פורטל צעירות וצעירים בסיכון מיועד לצעירות וצעירים בסיכון ולאנשי מקצוע העובדים עימם ומטרתו לספק מידע חשוב על זכויות, הטבות, שירותים ומסגרות הקיימות עבור צעירים אלו.


נערה וצעירה תוגדר כנערה וצעירה בסיכון במקרה שהיא רווקה בגילאי 25-13 שחוותה אירועים טראומתיים (נפשיים, רגשיים או חברתיים) ונמצאת בסכנת התדרדרות או התמכרות. לנערות וצעירות אלה יש מגוון של תכניות שמסייעות להן להתמודד עם הקשיים שלהן.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מקלטי חירוםארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים