(עדכון קישור פנימי)
שורה 33: שורה 33:
 
* [[מכינות כנפיים לצעירים עם מוגבלויות]]  
 
* [[מכינות כנפיים לצעירים עם מוגבלויות]]  
 
* [[תכנית שיבולים - השתלבות צעירים עם מוגבלות במכינות קדם צבאיות]]
 
* [[תכנית שיבולים - השתלבות צעירים עם מוגבלות במכינות קדם צבאיות]]
* [[תכנית "חבר הד" להשתלבות צעירים מתמודדי נפש בקהילה|תכנית "חבר הד" לצעירים מתמודדי נפש]]  
+
* [[הד- דיור ושילוב בקהילה לצעירים מתמודדי נפש|תכנית "הד" לצעירים מתמודדי נפש]]  
 
* [[תכנית משלבים - שירות לאומי לצעירים עם מוגבלויות]]  
 
* [[תכנית משלבים - שירות לאומי לצעירים עם מוגבלויות]]  
 
* [[התנדבות אוטיסטים לשירות לאומי-אזרחי]]
 
* [[התנדבות אוטיסטים לשירות לאומי-אזרחי]]

גרסה מ־12:42, 11 בספטמבר 2019

פורטל זה מפרט לגבי זכויות ותכניות שונות שנועדו להעצים ולקדם צעירים עם מוגבלויות, ולסייע בשילובם בחיי הקהילה.

בנוסף, ניתן למצוא בפורטל אנשים עם מוגבלויות מידע כללי ומקיף המחולק בהתאם לתחומי החיים וסוגי המוגבלויות השונות.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים