מ (החלפת טקסט – "משרד הבינוי והשיכון" ב־"משרד הבינוי")
מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 7: שורה 7:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/hachlafat_dira.aspx אתר משרד הבינוי]
+
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/hachlafat_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}

גרסה מ־16:31, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

תנאי צפיפות בדירות של הדיור הציבורי (בהתאם למצבים שיפורטו להלן) מקנים זכאות להחלפת הדירה
הזכאות להחלפת דירה בשל צפיפות דיור מותנית בכך שהמשפחה גרה בדירה לפחות מיום 01.01.1999
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משפחות המתגוררות בדיור הציבורי במצב המוגדר כצפיפות דיור זכאיות להחלפת הדירה.

  • במשפחות המונות עד 8 נפשות (כולל) הזכאות נקבעת על פי מספר החדרים שבדירת מגוריהן (מחלקים את מספר הנפשות במספר החדרים שבדירה).
  • במשפחה המונה 9 נפשות ויותר הזכאות יכולה להיקבע גם על פי שטח הדירה (במקום חישוב על פי מספר החדרים).
  • לכל נפש נוספת יש להוסיף 6 מ"ר ברוטו לצורך בדיקת או קביעת הזכאות.
  • כאשר יש הכרח בהקצאת חדר נפרד על פי חוות דעתו של יועץ רפואי המוסמך לכך, תחושב הצפיפות באופן הבא: מספר הנפשות במשפחה פחות נפש אחת לחלק למספר חדרים פחות חדר אחד.
  • כל אחד מהמצבים הבאים מוגדר כמצב של צפיפות דיור בדירות של הדיור הציבורי:
  1. צפיפות של 2.2 נפשות ויותר בממוצע לחדר, למי שמתגוררים באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב'.
  2. צפיפות של יותר מ-2.5 נפשות בממוצע לחדר בכל שאר אזורי הארץ.
  3. משפחה בת 7 נפשות הגרה בדירה של עד שלושה חדרים ששטחה עד 72 מ"ר ברוטו.
  4. משפחה בת 9 נפשות ששטח דירתה קטן מ- 88 מ"ר ברוטו.
  5. משפחות המתגוררות ביישובים שבהם צמוד לדירה חדר ביטחון (יישובי עימות), אם שטח הדירה ברוטו לאחר הפחתת 7 מ"ר (בגין חדר ביטחון) קטן או שווה לשטחים המפורטים בטבלה הבאה, בהתאם למספר הנפשות:
מספר נפשות שטח ברוטו במ"ר לאחר הפחתת 7 מ"ר
2 22
3 39
4 48
5 58
6 68
7 76
8 82
9 88

חשוב לדעת