(גרסה 3)
מ (החלפת טקסט – "([א-ת]-) ([0-9])" ב־"$1$2")
 
(22 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = הוצאת צו זה נועדה למנוע הטרדה, בכל דרך שהיא, של אדם בידי אדם אחר.
+
| מידע  = הוצאת צו זה נועדה למנוע הטרדה, בכל דרך שהיא, של אדם בידי אדם אחר
| איסור = הפרת הצו משמעה עבירה פלילית העלולה להביא להגשת כתב אישום ואף למעצר.
+
|חשוב=ככלל, תוקף הצו הוא עד 6 חודשים
| חשוב = הצו אינו מהווה תחליף ואינו גורע מ[[צו הגנה למניעת אלימות במשפחה]].
+
| איסור = הפרת הצו משמעה עבירה פלילית העלולה להביא להגשת כתב אישום ואף למעצר
 +
| חשוב2 = הצו אינו מהווה תחליף ואינו גורע מ[[צו הגנה למניעת אלימות במשפחה]]
 +
| ממשל = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/service/application_for_an_order_preventing_stalking_ex_parte הגשת בקשה למניעת הטרדה מאיימת] באתר השירותים והמידע הממשלתי
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/hatrada.htm בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד]
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/application_for_an_order_preventing_stalking_ex_parte/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA%20-%20116.pdf בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 19: שורה 21:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
על פי [[חוק מניעת הטרדה מאיימת]], התשס"ב-2001, הטרדה יכולה לבוא לידי ביטוי באחד מהמעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.
+
לפי החוק, הטרדה יכולה להיחשב לכל אחד מהמעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.
*באמצעות '''צו למניעת הטרדה מאיימת''' רשאי בית המשפט לאסור על אדם:
+
*במסגרת '''צו למניעת הטרדה מאיימת''' בית המשפט רשאי לאסור על הפוגע, בין היתר:  
**ליצור עם הנפגע כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר.
+
**ליצור עם הנפגע כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר, כגון טלפון, הודעות טקסט, פנייה ברשתות החברתיות וכו'.  
 
**להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע, או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
 
**להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע, או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
 
**להטריד את הנפגע בכל דרך אחרת.
 
**להטריד את הנפגע בכל דרך אחרת.
שורה 27: שורה 29:
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
*צו למניעת הטרדה יכול לבקש [[הגדרת נפגע עבירה|הנפגע]] או אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או תובע משטרתי.
+
*צו למניעת הטרדה יכול לבקש [[הגדרת נפגע עבירה|הנפגע]] או כל אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או תובע משטרתי.
 
*המקרים בהם ניתן להגיש את הבקשה לצו:
 
*המקרים בהם ניתן להגיש את הבקשה לצו:
 
**בוצעה הטרדה מאיימת כהגדרתה בחוק.  
 
**בוצעה הטרדה מאיימת כהגדרתה בחוק.  
שורה 33: שורה 35:
 
**סמוך לפני הגשת הבקשה, מי שכנגדו מתבקש צו פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.
 
**סמוך לפני הגשת הבקשה, מי שכנגדו מתבקש צו פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.
  
==למי ואיך פונים==
+
==שלבי ההליך==
*על הנפגע לגשת לבית משפט השלום על מנת לבקש את הצו.
+
*על הנפגע לגשת לבית משפט השלום ולהגיש במזכירות [https://www.gov.il/BlobFolder/service/application_for_an_order_preventing_stalking_ex_parte/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA%20-%20116.pdf טופס בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד].
*במידה שהפוגע הוא בן משפחתו של הנפגע, ניתן לפנות גם לבית משפט לענייני משפחה.
+
**במקרה שהפוגע הוא בן משפחתו של הנפגע, ניתן לפנות גם לבית משפט לענייני משפחה.
*אם הפוגע או הנפגע קטינים - ניתן לפנות גם לבית משפט לנוער.
+
**אם הפוגע או הנפגע קטינים - ניתן לפנות גם לבית משפט לנוער.
*ניתן לבקש צו זמני עד ל-7 ימים במעמד צד אחד (כלומר, ללא נוכחות המטריד).
+
*לאחר הגשת הבקשה, יתקיים דיון, במסגרתו ביהמ"ש רשאי לתת צו זמני, במעמד צד אחד (כלומר, ללא נוכחות המטריד).  
*בדיון בבקשה יקבע בית המשפט דיון במעמד שני הצדדים.
+
*אם ניתן צו זמני, ביהמ"ש יקיים דיון במעמד שני הצדדים (המטריד והנפגע) בהקדם האפשרי, ובכל מקרה, לא יותר מ-7 ימים מהיום שניתן הצו הזמני.  
*בקשת הצו נעשית באמצעות מילוי [http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/hatrada.htm טופס בקשה].
+
*בדיון במעמד שני הצדדים, ביהמ"ש רשאי לבטל את הצו הזמני, להכניס בו שינויים או להאריך את התוקף שלו.
 +
*ככלל, תוקף הצו לא יעלה על 6 חודשים (ביהמ"ש רשאי להאריך את הצו לתקופה של עד שנה ומנימוקים מיוחדים להאריך אותו עד שנתיים).
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
*הצו יכול לבוא לצד [[צו הגנה למניעת אלימות במשפחה|צו הגנה]] במסגרת ה[[חוק למניעת אלימות במשפחה]], והוא אינו גורע ממנו או מסמכות בית המשפט בעניין זה.
+
*הצו יכול להינתן בנוסף ל[[צו הגנה למניעת אלימות במשפחה|צו הגנה]] במסגרת ה[[חוק למניעת אלימות במשפחה]], והוא אינו גורע ממנו או מסמכות בית המשפט בעניין זה.
 
*את הבקשה ניתן להגיש גם ללא הגשת תלונה במשטרה.
 
*את הבקשה ניתן להגיש גם ללא הגשת תלונה במשטרה.
 +
*הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום אגרה.
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
==הפרת הצו==
 
==הפרת הצו==
*הפרת הוראה מהוראות הצו, משמעה עבירה פלילית של הפרת הוראה חוקית, ועלולה להביא להגשת כתב אישום כנגד המפר ואף למעצרו.
+
*אם הפוגע או כל אדם אשר הצו מופנה כלפיו יפר הוראה מהוראותיו, הוא עשוי לעמוד לדין ואף להיעצר משום שהפרת הצו מהווה עבירה פלילית.
  
 +
== ערעור==
 +
* ניתן לערער על הצו בפני בית המשפט המחוזי. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי טרם הגשת הערעור.
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
שורה 54: שורה 62:
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
-->
 +
==חקיקה ונהלים==
 +
*[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/244m1_001.htm חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001]
 +
== תודות ==
 +
*דף זה נכתב במקור ע"י [[נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה ]]
  
== מקורות ==
+
==Metadata==
*ערך זה נכתב במקור ע"י [[נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה ]]
 
 
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
שורה 69: שורה 75:
 
[[קטגוריה:אלימות במשפחה]]
 
[[קטגוריה:אלימות במשפחה]]
 
[[קטגוריה:אלימות]]
 
[[קטגוריה:אלימות]]
 +
 +
[[ar:أمر منع مضايقة ذات طابع تهديدي]]

גרסה אחרונה מ־16:57, 16 באוגוסט 2019

הקדמה:

הוצאת צו זה נועדה למנוע הטרדה, בכל דרך שהיא, של אדם בידי אדם אחר
ככלל, תוקף הצו הוא עד 6 חודשים
הפרת הצו משמעה עבירה פלילית העלולה להביא להגשת כתב אישום ואף למעצר
הצו אינו מהווה תחליף ואינו גורע מצו הגנה למניעת אלימות במשפחה
למידע נוסף ראו הגשת בקשה למניעת הטרדה מאיימת באתר השירותים והמידע הממשלתי

לפי החוק, הטרדה יכולה להיחשב לכל אחד מהמעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.

 • במסגרת צו למניעת הטרדה מאיימת בית המשפט רשאי לאסור על הפוגע, בין היתר:
  • ליצור עם הנפגע כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר, כגון טלפון, הודעות טקסט, פנייה ברשתות החברתיות וכו'.
  • להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע, או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
  • להטריד את הנפגע בכל דרך אחרת.
  • לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • צו למניעת הטרדה יכול לבקש הנפגע או כל אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או תובע משטרתי.
 • המקרים בהם ניתן להגיש את הבקשה לצו:
  • בוצעה הטרדה מאיימת כהגדרתה בחוק.
  • התנהגות המטריד או המאיים, נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית או ממשית לאדם אחר או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין.
  • סמוך לפני הגשת הבקשה, מי שכנגדו מתבקש צו פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.

שלבי ההליך

 • על הנפגע לגשת לבית משפט השלום ולהגיש במזכירות טופס בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד.
  • במקרה שהפוגע הוא בן משפחתו של הנפגע, ניתן לפנות גם לבית משפט לענייני משפחה.
  • אם הפוגע או הנפגע קטינים - ניתן לפנות גם לבית משפט לנוער.
 • לאחר הגשת הבקשה, יתקיים דיון, במסגרתו ביהמ"ש רשאי לתת צו זמני, במעמד צד אחד (כלומר, ללא נוכחות המטריד).
 • אם ניתן צו זמני, ביהמ"ש יקיים דיון במעמד שני הצדדים (המטריד והנפגע) בהקדם האפשרי, ובכל מקרה, לא יותר מ-7 ימים מהיום שניתן הצו הזמני.
 • בדיון במעמד שני הצדדים, ביהמ"ש רשאי לבטל את הצו הזמני, להכניס בו שינויים או להאריך את התוקף שלו.
 • ככלל, תוקף הצו לא יעלה על 6 חודשים (ביהמ"ש רשאי להאריך את הצו לתקופה של עד שנה ומנימוקים מיוחדים להאריך אותו עד שנתיים).

חשוב לדעת

 • הצו יכול להינתן בנוסף לצו הגנה במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה, והוא אינו גורע ממנו או מסמכות בית המשפט בעניין זה.
 • את הבקשה ניתן להגיש גם ללא הגשת תלונה במשטרה.
 • הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום אגרה.

הפרת הצו

 • אם הפוגע או כל אדם אשר הצו מופנה כלפיו יפר הוראה מהוראותיו, הוא עשוי לעמוד לדין ואף להיעצר משום שהפרת הצו מהווה עבירה פלילית.

ערעור

 • ניתן לערער על הצו בפני בית המשפט המחוזי. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי טרם הגשת הערעור.

חקיקה ונהלים

תודות