(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}
 
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
צו הרחבה הוא צו המוצא על ידי שר העבודה ומרחיב את תחולתו של [[הסכם קיבוצי]] על קבוצות עובדים שאינן כלולות בהסכם. צו ההרחבה יכול להרחיב תכולה מלאה של הסכם קיבוצי או הוראות מסוימות מתוך ההסכם. כמו כן הוא מכיל את סוגי העובדים והמעסיקים שעליהם חל הצו.  
+
| מידע=צו הרחבה הוא צו המוצא על ידי שר הכלכלה ומרחיב את תחולתו של [[הסכם קיבוצי]] על קבוצות עובדים שאינן כלולות בהסכם
 +
| מידע 2=  צו ההרחבה יכול להרחיב תכולה מלאה של הסכם קיבוצי או הוראות מסוימות מתוך ההסכם וכן להחיל את הצו על סוגי עובדים ומעסיקים מסוימים 
 +
|חשוב= ההוראות המורחבות מכוח צו הרחבה הופכות לחלק מחוזה העבודה האישי שבין כל עובד למעסיק
 +
| חשוב2= תחולתו של צו הרחבה על עובדים נקבעת בהתאם לסיווג עסקו של המעסיק ולא עיקר עיסוקו של העובד
 +
| ממשל=  למידע רשמי ראו [https://www.gov.il/he/departments/general/collective-labor-agreement-and-extension-orders הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה] ,זרוע העבודה
  
 
}}
 
}}
שורה 10: שורה 14:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
צו הרחבה הוא צו המוצא על ידי שר הכלכלה ומרחיב את תחולתו של [[הסכם קיבוצי]] על קבוצות עובדים שאינן כלולות בהסכם
ההוראות המורחבות מכוח צו הרחבה הופכות לחלק מחוזה העבודה האישי שבין כל עובד למעסיק.  
+
*תחולתו של צו הרחבה על עובדים נקבעת בהתאם לסיווג עסקו של המעסיק ולא עיקר עיסוקו של העובד
 +
* ההוראות המורחבות מכוח צו הרחבה הופכות לחלק מחוזה העבודה האישי שבין כל עובד למעסיק.  
 
* הוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המעניקות תנאים טובים יותר גוברות על ההוראות המורחבות מצו ההרחבה.
 
* הוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המעניקות תנאים טובים יותר גוברות על ההוראות המורחבות מצו ההרחבה.
 
* '''סוגי צווי הרחבה (מבחינת תחולה):'''
 
* '''סוגי צווי הרחבה (מבחינת תחולה):'''
שורה 18: שורה 23:
 
* הסמכות להוציא צו הרחבה מאפשרת לשר העבודה להקנות את היתרונות שבהסכם קיבוצי כללי גם לקבוצות עובדים לא מאורגנים, שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם.
 
* הסמכות להוציא צו הרחבה מאפשרת לשר העבודה להקנות את היתרונות שבהסכם קיבוצי כללי גם לקבוצות עובדים לא מאורגנים, שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם.
 
* בנוסף, צו הרחבה מגן על מעסיקים מאורגנים מפני תחרות של מעסיקים בלתי מאורגנים, שבהיעדר צו הרחבה יוכלו לשלם שכר נמוך יותר לעובדיהם.  
 
* בנוסף, צו הרחבה מגן על מעסיקים מאורגנים מפני תחרות של מעסיקים בלתי מאורגנים, שבהיעדר צו הרחבה יוכלו לשלם שכר נמוך יותר לעובדיהם.  
 +
 +
==בחינת  השאלה האם צו הרחבה ענפי  חל על  עובדים מסויימים?==
 +
*תחולתו של צו הרחבה על עובדים נקבעת בהתאם לסיווג עסקו של המעסיק ולא עיקר עיסוקו של העובדץ
 +
* למידע נוסף ראו :[https://www.gov.il/he/departments/general/collective-labor-agreement-and-extension-orders הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה] באתר זרוע העבודה.
  
 
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 
== מקורות משפטיים ורשמיים ==

גרסה מ־16:51, 14 באוגוסט 2022

הקדמה:

צו הרחבה הוא צו המוצא על ידי שר הכלכלה ומרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי על קבוצות עובדים שאינן כלולות בהסכם

  • תחולתו של צו הרחבה על עובדים נקבעת בהתאם לסיווג עסקו של המעסיק ולא עיקר עיסוקו של העובד
  • ההוראות המורחבות מכוח צו הרחבה הופכות לחלק מחוזה העבודה האישי שבין כל עובד למעסיק.
  • הוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המעניקות תנאים טובים יותר גוברות על ההוראות המורחבות מצו ההרחבה.
  • סוגי צווי הרחבה (מבחינת תחולה):
  1. צווי הרחבה החלים על כל העובדים במדינה (למעט חריגים). אלו צווי הרחבה העוסקים בנושאים כללים, כגון: דמי הבראה, שעות עבודה שבועיות, דמי נסיעה לעבודה, תוספת יוקר, פנסיה.
  2. צווי הרחבה החלים על כלל העובדים בענף מסוים (לדוגמה: צו הרחבה בענף הניקיון, צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014 וצו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם).
  • הסמכות להוציא צו הרחבה מאפשרת לשר העבודה להקנות את היתרונות שבהסכם קיבוצי כללי גם לקבוצות עובדים לא מאורגנים, שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם.
  • בנוסף, צו הרחבה מגן על מעסיקים מאורגנים מפני תחרות של מעסיקים בלתי מאורגנים, שבהיעדר צו הרחבה יוכלו לשלם שכר נמוך יותר לעובדיהם.

בחינת השאלה האם צו הרחבה ענפי חל על עובדים מסויימים?

  • תחולתו של צו הרחבה על עובדים נקבעת בהתאם לסיווג עסקו של המעסיק ולא עיקר עיסוקו של העובדץ
  • למידע נוסף ראו :הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה באתר זרוע העבודה.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים