תבנית:מושג/תחילת טור ימני


  • צד שלישי הוא מי שאינו זוכה או חייב בתיק ההוצל"פ.
  • לדוגמה: הוריי החייב אשר מבקשים להגיש בקשה לביטול עיקול.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורותתבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי