(31 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = ככלל, השלב האחרון ב[[חדש:חדלות פירעון (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח|הליכי חדלות פירעון]], הוא מתן צו המהווה תכנית לפירעון (החזר) החובות ל[[חדש: נושה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|נושים]] ולשיקומו הכלכלי של ה[[חדש:חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|חייב]]
+
| מידע  = ככלל, השלב האחרון ב[[חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הליכי חדלות פירעון ]] (פשיטת רגל), הוא מתן צו המהווה תכנית לפירעון (החזר) החובות ל[[נושה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|נושים]] ולשיקומו הכלכלי של ה[[ חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|חייב]]
|מידע2=הצו, המכונה צו לשיקום כלכלי, ניתן לחייב בתנאי שעמד בתנאי ה[[חדש:צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|צו לפתיחת הליכים]] (השלב הראשון בהליכים)
+
|מידע2=הצו, המכונה "צו לשיקום כלכלי", ניתן לחייב בתנאי שעמד בתנאי ה[[צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|צו לפתיחת הליכים]] (השלב הראשון בהליכים)
| מידע3 =ישנם מקרים בהם, מיד עם מתן הצו לשיקום כלכלי, בית המשפט יורה כי החייב יקבל [[חדש: הפטר לאלתר (מיידי) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|הפטר באופן מיידי (לאלתר)]] וההליכים יסתיימו
+
|חשוב=ככלל, שלב השיקום הכלכלי נמשך כ-3 שנים ולאחריו, אם החייב יעמוד בתנאים שייקבעו בצו, הוא יוכל לקבל [[הפטר (פטור מחובות) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הפטר]] (פטור מחובות)
|חשוב=ככלל, שלב השיקום הכלכלי נמשך כ- 3 שנים ולאחריו, אם החייב עמד בתנאי הצו, הוא יקבל [[חדש:הפטר בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|הפטר]]  
+
| מידע3 =ישנם מקרים, בהם חייב יוכל לקבל הפטר מיד כשניתן הצו לשיקום כלכלי (הפטר לאלתר) וההליכים יסתיימו באותו הרגע 
|חשוב2=למידע על השלבים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) מומלץ לעיין ב[[חדש:מדריך בנושא הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח|מדריך בנושא חדלות פירעון לחובות מעל 150,000 ש"ח]]
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99#%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%92_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%97 סעיפים 173-160 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018]
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99#%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%92_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%97 סעיפים 173-160 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018]
שורה 12: שורה 11:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:חדלות פירעון ושיקום כלכלי|פורטל חדלות כללי]]
+
| [[חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)]]
|[[חדש:חדלות פירעון (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח|פורטל מעל]]
+
| [[אנשים עם חובות]]
|[[חדש:מדריך בנושא הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח|מדריך מעל]]
+
| [[סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי]]
 +
| [[מדריך מיצוי זכויות למשפחות ויחידים עם קשיים כלכליים]]
 +
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{אזהרה/חדלות פירעון}}
 
{{אזהרה/חדלות פירעון}}
השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא מתן צו לשיקום כלכלי ואם ה[[חדש:חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|חייב]] יעמוד בתנאיו, הוא יקבל [[חדש:הפטר בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|הפטר]] (פטור מתשלום יתרת החובות).  
+
השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא מתן צו לשיקום כלכלי ואם ה[[ חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|חייב]] יעמוד בתנאיו, הוא יקבל [[הפטר (פטור מחובות) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הפטר]] (פטור מתשלום ייתרת החובות).
*הצו, הניתן על-ידי בית המשפט, מבוסס על המלצתו של [[הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)]], בהתאם ל[[חדש: דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)|דוח ממצאי הבדיקה]] שהכין [[חדש: נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|הנאמן]].  
+
{{שימו לב|*הצו לשיקום כלכלי ניתן על-ידי '''הסמכות המשפטית''' שבמסגרתה ההליכים מתנהלים, לפי סכום החובות:
*בין היתר, הצו קובע את התנאים וההוראות שעמידה בהם תאפשר לחייב לקבל הפטר לאחר תקופה של כ- 3 שנים, כגון:  
+
**כאשר סכום החובות [[חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח|'''עולה''' על 150,000 ש"ח]], הצו יינתן על-ידי בית-המשפט, לפי הצעת [[הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)|הממונה על הליכי חדלות פירעון]].
**התשלומים התקופתיים שעל החייב לשלם, אשר יופקדו ב[[חדש:קופת נשייה (קופת כינוס) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|"קופת הנשייה"]].
+
**כאשר סכום החובות [[חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות מתחת ל-150,000 ש"ח|'''נמוך''' מ-150,000 ש"ח]], הצו יינתן על-ידי רשם ההוצאה לפועל, לפי הצעת ה[[ נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|נאמן]].
 +
**כאשר נושה [[הגשת בקשה של נושה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) נגד חייב|ביקש לפתוח בהליכים נגד החייב]] (בלי קשר לסכום החוב), הצו יינתן על-ידי בית- המשפט.}}
 +
 
 +
==תנאי הצו לשיקום כלכלי==
 +
*בין היתר, הצו קובע את התנאים וההוראות שעמידה בהם תאפשר לחייב לקבל הפטר לאחר '''תקופה של כ- 3 שנים''', כגון:  
 +
**התשלומים התקופתיים שעל החייב לשלם, אשר יופקדו ב[[קופת נשייה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|"קופת הנשייה"]].
 
**הנכסים והכספים של החייב, אשר ישמשו לפירעון החובות לנושים.  
 
**הנכסים והכספים של החייב, אשר ישמשו לפירעון החובות לנושים.  
**[[חדש: הגבלות על אדם שנמצא בהליכי חדלות פירעון |ההגבלות]] אשר יוטלו על החייב.  
+
**ההגבלות אשר יוטלו על החייב (כגון איסור יציאה מהארץ, הגבלות כלכליות וכו').  
**סוגי החובות שהחייב לא יוכל לקבל עליהם פטור במסגרת [[חדש:הפטר בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|ההפטר]] שיקבל אם יעמוד בכל תנאי והוראות הצו.
+
**סוגי החובות שהחייב לא יוכל לקבל עליהם פטור במסגרת [[הפטר (פטור מחובות) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|ההפטר]] שיוכל לקבל אם יעמוד בתנאים.
 
**תכנית ההכשרה להתנהלות כלכלית נכונה שיהיה על החייב לעבור (במקרים מסוימים).   
 
**תכנית ההכשרה להתנהלות כלכלית נכונה שיהיה על החייב לעבור (במקרים מסוימים).   
*ישנם מקרים בהם בית המשפט, מיד עם מתן הצו לשיקום כלכלי, יחליט כי החייב יקבל [[חדש: הפטר לאלתר (מיידי) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|הפטר מיידי (לאלתר)]] וככלל, יסתיימו הליכי חדלות הפירעון.  
+
*ישנם מקרים, בהם חייב יוכל לקבל הפטר מיד כשניתן הצו לשיקום כלכלי (הפטר לאלתר) וההליכים יסתיימו באותו הרגע.  
{{שימו לב|*במקרים מסוימים, בהתחשב בנסיבות אישיות של [[חדש:חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|החייב]], בית-המשפט רשאי לקצר את תקופת השיקום הכלכלי לתקופה קצרה יותר מ-3 שנים. <BR>
+
{{שימו לב|*במקרים מסוימים, בהתחשב בנסיבות אישיות של [[ חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|החייב]], ייתכן שיוחלט על קיצור תקופת השיקום הכלכלי לתקופה קצרה יותר מ-3 שנים. <BR>
*ישנם מקרים, כגון [[חדש:תום לב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|חוסר תום לב]] מצד החייב , בהם בית-המשפט רשאי להאריך את תקופת התשלומים מעבר ל- 3 שנים ואף לקבוע כי התקופה לא תהיה מוגבלת בזמן.}}  
+
*במקרים כגון [[תום לב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|חוסר תום לב]] מצד החייב, ייתכן שיוחלט על הארכת תקופת השיקום הכלכלי לתקופה ארוכה מ-3 שנים ואף לתקופה לא מוגבלת בזמן.}}  
{{הערת עריכה|הערה=לפי סעיפים 17--173 לחוק, ניתן להגיש בקשה לשינוי תנאי הצו. את רוב הבקשות לשינוי יש להגיש לבית המשפט להבנתי, למעט בקשה לשינוי גובה התשלומים שאותה יש להגיש לממונה והוא מוסמך להכריע בה. (גם בקשה להסרת הגבלה זה הממונה מחליט גם אחרי הצו לשיקום כלכלי), וכמובן יש לשמוע את הנושים לפני שמתקבלת החלטה. בכל קמרה, לבדוק כתיבת ערך על שינוי תנאי הצו וגם על האפשרות להגיש ערעור. וגם את הדוח המסכם שעל הנאמן להגיש 3 חודשים לפני תום תקופת הצו (או בתוך הערך של נאמן ולהפנות ישר לפסקה או כתיבת ערך כמו דוח ממצאי הבדיקה של הממונה)|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 14:48, 2 בדצמבר 2019 (IST)}}
+
<!--{{הערת עריכה|הערה=לפי סעיפים 17--173 לחוק, ניתן להגיש בקשה לשינוי תנאי הצו. את רוב הבקשות לשינוי יש להגיש לבית המשפט להבנתי, למעט בקשה לשינוי גובה התשלומים שאותה יש להגיש לממונה והוא מוסמך להכריע בה. (גם בקשה להסרת הגבלה זה הממונה מחליט גם אחרי הצו לשיקום כלכלי), וכמובן יש לשמוע את הנושים לפני שמתקבלת החלטה. בכל קמרה, לבדוק כתיבת ערך על שינוי תנאי הצו וגם על האפשרות להגיש ערעור. וגם את הדוח המסכם שעל הנאמן להגיש 3 חודשים לפני תום תקופת הצו (או בתוך הערך של נאמן ולהפנות ישר לפסקה או כתיבת ערך כמו דוח ממצאי הבדיקה של הממונה)|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 14:48, 2 בדצמבר 2019 (IST)}}
{{הערת עריכה|הערה=החלטות בית המשפט עליהן ניתן לערער נמצאות בסע' 349|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 14:23, 13 באוגוסט 2019 (IDT)}}
+
{{הערת עריכה|הערה=החלטות בית המשפט עליהן ניתן לערער נמצאות בסע' 349|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 14:23, 13 באוגוסט 2019 (IDT)}}-->
 
<!--== פסקי דין ==-->
 
<!--== פסקי דין ==-->
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
*[[הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)]]
 
*[[הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)]]
 +
*[[רשות האכיפה והגבייה]]
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
*'''הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00'''.
+
*'''הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי''' (לחובות מעל 150,000 ש"ח ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
 +
*'''רשות האכיפה והגבייה''' (חובות מתחת ל-150,000 ש"ח) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון ‎35592*, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
 +
{{תבנית: הקלות בחדלות פירעון קורונה}}
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
שורה 42: שורה 51:
  
 
== הרחבות ופרסומים ==  
 
== הרחבות ופרסומים ==  
*[https://www.gov.il/he/departments/topics/corporate_liquidation חדלות פירעון] באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
+
*[https://www.gov.il/he/departments/guides/insolvency_iaw מדריך להליכי חדלות פירעון] באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 
+
* מדריך להגשת בקשה לחדלות פירעון בהוצאה לפועל: [https://www.gov.il/he/departments/guides/insovlency-request-guide בעברית], [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-2/he/Forms_insolvency-guide-ar.pdf בערבית].
 +
*[https://www.gov.il/he/departments/news/insolvency-video-guide סרטון הדרכה על הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל] באתר רשות האכיפה והגבייה.
 
<!--== תודות ==-->
 
<!--== תודות ==-->
  
שורה 50: שורה 60:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה: חדלות פירעון ושיקום כלכלי]]
 
[[קטגוריה: חדלות פירעון ושיקום כלכלי]]
 +
[[קטגוריה: הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]

גרסה מ־16:37, 6 באפריל 2020

הקדמה:

ככלל, השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא מתן צו המהווה תכנית לפירעון (החזר) החובות לנושים ולשיקומו הכלכלי של החייב
הצו, המכונה "צו לשיקום כלכלי", ניתן לחייב בתנאי שעמד בתנאי הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכים)
ככלל, שלב השיקום הכלכלי נמשך כ-3 שנים ולאחריו, אם החייב יעמוד בתנאים שייקבעו בצו, הוא יוכל לקבל הפטר (פטור מחובות)
ישנם מקרים, בהם חייב יוכל לקבל הפטר מיד כשניתן הצו לשיקום כלכלי (הפטר לאלתר) וההליכים יסתיימו באותו הרגע
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא מתן צו לשיקום כלכלי ואם החייב יעמוד בתנאיו, הוא יקבל הפטר (פטור מתשלום ייתרת החובות).

שימו לב

תנאי הצו לשיקום כלכלי

 • בין היתר, הצו קובע את התנאים וההוראות שעמידה בהם תאפשר לחייב לקבל הפטר לאחר תקופה של כ- 3 שנים, כגון:
  • התשלומים התקופתיים שעל החייב לשלם, אשר יופקדו ב"קופת הנשייה".
  • הנכסים והכספים של החייב, אשר ישמשו לפירעון החובות לנושים.
  • ההגבלות אשר יוטלו על החייב (כגון איסור יציאה מהארץ, הגבלות כלכליות וכו').
  • סוגי החובות שהחייב לא יוכל לקבל עליהם פטור במסגרת ההפטר שיוכל לקבל אם יעמוד בתנאים.
  • תכנית ההכשרה להתנהלות כלכלית נכונה שיהיה על החייב לעבור (במקרים מסוימים).
 • ישנם מקרים, בהם חייב יוכל לקבל הפטר מיד כשניתן הצו לשיקום כלכלי (הפטר לאלתר) וההליכים יסתיימו באותו הרגע.
שימו לב
 • במקרים מסוימים, בהתחשב בנסיבות אישיות של החייב, ייתכן שיוחלט על קיצור תקופת השיקום הכלכלי לתקופה קצרה יותר מ-3 שנים.
 • במקרים כגון חוסר תום לב מצד החייב, ייתכן שיוחלט על הארכת תקופת השיקום הכלכלי לתקופה ארוכה מ-3 שנים ואף לתקופה לא מוגבלת בזמן.

גורמי ממשל

חשוב לדעת

 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 150,000 ש"ח ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
 • רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-150,000 ש"ח) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון ‎35592*, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

הקלות בתקופת משבר הקורונה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים