הקדמה:

סל הבריאות כולל זכאות לקבלת ציוד מתכלה לשימוש עצמי לחולי סוכרת או סוכרת נעורים
חלק מהציוד ניתן בחינם וחלק אחר תמורת תשלום השתתפות עצמית בהתאם להסדרים החלים בקופת החולים
למידע נוסף ראו באתר כל הבריאות של משרד הבריאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


חולי סוכרת סוכרת או סוכרת נעורים זכאים לקבל ציוד רפואי מתכלה לשימוש עצמי.

 • הזכאות כוללת את הפריטים הבאים ובתנאים הבאים (בכל מקרה יש לבדוק את התנאים אל מול קופת החולים) :
  • מזרקים לשימוש עצמי, מחטים לבדיקה עצמית וכן מקלונים לבדיקת סוכר בדם - חולי סוכרת הנזקקים לעזרים אלו, יחויבו בהשתתפות עצמית של 10%, על-פי סעיפים 15.1-15.3 לתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • מכשירים נוספים אשר חולי סוכרת עשויים להיות זכאים להם:
  • מכשירי CPAP לדום נשימה – ניתנים בהשתתפות עצמית של 70%, על פי סעיף 15.4 לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
  • מכשירי הנשמה עפ"י המלצת רופא ריאות מומחה – ניתנים בהשתתפות עצמית של 20%, על פי סעיף 15.5 לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
  • חבישות לחץ – ניתנת בהשתתפות עצמית של 40% על פי סעיף 15.6 לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • לפירוט בדבר השתתפות עצמית לצורך קבלת ציוד רפואי מתכלה נוסף ראו חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים

מי זכאי?

 • חולי סוכרת או סוכרת נעורים הנזקקים לציוד הרפואי המתואר למעלה לצורך שימוש עצמי או לבדיקה עצמית של רמת הסוכר בדם.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת על פי המלצת הרופא המטפל ובהתאם להסדרים החלים בכל קופה.

חשוב לדעת

 • קופות החולים מספקות מכשירים וציוד רפואי נוסף שאינו כלול בסל הבריאות, כגון מכשיר לבדיקת רמת הסוכר, וזאת תמורת השתתפות עצמית, ובמקרים מסוימים אף בחינם, בהתאם להסדרים החלים בכל קופה. למידע נוסף מומלץ לפנות לקופת החולים, בה הנכם מבוטחים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים