הקדמה:

ככלל, השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון, הוא מתן צו המהווה תכנית לפירעון (החזר) החובות לנושים ולשיקומו הכלכלי של החייב
הצו, המכונה צו לשיקום כלכלי, ניתן לחייב בתנאי שעמד בתנאי הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכים)
ישנם מקרים בהם, מיד עם מתן הצו לשיקום כלכלי, בית המשפט יורה כי החייב יקבל הפטר באופן מיידי (לאלתר) וההליכים יסתיימו
ככלל, שלב השיקום הכלכלי נמשך כ- 3 שנים ולאחריו, אם החייב עמד בתנאי הצו, הוא יקבל הפטר בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|הפטר
למידע על השלבים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) מומלץ לעיין במדריך בנושא חדלות פירעון לחובות מעל 150,000 ש"ח
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא מתן צו לשיקום כלכלי ואם החייב יעמוד בתנאיו, הוא יקבל הפטר (פטור מתשלום יתרת החובות).

 • הצו, הניתן על-ידי בית המשפט, מבוסס על המלצתו של [[הממונה על הליכי חדלות פירעון (לשעבר הכונס הרשמי), בהתאם לדוח ממצאי הבדיקה שהכין הנאמן.
 • בין היתר, הצו קובע את התנאים וההוראות שעמידה בהם תאפשר לחייב לקבל הפטר לאחר תקופה של כ- 3 שנים, כגון:
  • התשלומים התקופתיים שעל החייב לשלם, אשר יופקדו ב"קופת הנשייה".
  • הנכסים והכספים של החייב, אשר ישמשו לפירעון החובות לנושים.
  • ההגבלות אשר יוטלו על החייב.
  • סוגי החובות שהחייב לא יוכל לקבל עליהם פטור במסגרת ההפטר שיקבל אם יעמוד בכל תנאי והוראות הצו.
  • תכנית ההכשרה להתנהלות כלכלית נכונה שיהיה על החייב לעבור (במקרים מסוימים).
 • ישנם מקרים בהם בית המשפט, מיד עם מתן הצו לשיקום כלכלי, יחליט כי החייב יקבל הפטר מיידי (לאלתר) וככלל, יסתיימו הליכי חדלות הפירעון.
שימו לב
 • במקרים מסוימים, בהתחשב בנסיבות אישיות של החייב, בית המשפט רשאי לקצר את תקופת השיקום הכלכלי לתקופה קצרה יותר מ-3 שנים.
 • ישנם מקרים, כגון חוסר תום לב מצד החייב , בהם בית משפט רשאי להאריך את תקופת התשלומים מעבר ל- 3 שנים ואף לקבוע כי התקופה לא תהיה מוגבלת בזמן.
הערת עריכה
לפי סעיפים 17--173 לחוק, ניתן להגיש בקשה לשינוי תנאי הצו. את רוב הבקשות לשינוי יש להגיש לבית המשפט להבנתי, למעט בקשה לשינוי גובה התשלומים שאותה יש להגיש לממונה והוא מוסמך להכריע בה. (גם בקשה להסרת הגבלה זה הממונה מחליט גם אחרי הצו לשיקום כלכלי), וכמובן יש לשמוע את הנושים לפני שמתקבלת החלטה. בכל קמרה, לבדוק כתיבת ערך על שינוי תנאי הצו וגם על האפשרות להגיש ערעור. וגם את הדוח המסכם שעל הנאמן להגיש 3 חודשים לפני תום תקופת הצו (או בתוך הערך של נאמן ולהפנות ישר לפסקה או כתיבת ערך כמו דוח ממצאי הבדיקה של הממונה)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:48, 2 בדצמבר 2019 (IST)
הערת עריכה
החלטות בית המשפט עליהן ניתן לערער נמצאות בסע' 349
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:23, 13 באוגוסט 2019 (IDT)

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים