תבנית:מושג/תחילת טור ימני

תבנית:מושג/סיום הקדמה

  • צד ג'/צד שלישי הוא כל אדם שאינו צד בתיק (כלומר, אינו חייב או זוכה), אך יש לו נגיעה כלשהי לתיק.
דוגמה
אדם שעוקלו אצלו מיטלטלין של החייב אולם החייב אינו מתגורר עימו
.
דוגמה
הוריי החייב אשר מבקשים להגיש בקשה לביטול עיקול
  • כאשר נכסים השייכים לחייב נמצאים אצל צד ג' הוא נקרא מחזיק.
  • צד ג' הטוען כי מיטלטלין הנמצאים אצלו אינם של החייב, רשאי להגיש את הבקשות הבאות:
  • בקשה לראש ההוצאה לפועל על גבי טופס בקשות צד ג' בצירוף תצהיר בדבר בעלותו על המיטלטלין, בצירוף בקשה לעיכוב הליכים.
  • בקשה לפסק-דין הצהרתי בבית משפט השלום כי המטלטלין בבעלותו.


תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי