מ (מספרמ->מספר - תיקון תקלדה בקליק)
 
(21 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{פשיטת רגל ישן}}
 +
 
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = [[חדש:חייב בפשיטת רגל|חייב]] יכול להגיע להסדר פשרה עם [[חדש:נושה בפשיטת רגל|נושיו]] גם לאחר מתן [[חדש:הכרזת פשיטת רגל]]
+
| מידע  = [[חייב בפשיטת רגל|חייב]] יכול להגיע להסדר פשרה עם [[נושה בפשיטת רגל|נושיו]] גם לאחר מתן [[הכרזת פשיטת רגל]]
| מידע2 = אם ההסדר יאושר ויבוצע, החייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו, בדומה לתוצאות של קבלת [[חדש:צו הפטר בפשיטת רגל|צו הפטר]]
+
| מידע2 = אם ההסדר יאושר ויבוצע, החייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו, בדומה לתוצאות של קבלת [[צו הפטר בפשיטת רגל|צו הפטר]]
 
| איסור = אסור להציע לנושים הסדר מחוץ להליך (ללא ידיעת המנהל המיוחד והכונס הרשמי)
 
| איסור = אסור להציע לנושים הסדר מחוץ להליך (ללא ידיעת המנהל המיוחד והכונס הרשמי)
| חשוב = התנהלות תקינה של החייב, עמידתו בחובותיו (בעיקרן [[חדש:צו תשלומים חודשיים לחייב בפשיטת רגל|עמידה בצו התשלומים החודשיים]], [[חדש:הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל|הגשת דו"חות]] ו[[חדש:חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל|חובת תום הלב]]), מגדילה את הסיכוי שהצעת ההסדר תאושר
+
| חשוב = התנהלות תקינה של החייב, עמידתו בחובותיו (בעיקרן [[צו תשלומים חודשיים לחייב בפשיטת רגל|עמידה בצו התשלומים החודשיים]], [[הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל|הגשת דו"חות]] ו[[חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל|חובת תום הלב]]), מגדילה את הסיכוי שהצעת ההסדר תאושר
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 = [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/maindocs/haskama-t14.doc הסכמה/התנגדות נושה להצעת פשרה (טופס 14)]
 
| 1 = [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/maindocs/haskama-t14.doc הסכמה/התנגדות נושה להצעת פשרה (טופס 14)]
שורה 17: שורה 19:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב]]
+
| [[הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב]]
| [[חדש:הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה]]
+
| [[הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה]]
| [[חדש:פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים]]
+
| [[פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים]]
 +
| [[סיוע משפטי בתחום פשיטת רגל מטעם האגף לסיוע משפטי]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
[[חדש:חייב בפשיטת רגל]] יכול להגיע להסדר פשרה עם [[חדש:נושה בפשיטת רגל|נושיו]] בשלושה שלבים שונים:
+
[[חייב בפשיטת רגל]] יכול להגיע להסדר פשרה עם [[נושה בפשיטת רגל|נושיו]] בשלושה שלבים שונים:
# [[חדש:פשרה או הסדר לפני צו כינוס נכסים|בטרם נפתח ההליך, או, אם נפתח ההליך, בטרם ניתן צו כינוס נכסים]].
+
# [[פשרה או הסדר לפני צו כינוס נכסים|בטרם נפתח ההליך, או, אם נפתח ההליך, בטרם ניתן צו כינוס נכסים]].
# [[חדש:פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים|לאחר שניתן צו כינוס נכסים אך לפני שניתנה הכרזת פשיטת רגל]].
+
# [[פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים|לאחר שניתן צו כינוס נכסים אך לפני שניתנה הכרזת פשיטת רגל]].
 
# לאחר שהוכרזה פשיטת רגל, כמפורט בערך זה.  
 
# לאחר שהוכרזה פשיטת רגל, כמפורט בערך זה.  
* הסדר נושים שאושר על ידי בית המשפט מחייב אל כלל הנושים, והחייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיות, בדומה לתוצאה של מתן [[חדש:צו הפטר בפשיטת רגל|צו הפטר]].  
+
* הסדר נושים שאושר על ידי בית המשפט מחייב אל כלל הנושים, והחייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיות, בדומה לתוצאה של מתן [[צו הפטר בפשיטת רגל|צו הפטר]].  
 
* ביצוע הסדר מהווה דרך לסיים הליך פשיטת רגל.
 
* ביצוע הסדר מהווה דרך לסיים הליך פשיטת רגל.
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* [[חדש:חייב בפשיטת רגל]] אשר כבר ניתן לו  [[חדש:צו פשיטת רגל]], המבקש לסיים את ההליך באמצעות הסדר עם [[חדש:נושה בפשיטת רגל|נושיו]].
+
* [[חייב בפשיטת רגל]] אשר כבר ניתן לו  [[צו פשיטת רגל]], המבקש לסיים את ההליך באמצעות הסדר עם [[נושה בפשיטת רגל|נושיו]].
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
* על החייב לפנות אל [[חדש:נאמן בפשיטת רגל|הנאמן]] על מנת לקדם הסדר.
+
* על החייב לפנות אל [[נאמן בפשיטת רגל|הנאמן]] על מנת לקדם הסדר.
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
שורה 42: שורה 45:
 
* על ההצעה לפרט את הבאים:   
 
* על ההצעה לפרט את הבאים:   
 
*# שיעור (אחוז) החובות שישולמו במסגרת הפשרה.
 
*# שיעור (אחוז) החובות שישולמו במסגרת הפשרה.
*# מועד התשלום המוצע. ניתן להציע מספרמ תשלומים.
+
*# מועד התשלום המוצע. ניתן להציע מספר תשלומים.
 
*# ערובות שמציע החייב לצורך הבטחת התשלום.
 
*# ערובות שמציע החייב לצורך הבטחת התשלום.
  
שורה 49: שורה 52:
 
* הנאמן ישלח לנושים:
 
* הנאמן ישלח לנושים:
 
** העתק מהצעת הפשרה.   
 
** העתק מהצעת הפשרה.   
** תסקיר של הנאמן בו יפרט את חובות החייב, נכסיו, התנהלות החייב בהליך, פרטים על [[חדש:מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל|נכסים שמומשו]] ואת עמדת הנאמן על ההצעה.
+
** תסקיר של הנאמן בו יפרט את חובות החייב, נכסיו, התנהלות החייב בהליך, פרטים על [[מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל|נכסים שמומשו]] ואת עמדת הנאמן על ההצעה.
** זימון [[חדש:אסיפת נושים בפשיטת רגל|לאסיפת נושים]] לדון בהצעה.
+
** זימון [[אסיפת נושים בפשיטת רגל|לאסיפת נושים]] לדון בהצעה.
  
 
====אסיפת הנושים====
 
====אסיפת הנושים====
 
* באסיפה יוכלו החייב וכלל הנושים המשתתפים להשמיע את טענותיהם.
 
* באסיפה יוכלו החייב וכלל הנושים המשתתפים להשמיע את טענותיהם.
 
* ניתן לנהל משא ומתן על ההצעה, והחייב יכול לשנות את הצעתו במהלך האסיפה.
 
* ניתן לנהל משא ומתן על ההצעה, והחייב יכול לשנות את הצעתו במהלך האסיפה.
* נושה יכול להביע את עמדתו ביחס להסדר (התנגדות או הסכמה) באמצעות נוכחות באסיפה או על ידי העברת [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/maindocs/haskama-t14.doc עמדתו] לנאמן לפחות יום לפני קיום האסיפה.
+
* כל נושה יוכל להצביע האם הוא מסכים או מתנגד להצעת ההסדר.
{{הערת עריכה|הערה = ראי הערות בערכים דומים. הטופס שאת מפנה זה טופס רק למקרה שהנושה מסכים. ראי הצעות לשינוי הניסוח בערכים דומים שבהם הניסוח היה דומה.בכלל אם יש פסקאות זהות בערכים שונים עדיף לא להעתיק מאותם אלא לעשות הטמעת כותרת כי אז לא צריך לשנות כל כך הרבה פעמיםפ. מספיר שמתקנים במקום אחד|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 29.06.2015, 09:47 (IDT)}}
+
* אם נושה לא מגיע לאסיפת הנושים, הוא יכול להעביר את עמדתו ביחס להסדר (התנגדות או הסכמה) על ידי העברת עמדתו על גבי [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/maindocs/haskama-t14.doc טופס 14] לנאמן לפחות יום לפני קיום האסיפה, כאשר חתימת הנושה על הטופס מאומתת על ידי עורך דין
{{הערת עריכה|מחכה להתייחסות בערכים האחרים|חתימה=[[משתמש:שירה הרצנו|שירה הרצנו]] ([[שיחת משתמש:שירה הרצנו|שיחה]]) 29.06.2015, 12:17 (IDT)}}
 
 
* ניתן לקיים יותר מאסיפת נושים אחת לצורך דיון בהצעה.
 
* ניתן לקיים יותר מאסיפת נושים אחת לצורך דיון בהצעה.
  
 
====החלטת הנושים====
 
====החלטת הנושים====
* הנושים יכולים להחליט לקבל את הצעת החייב ברוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר, המחזיקים בלפחות 75% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה (לדוגמה ראו [[חדש:אסיפת נושים בפשיטת רגל#הצבעה וקבלת החלטות באסיפות נושים|כאן]]).
+
* הנושים יכולים להחליט לקבל את הצעת החייב [[אסיפת נושים בפשיטת רגל#הצבעה וקבלת החלטות באסיפות נושים|בהחלטה מיוחדת]] (רוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר, המחזיקים בלפחות 75% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה).  
{{הערת עריכה|הערה= שוב ראי את ההערות בערכים דומים. את הדוגמה יש לכתוב כאן ולא לזרוק את הגולש לערך אחר)|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 29.06.2015, 09:47 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה|מחכה להתייחסות בערכים האחרים|חתימה=[[משתמש:שירה הרצנו|שירה הרצנו]] ([[שיחת משתמש:שירה הרצנו|שיחה]]) 29.06.2015, 12:17 (IDT)}}
 
 
* הצעה שאושרה תיחשב כאילו כל הנושים קיבלו אותה.
 
* הצעה שאושרה תיחשב כאילו כל הנושים קיבלו אותה.
 
* במקרים מיוחדים בית המשפט יוכל לאשר הצעת הסדר אם היא אושרה ברוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר, המחזיקים בלפחות 50% מערך תביעות החוב.
 
* במקרים מיוחדים בית המשפט יוכל לאשר הצעת הסדר אם היא אושרה ברוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר, המחזיקים בלפחות 50% מערך תביעות החוב.
שורה 72: שורה 72:
 
* לנושים יש זכות להביע בדיון את עמדתם לגבי ההסדר, '''והם רשאים לחזור בהם מהסכמה להסדר שניתנה באסיפת הנושים'''.
 
* לנושים יש זכות להביע בדיון את עמדתם לגבי ההסדר, '''והם רשאים לחזור בהם מהסכמה להסדר שניתנה באסיפת הנושים'''.
 
* בית המשפט ישמע דו"ח של הנאמן על ההצעה ועל התנהגותו של החייב בהליך.
 
* בית המשפט ישמע דו"ח של הנאמן על ההצעה ועל התנהגותו של החייב בהליך.
* בית המשפט ישמע את עמדת [[חדש:הכונס הרשמי]].
+
* בית המשפט ישמע את עמדת [[הכונס הרשמי]].
 
* אם יש הסכמה של כלל נושי החייב (לא רק אלה שנכחו בהצבעה, אלא כלל הנושים) להסדר המוצע, ניתן לבקש את אישור בית המשפט להסדר ללא דיון.
 
* אם יש הסכמה של כלל נושי החייב (לא רק אלה שנכחו בהצבעה, אלא כלל הנושים) להסדר המוצע, ניתן לבקש את אישור בית המשפט להסדר ללא דיון.
  
שורה 82: שורה 82:
 
*** ההסדר אינו מועיל לציבור הנושים בכללותו.
 
*** ההסדר אינו מועיל לציבור הנושים בכללותו.
 
*** שיקולים כלל ציבוריים.
 
*** שיקולים כלל ציבוריים.
** התנהלות החייב בהליך, בעיקרה [[חדש:צו תשלומים חודשיים לחייב בפשיטת רגל|עמידה בצו התשלומים החודשיים]], [[חדש:הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל|הגשת דו"חות]] ו[[חדש:חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל|תום הלב של החייב בהליך]].
+
** התנהלות החייב בהליך, בעיקרה [[צו תשלומים חודשיים לחייב בפשיטת רגל|עמידה בצו התשלומים החודשיים]], [[הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל|הגשת דו"חות]] ו[[חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל|תום הלב של החייב בהליך]].
** מהו שיעור החוב שהוצע לשלם (מה [[חדש:דיבידנד בפשיטת רגל|דיבידנד]] יקבלו הנושים).
+
** מהו שיעור החוב שהוצע לשלם (איזה [[דיבידנד בפשיטת רגל|דיבידנד]] יקבלו הנושים).
 
** מועד ההסדר (השלב בהליך בו הוצע).
 
** מועד ההסדר (השלב בהליך בו הוצע).
 
* אם אישר בית המשפט את הפשרה או ההסדר, הוא רשאי הוא לתת צו המבטל את פשיטת הרגל.
 
* אם אישר בית המשפט את הפשרה או ההסדר, הוא רשאי הוא לתת צו המבטל את פשיטת הרגל.
שורה 90: שורה 90:
  
 
== תוצאת ההסדר ==
 
== תוצאת ההסדר ==
* ביצוע ההסדר פוטר את החייב מכל חוב בר תביעה למעט [[חדש:צו הפטר בפשיטת רגל#חובות שההפטר אינו חל עליהם|חובות שאינם מופטרים בהפטר]].
+
* ביצוע ההסדר פוטר את החייב מכל חוב כפי שהיה פטור אילו הליך פשיטת רגל הסתיים בקבלת [[צו הפטר בפשיטת רגל|הפטר]],  מלבד [[צו הפטר בפשיטת רגל#חובות שההפטר אינו חל עליהם|חובות שאינם מופטרים בהפטר]] (קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב בגין מזונות), אותם החייב יידרש לשלם.
  
 
==ביטול פשרה או הסדר==
 
==ביטול פשרה או הסדר==
שורה 106: שורה 106:
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* התנהלות תקינה של החייב ועמידתו בחובותיו (בעיקרן [[חדש:צו תשלומים חודשיים לחייב בפשיטת רגל|עמידה בצו התשלומים החודשיים]], [[חדש:הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל|הגשת דו"חות]] ו[[חדש:חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל|חובת תום הלב]]) מגדילה את הסיכוי שהצעת ההסדר תאושר.
+
* התנהלות תקינה של החייב ועמידתו בחובותיו (בעיקרן [[צו תשלומים חודשיים לחייב בפשיטת רגל|עמידה בצו התשלומים החודשיים]], [[הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל|הגשת דו"חות]] ו[[חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל|חובת תום הלב]]) מגדילה את הסיכוי שהצעת ההסדר תאושר.
 
* אסור להציע לנושים הסדר מחוץ להליך (ללא ידיעת המנהל המיוחד והכונס הרשמי).
 
* אסור להציע לנושים הסדר מחוץ להליך (ללא ידיעת המנהל המיוחד והכונס הרשמי).
 +
* בית המשפט רשאי לאכוף את ההוראות של פשרה או של הסדר בצו. אי ציות לצו זה מהווה עבירה פלילית.
 +
* לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
==חקיקה ונהלים==
 
==חקיקה ונהלים==
* [[חדש:פקודת פשיטת הרגל]] - סעיפים 41-33, 54-52.
+
* [[פקודת פשיטת הרגל]] - סעיפים 41-33, 54-52, 213.
* [[חדש:תקנות פשיטת הרגל]] - סעיפים 37-26.
+
* [[תקנות פשיטת הרגל]] - סעיפים 37-26.
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
שורה 117: שורה 121:
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The%20official%20receiver/Bankruptcy/Pages/skira.aspx?WPID=WPQ7&PN=2 הליכי פשיטת רגל באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי]
+
* [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/The%20official%20receiver/Bankruptcy/Pages/BankruptcyProceedings.aspx הליכי פשיטת רגל באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי]
 
<!--
 
<!--
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:פשיטת רגל]]
 
[[קטגוריה:פשיטת רגל]]
 
[[קטגוריה:חדלות פירעון]]
 
[[קטגוריה:חדלות פירעון]]
[[קטגוריה:עצמאיים ועסקים]]
+
[[קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים]]
[[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[AR:تسوية او ترتيب بعد الاشهار عن الافلاس]]

גרסה אחרונה מ־19:02, 19 בפברואר 2020

אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הקדמה:

חייב יכול להגיע להסדר פשרה עם נושיו גם לאחר מתן הכרזת פשיטת רגל
אם ההסדר יאושר ויבוצע, החייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו, בדומה לתוצאות של קבלת צו הפטר
אסור להציע לנושים הסדר מחוץ להליך (ללא ידיעת המנהל המיוחד והכונס הרשמי)
התנהלות תקינה של החייב, עמידתו בחובותיו (בעיקרן עמידה בצו התשלומים החודשיים, הגשת דו"חות וחובת תום הלב), מגדילה את הסיכוי שהצעת ההסדר תאושר

חייב בפשיטת רגל יכול להגיע להסדר פשרה עם נושיו בשלושה שלבים שונים:

 1. בטרם נפתח ההליך, או, אם נפתח ההליך, בטרם ניתן צו כינוס נכסים.
 2. לאחר שניתן צו כינוס נכסים אך לפני שניתנה הכרזת פשיטת רגל.
 3. לאחר שהוכרזה פשיטת רגל, כמפורט בערך זה.
 • הסדר נושים שאושר על ידי בית המשפט מחייב אל כלל הנושים, והחייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיות, בדומה לתוצאה של מתן צו הפטר.
 • ביצוע הסדר מהווה דרך לסיים הליך פשיטת רגל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • על החייב לפנות אל הנאמן על מנת לקדם הסדר.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה לנאמן

 • על החייב להגיש לנאמן הצעת פשרה או הסדר עם נושיו.
 • על ההצעה לפרט את הבאים:
  1. שיעור (אחוז) החובות שישולמו במסגרת הפשרה.
  2. מועד התשלום המוצע. ניתן להציע מספר תשלומים.
  3. ערובות שמציע החייב לצורך הבטחת התשלום.

החלטת הנושים

הודעות לנושים

 • הנאמן ישלח לנושים:
  • העתק מהצעת הפשרה.
  • תסקיר של הנאמן בו יפרט את חובות החייב, נכסיו, התנהלות החייב בהליך, פרטים על נכסים שמומשו ואת עמדת הנאמן על ההצעה.
  • זימון לאסיפת נושים לדון בהצעה.

אסיפת הנושים

 • באסיפה יוכלו החייב וכלל הנושים המשתתפים להשמיע את טענותיהם.
 • ניתן לנהל משא ומתן על ההצעה, והחייב יכול לשנות את הצעתו במהלך האסיפה.
 • כל נושה יוכל להצביע האם הוא מסכים או מתנגד להצעת ההסדר.
 • אם נושה לא מגיע לאסיפת הנושים, הוא יכול להעביר את עמדתו ביחס להסדר (התנגדות או הסכמה) על ידי העברת עמדתו על גבי טופס 14 לנאמן לפחות יום לפני קיום האסיפה, כאשר חתימת הנושה על הטופס מאומתת על ידי עורך דין
 • ניתן לקיים יותר מאסיפת נושים אחת לצורך דיון בהצעה.

החלטת הנושים

 • הנושים יכולים להחליט לקבל את הצעת החייב בהחלטה מיוחדת (רוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר, המחזיקים בלפחות 75% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה).
 • הצעה שאושרה תיחשב כאילו כל הנושים קיבלו אותה.
 • במקרים מיוחדים בית המשפט יוכל לאשר הצעת הסדר אם היא אושרה ברוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר, המחזיקים בלפחות 50% מערך תביעות החוב.

דיון בבית המשפט בבקשה להסדר

 • אם הצעת הפשרה אושרה באסיפת הנושים, יגיש הנאמן את ההצעה לבית המשפט, אשר יקבע מועד לדיון בהצעה.
 • לעתים עלול לחלוף זמן ממושך ממועד אסיפת הנושים ועד לקיום הדיון בבית המשפט.
 • לנושים יש זכות להביע בדיון את עמדתם לגבי ההסדר, והם רשאים לחזור בהם מהסכמה להסדר שניתנה באסיפת הנושים.
 • בית המשפט ישמע דו"ח של הנאמן על ההצעה ועל התנהגותו של החייב בהליך.
 • בית המשפט ישמע את עמדת הכונס הרשמי.
 • אם יש הסכמה של כלל נושי החייב (לא רק אלה שנכחו בהצבעה, אלא כלל הנושים) להסדר המוצע, ניתן לבקש את אישור בית המשפט להסדר ללא דיון.

החלטת בית המשפט

 • לבית המשפט מוקנה שיקול דעת האם לאשר ההצעה אם לא. שיקולים שישקול בית המשפט:
  • שיקול הדעת של הנושים - בית המשפט לא מתערב בשיקול הדעת של הנושים ונוטה לאשר הסדרים שאושרו על ידי הנושים. בית המשפט מתערב במקרים חריגים בלבד:
   • כאשר הוכח כי ההחלטה לאשר את ההסדר היתה בלתי סבירה במובהק.
   • כאשר ההחלטה נגועה בפגם יסודי שנפל באופן קבלתה (לדוגמה, לא התקיימה אסיפת נושים).
   • ההסדר אינו מועיל לציבור הנושים בכללותו.
   • שיקולים כלל ציבוריים.
  • התנהלות החייב בהליך, בעיקרה עמידה בצו התשלומים החודשיים, הגשת דו"חות ותום הלב של החייב בהליך.
  • מהו שיעור החוב שהוצע לשלם (איזה דיבידנד יקבלו הנושים).
  • מועד ההסדר (השלב בהליך בו הוצע).
 • אם אישר בית המשפט את הפשרה או ההסדר, הוא רשאי הוא לתת צו המבטל את פשיטת הרגל.
  • בית המשפט רשאי לקבוע בצו שנכסי החייב מוקנים חזרה לחייב או לאדם אחר שימנה בית המשפט. ההקניה יכולה להיות בתנאים.
  • אם בית המשפט לא הורה על הקניית הנכסים לחייב, הם יוקנו לו בחזרה מיד לאחר ששולם כל סכום הפשרה.

תוצאת ההסדר

 • ביצוע ההסדר פוטר את החייב מכל חוב כפי שהיה פטור אילו הליך פשיטת רגל הסתיים בקבלת הפטר, מלבד חובות שאינם מופטרים בהפטר (קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב בגין מזונות), אותם החייב יידרש לשלם.

ביטול פשרה או הסדר

 • בית המשפט רשאי לבטל את הפשרה ולהשיב את הכרזת פשיטת רגל במקרים הבאים:
  • תשלום המגיע לפי הפשרה לא שולם במועדו.
  • בית המשפט נוכח שהפשרה או ההסדר לא יוכלו להימשך בלי לגרום עוול או השהיה בלתי סבירה.
  • בית המשפט קבע שאישורו של ההסדר הושג במרמה.
 • ביטול ההסדר אינו פוגע במכר, העברה, תשלום או כל דבר שנעשה כשורה לפי הפשרה או ההסדר.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט שלא לאשר הצעת פשרה או הסדר יכול החייב להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 ימים.
 • את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • התנהלות תקינה של החייב ועמידתו בחובותיו (בעיקרן עמידה בצו התשלומים החודשיים, הגשת דו"חות וחובת תום הלב) מגדילה את הסיכוי שהצעת ההסדר תאושר.
 • אסור להציע לנושים הסדר מחוץ להליך (ללא ידיעת המנהל המיוחד והכונס הרשמי).
 • בית המשפט רשאי לאכוף את ההוראות של פשרה או של הסדר בצו. אי ציות לצו זה מהווה עבירה פלילית.
 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים