שורה 6: שורה 6:
 
| חשוב2= תחולתו של צו הרחבה על עובדים נקבעת בהתאם לסיווג עסקו של המעסיק ולא עיקר עיסוקו של העובד
 
| חשוב2= תחולתו של צו הרחבה על עובדים נקבעת בהתאם לסיווג עסקו של המעסיק ולא עיקר עיסוקו של העובד
 
| ממשל=  למידע רשמי ראו [https://www.gov.il/he/departments/general/collective-labor-agreement-and-extension-orders הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה] ,זרוע העבודה
 
| ממשל=  למידע רשמי ראו [https://www.gov.il/he/departments/general/collective-labor-agreement-and-extension-orders הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה] ,זרוע העבודה
 
+
}}
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  

גרסה מ־16:51, 14 באוגוסט 2022

הקדמה:

}}

צו הרחבה הוא צו המוצא על ידי שר הכלכלה ומרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי על קבוצות עובדים שאינן כלולות בהסכם

  • תחולתו של צו הרחבה על עובדים נקבעת בהתאם לסיווג עסקו של המעסיק ולא עיקר עיסוקו של העובד
  • ההוראות המורחבות מכוח צו הרחבה הופכות לחלק מחוזה העבודה האישי שבין כל עובד למעסיק.
  • הוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המעניקות תנאים טובים יותר גוברות על ההוראות המורחבות מצו ההרחבה.
  • סוגי צווי הרחבה (מבחינת תחולה):
  1. צווי הרחבה החלים על כל העובדים במדינה (למעט חריגים). אלו צווי הרחבה העוסקים בנושאים כללים, כגון: דמי הבראה, שעות עבודה שבועיות, דמי נסיעה לעבודה, תוספת יוקר, פנסיה.
  2. צווי הרחבה החלים על כלל העובדים בענף מסוים (לדוגמה: צו הרחבה בענף הניקיון, צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014 וצו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם).
  • הסמכות להוציא צו הרחבה מאפשרת לשר העבודה להקנות את היתרונות שבהסכם קיבוצי כללי גם לקבוצות עובדים לא מאורגנים, שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם.
  • בנוסף, צו הרחבה מגן על מעסיקים מאורגנים מפני תחרות של מעסיקים בלתי מאורגנים, שבהיעדר צו הרחבה יוכלו לשלם שכר נמוך יותר לעובדיהם.

בחינת השאלה האם צו הרחבה ענפי חל על עובדים מסויימים?

  • תחולתו של צו הרחבה על עובדים נקבעת בהתאם לסיווג עסקו של המעסיק ולא עיקר עיסוקו של העובדץ
  • למידע נוסף ראו :הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה באתר זרוע העבודה.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים