שורה 18: שורה 18:
  
  
* צד ג' הוא כל אדם שאינו צד בתיק (כלומר, אינו חייב או זוכה), אך יש לו נגיעה כלשהי לתיק (דוגמא: אדם שעוקלו אצלו מיטלטלין של החייב אולם החייב אינו מתגורר עימו, או הוריי החייב אשר מבקשים להגיש בקשה לביטול עיקול).
+
* צד ג' הוא כל אדם שאינו צד בתיק (כלומר, אינו חייב או זוכה), אך יש לו נגיעה כלשהי לתיק {{ דוגמה | אדם שעוקלו אצלו מיטלטלין של החייב אולם החייב אינו מתגורר עימו, או הוריי החייב אשר מבקשים להגיש בקשה לביטול עיקול}}.
 
* צד ג' הטוען כי המיטלטלין אינם של החייב, רשאי להגיש את הבקשות הבאות: בקשה לראש ההוצאה לפועל על גבי טופס בקשות צד ג' בצירוף תצהיר בדבר בעלותו על המיטלטלין (+ בקשה לעיכוב הליכים) או בקשה לפסק-דין הצהרתי בבית משפט השלום.
 
* צד ג' הטוען כי המיטלטלין אינם של החייב, רשאי להגיש את הבקשות הבאות: בקשה לראש ההוצאה לפועל על גבי טופס בקשות צד ג' בצירוף תצהיר בדבר בעלותו על המיטלטלין (+ בקשה לעיכוב הליכים) או בקשה לפסק-דין הצהרתי בבית משפט השלום.
 +
  
  

גרסה מ־09:32, 13 באוקטובר 2011

תבנית:מושג/תחילת טור ימני


  • צד ג' הוא כל אדם שאינו צד בתיק (כלומר, אינו חייב או זוכה), אך יש לו נגיעה כלשהי לתיק
    דוגמה
    אדם שעוקלו אצלו מיטלטלין של החייב אולם החייב אינו מתגורר עימו, או הוריי החייב אשר מבקשים להגיש בקשה לביטול עיקול
    .
  • צד ג' הטוען כי המיטלטלין אינם של החייב, רשאי להגיש את הבקשות הבאות: בקשה לראש ההוצאה לפועל על גבי טופס בקשות צד ג' בצירוף תצהיר בדבר בעלותו על המיטלטלין (+ בקשה לעיכוב הליכים) או בקשה לפסק-דין הצהרתי בבית משפט השלום.


תבנית:מושג/סיום הקדמה

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורותתבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי