תבנית:תיבת חוק

צו הרחבה זה מרחיב את זכויותיהם של עובדים המועסקים באמצעות קבלני כח אדם, וקובע בין היתר, את זכותם של עובדי כח אדם לשבות, לקבל שי לחג, חופשה מיוחדת ודמי מחלה וכן את חובתו של קבלן כח האדם להפריש תשלומים לקרן פנסיה עבור העובדים.

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות

תקדימים משפטיים

מקורות והרחבות