביצע הנאמן בנכסים תהיה תקפה.

גרסה מ־13:10, 23 באפריל 2015

הקדמה:

אם נגד חדש:חייב בפשיטת רגל ניתן צו כינוס נוסף, הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה נהפך לנושה בפשיטת הרגל השניה
חייב שסיים הליך פשיטת רגל על ידי קבלת חדש:צו הפטר, לא יוכל להגישבקשת פשיטת רגל נוספת במשך חמש שנים ממתן צו ההפטר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חדש:חייב בפשיטת רגל שניתנו נגדו צווי כינוס נוספים.
 • חייב בפשיטת רגל שנפטר וניתן צו שעזבונו ינוהל בפשיטת רגל.

שלבי ההליך

 • אם ניתן צו כינוס נוסף לחייב בפשיטת רגל, או שחייב נפטר וניתן צו שעזבונו ינוהל בפשיטת רגל:
  • הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה נהיה לנושה בפשיטת הרגל השניה לגבי חובות שטרם נפרעו.
  • נכסים שנרכשו לאחר הכרזת פשיטת הרגל הראשונה, ושביום הגשת בקשת פשיטת הרגל השניה לא חולקו בין הנושים בפשיטת הרגל הראשונה, יהיו נכסים של פשיטת הרגל השניה.
  • אם הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה פעל הנכסים מבלי שידע על הגשת בקשת פשיטת הרגל השניה, כל פעולה שביצע הנאמן בנכסים תהיה תקפה.
הערת עריכה
לברר מול הכנ"ר כמה זה קורה בפועל, האם יש דוגמאות פרקטיות
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 23.04.2015, 12:58 (IDT)
  • מרגע שניתנה לנאמן בפשיטת רגל ראשונה הודעה שהוגשה בקשת פשיטת רגל נוספת או בקשת שעזבונו של החייב שנפטר ינוהל בפשיטת רגל, על הנאמן לעכב ולא לפעול בכל נכס שבהחזקתו שרכש החייב לאחר הכרזת פשיטת הרגל.
  • לאחר הכרזת פשיטת הרגל השניה, הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה יעביר את הנכסים (או דמי מכר אם נמכרו) לנאמן בפשיטת הרגל השניה, לאחר ניכוי הוצאות לנאמן הראשון.

פשיטת רגל נוספת ביוזמת חייב

 • חייב שעבר הליך פשיטת רגל ביוזמתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל תוך חמש שנים מיום מתן צו ההפטר.

-->

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים