שורה 19: שורה 19:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
על פי [[חוק מניעת הטרדה מאיימת]], התשס"ב-2001, הטרדה יכולה לבוא לידי ביטוי באחד מהמעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.
+
על-פי [[חוק מניעת הטרדה מאיימת]], התשס"ב-2001, הטרדה יכולה לבוא לידי ביטוי באחד מהמעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.
 
*באמצעות '''צו למניעת הטרדה מאיימת''' רשאי בית המשפט לאסור על אדם:
 
*באמצעות '''צו למניעת הטרדה מאיימת''' רשאי בית המשפט לאסור על אדם:
 
**ליצור עם הנפגע כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר.
 
**ליצור עם הנפגע כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר.

גרסה מ־13:34, 10 בספטמבר 2017

הקדמה:

הוצאת צו זה נועדה למנוע הטרדה, בכל דרך שהיא, של אדם בידי אדם אחר.
הפרת הצו משמעה עבירה פלילית העלולה להביא להגשת כתב אישום ואף למעצר.
הצו אינו מהווה תחליף ואינו גורע מצו הגנה למניעת אלימות במשפחה.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על-פי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, הטרדה יכולה לבוא לידי ביטוי באחד מהמעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.

 • באמצעות צו למניעת הטרדה מאיימת רשאי בית המשפט לאסור על אדם:
  • ליצור עם הנפגע כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר.
  • להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע, או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
  • להטריד את הנפגע בכל דרך אחרת.
  • לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • צו למניעת הטרדה יכול לבקש הנפגע או אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או תובע משטרתי.
 • המקרים בהם ניתן להגיש את הבקשה לצו:
  • בוצעה הטרדה מאיימת כהגדרתה בחוק.
  • התנהגות המטריד או המאיים, נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית או ממשית לאדם אחר או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין.
  • סמוך לפני הגשת הבקשה, מי שכנגדו מתבקש צו פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.

למי ואיך פונים

 • על הנפגע לגשת לבית משפט השלום על מנת לבקש את הצו.
 • במידה שהפוגע הוא בן משפחתו של הנפגע, ניתן לפנות גם לבית משפט לענייני משפחה.
 • אם הפוגע או הנפגע קטינים - ניתן לפנות גם לבית משפט לנוער.
 • ניתן לבקש צו זמני עד ל-7 ימים במעמד צד אחד (כלומר, ללא נוכחות המטריד).
 • בדיון בבקשה יקבע בית המשפט דיון במעמד שני הצדדים.
 • בקשת הצו נעשית באמצעות מילוי טופס בקשה.

חשוב לדעת

הפרת הצו

 • הפרת הוראה מהוראות הצו, משמעה עבירה פלילית של הפרת הוראה חוקית, ועלולה להביא להגשת כתב אישום כנגד המפר ואף למעצרו.


מקורות