(הוספת סעיף על דרגת אי כושר זמנית)
מ
שורה 6: שורה 6:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = [http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA%20%D7%90%D7%99%E2%80%93%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9B%D7%A8%20%D7%90%D7%95%20%D7%9C%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7%20%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx למידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA%20%D7%90%D7%99%E2%80%93%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9B%D7%A8%20%D7%90%D7%95%20%D7%9C%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%93%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7%20%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
*דרגת אי כושר נקבעת לאחר קביעת אחוזי הנכות הרפואית ע"י [[ועדה רפואית לנכות כללית|ועדה רפואית]].  
+
* דרגת אי כושר נקבעת לאחר קביעת אחוזי הנכות הרפואית ע"י [[ועדה רפואית לנכות כללית|ועדה רפואית]].  
*הזכאות לקבלת קצבת נכות מותנית בדרגת אי כושר של 50% לפחות.   
+
* הזכאות לקבלת קצבת נכות מותנית בדרגת אי כושר של 50% לפחות.   
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
*מבוטחים [[תושב ישראל|תושבי ישראל]] מגיל 18 ועד [[גיל פרישה מהעבודה|גיל פרישה]], [[ועדה רפואית לנכות כללית|שהוועדה הרפואית]] קבעה להם אחוזי נכות רפואית בשיעורים הבאים:
+
* מבוטחים [[תושב ישראל|תושבי ישראל]] מגיל 18 ועד [[גיל פרישה מהעבודה|גיל פרישה]], [[ועדה רפואית לנכות כללית|שהוועדה הרפואית]] קבעה להם אחוזי נכות רפואית בשיעורים הבאים:
*נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות - כאשר ישנו ליקוי אחד של 25% לפחות.
+
* נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות - כאשר ישנו ליקוי אחד של 25% לפחות.
*נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות - אם אין ליקוי אחד של 25% לפחות.
+
* נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות - אם אין ליקוי אחד של 25% לפחות.
*נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות - לעקרת בית.  
+
* נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות - לעקרת בית.  
  
 
== שלבי ההליך ==
 
== שלבי ההליך ==
*לאחר [[ועדה רפואית לנכות כללית|קביעת אחוזי הנכות הרפואית]], פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט אם המבוטח/ת "נכה" ויקבע את דרגת אי הכושר, בהתייעצות עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי.  
+
* לאחר [[ועדה רפואית לנכות כללית|קביעת אחוזי הנכות הרפואית]], פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט אם המבוטח/ת "נכה" ויקבע את דרגת אי כושר ההשתכרות, בהתייעצות עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי.  
*דרגת אי הכושר להשתכרות נקבעת לפי מידת השפעתו של הליקוי על כושרו של המבוטח לעבוד ולהשתכר, על יכולתו לשוב לעבודתו ועל יכולתו לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש (בהתאם ליכולותיו).
+
* דרגת אי כושר ההשתכרות נקבעת לפי מידת השפעתו של הליקוי על כושרו של המבוטח לעבוד ולהשתכר, על יכולתו לשוב לעבודתו ועל יכולתו לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש (בהתאם ליכולותיו).
*דרגת אי הכושר לתפקד במשק בית נקבעת לפי מידת ההשפעה של הליקוי על כושרה של עקרת בית לתפקד במשק בית (ראו פירוט בהמשך).
+
* דרגת אי הכושר לתפקד במשק בית נקבעת לפי מידת ההשפעה של הליקוי על כושרה של עקרת בית לתפקד במשק בית (ראו פירוט בהמשך).
*דרגות אי הכושר האפשריות הן: 60%, 65%, 74% ו- 100%.  
+
* דרגות אי הכושר האפשריות הן: 60%, 65%, 74% ו- 100%.  
*נכה אשר נקבעו לו 75% ומעלה של דרגת אי כושר זכאי ל- 100% קצבת נכות כללית.
+
* נכה אשר נקבעו לו 75% ומעלה של דרגת אי כושר זכאי ל- 100% קצבת נכות כללית.
*דרגת אי כושר בשיעור שבין 60% ל–74% מזכה בקצבת נכות חלקית בהתאם. לדוגמה: נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 60% יקבל קצבה בשיעור של 60% מקצבה מלאה.
+
* דרגת אי כושר בשיעור שבין 60% ל–74% מזכה בקצבת נכות חלקית בהתאם. לדוגמה: נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 60% יקבל קצבה בשיעור של 60% מקצבה מלאה.
*אי כושר בשיעור הפחות מ -50% אינו מזכה בקצבת נכות.
+
* אי כושר בשיעור הפחות מ -50% אינו מזכה בקצבת נכות.
*החלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי דרגת אי הכושר והזכאות [[קצבת נכות כללית|לקצבה]] נשלחת לביתו של התובע.
+
* החלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי דרגת אי הכושר והזכאות [[קצבת נכות כללית|לקצבה]] נשלחת לביתו של התובע.
*כל זמן שהמצב הרפואי או התפקודי של הנכה אינם יציבים, רשאי המוסד לביטוח לאומי לקבוע '''דרגת אי כושר לזמן מוגבל''', עד לשנתיים. בתום פרק הזמן הזה תשוב ותיבדק דרגת אי הכושר.
+
* כל זמן שהמצב הרפואי או התפקודי של הנכה אינם יציבים, רשאי המוסד לביטוח לאומי לקבוע '''דרגת אי כושר לזמן מוגבל''', עד לשנתיים. בתום פרק הזמן הזה תשוב ותיבדק דרגת אי הכושר.
  
 
=== בדיקת כושר התפקוד של עקרת בית ===
 
=== בדיקת כושר התפקוד של עקרת בית ===
*דרגת אי הכושר לתפקד במשק בית נקבעת לפי מידת ההשפעה של הליקוי הרפואי על כושרה של עקרת בית לתפקד במשק בית רגיל.
+
* דרגת אי הכושר לתפקד במשק בית נקבעת לפי מידת ההשפעה של הליקוי הרפואי על כושרה של עקרת בית לתפקד במשק בית רגיל.
*כושר התפקוד במשק הבית נבדק בשלושה מכונים להערכה תפקודית הנמצאים בחיפה, בבית לוינשטיין ובתל השומר.  
+
* כושר התפקוד במשק הבית נבדק בשלושה מכונים להערכה תפקודית הנמצאים בחיפה, בבית לוינשטיין ובתל השומר.  
*הבדיקה היא רב מקצועית ומשתתפים בה רופא, עובדת סוציאלית ומרפאה בעיסוק.  
+
* הבדיקה היא רב מקצועית ומשתתפים בה רופא, עובדת סוציאלית ומרפאה בעיסוק.  
*הרופא מעריך את כושר התפקוד על פי הממצאים הרפואיים, העובדת הסוציאלית משלבת את הנתונים הרפואיים בנתונים האישיים וברקע המשפחתי של האשה והמרפאה בעיסוק מבצעת הערכה תפקודית במטבח שנבנה במיוחד לצורך זה.  
+
* הרופא מעריך את כושר התפקוד על פי הממצאים הרפואיים, העובדת הסוציאלית משלבת את הנתונים הרפואיים בנתונים האישיים וברקע המשפחתי של האשה והמרפאה בעיסוק מבצעת הערכה תפקודית במטבח שנבנה במיוחד לצורך זה.  
*בהתאם למגבלותיה, מתבקשת עקרת הבית לבצע את הפעולות העיקריות המקובלות בתחזוקת משק בית (כגון בישול, נקיון וסידור ארונות), בהתאם לצורך שרואה בכך המרפאה בעיסוק.
+
* בהתאם למגבלותיה, מתבקשת עקרת הבית לבצע את הפעולות העיקריות המקובלות בתחזוקת משק בית (כגון בישול, נקיון וסידור ארונות), בהתאם לצורך שרואה בכך המרפאה בעיסוק.
  
 
== קביעת דרגת אי כושר זמנית ==
 
== קביעת דרגת אי כושר זמנית ==
*כל זמן שהמצב הרפואי או התפקודי של המבוטח אינו יציב, או שהטיפול [[שיקום מקצועי לאנשים עם נכות|בשיקומו המקצועי]] טרם הסתיים, רשאי פקיד התביעות לקבוע דרגת אי כושר לזמן מוגבל, עד לפרק זמן של שנתיים.  
+
* כל זמן שהמצב הרפואי או התפקודי של המבוטח אינו יציב, או שהטיפול [[שיקום מקצועי לאנשים עם נכות|בשיקומו המקצועי]] טרם הסתיים, רשאי פקיד התביעות לקבוע דרגת אי כושר לזמן מוגבל, עד לפרק זמן של שנתיים.  
 
{{דוגמה| קביעת דרגת אי כושר זמנית ל[[חולי סרטן]] עבור התקופה שבה הם עוברים טיפולים אונקולוגיים.}}
 
{{דוגמה| קביעת דרגת אי כושר זמנית ל[[חולי סרטן]] עבור התקופה שבה הם עוברים טיפולים אונקולוגיים.}}
*בתום פרק הזמן שנקבע, תיבחן מחדש דרגת אי הכושר בהתאם למצבו של המבוטח.
+
* בתום פרק הזמן שנקבע, תיבחן מחדש דרגת אי הכושר בהתאם למצבו של המבוטח.
  
 
== ערעור על קביעת דרגת אי הכושר ==
 
== ערעור על קביעת דרגת אי הכושר ==
*מי שנקבע כי לא איבד מכושר ההשתכרות או התפקוד במשק בית, או שאיבד פחות מ- 50% מכושרו, וכן מי שנקבעה לו דרגת אי כושר שאינה עולה על 74%, רשאי לערער לועדת העררים.
+
* מי שנקבע כי לא איבד מכושר ההשתכרות או התפקוד במשק בית, או שאיבד פחות מ- 50% מכושרו, וכן מי שנקבעה לו דרגת אי כושר שאינה עולה על 74%, רשאי לערער לועדת העררים.
*את הערעור מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 60 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד על ההחלטה בדבר דרגת אי הכושר.
+
* את הערעור מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 60 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד על ההחלטה בדבר דרגת אי הכושר.
*הוועדה לעררים רשאית לאשר את דרגת אי הכושר שקבע פקיד התביעות או לשנותה.
+
* הוועדה לעררים רשאית לאשר את דרגת אי הכושר שקבע פקיד התביעות או לשנותה.
*החלטת הוועדה לעררים סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלות משפטיות בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה.
+
* החלטת הוועדה לעררים סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלות משפטיות בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה.
**את הערעור יש להגיש תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר החלטת הוועדה לעררים.  
+
** את הערעור יש להגיש תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר החלטת הוועדה לעררים.  
**המערערים לבית הדין זכאים לקבלת [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים|סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים]] (סיוע בנושאי הביטוח הלאומי ניתן ללא תלות בקריטריונים כלכליים כלשהם).
+
** המערערים לבית הדין זכאים לקבלת [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים|סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים]] (סיוע בנושאי הביטוח הלאומי ניתן ללא תלות בקריטריונים כלכליים כלשהם).
  
 
== ערעור על קביעה אחרת של פקיד התביעות ==
 
== ערעור על קביעה אחרת של פקיד התביעות ==
*על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה בדרגת אי הכושר (כגון החלטתו לגבי תקופות העבודה של המבוטח, גילו, השכלתו, או הכנסותיו) - ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה.
+
* על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה בדרגת אי כושר ההשתכרות (כגון החלטתו לגבי תקופות העבודה של המבוטח, גילו, השכלתו, או הכנסותיו) ניתן לערער בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]].
*את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה על החלטתו של פקיד התביעות, ראו [[ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי]].
+
* את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה על החלטתו של פקיד התביעות, ראו [[ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי]].
*גם כאן ניתן לקבל [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים|סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים]] ללא תלות בקריטריונים כלכליים.
+
* ניתן לקבל [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים|סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים]] בהגשת התביעה, ללא תלות בקריטריונים כלכליים.
<!--==חשוב לדעת==
 
במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
 
 
 
<!--
 
<!--
 +
==חשוב לדעת==
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
 
-->
 
-->
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
*[[המוסד לביטוח לאומי]]
+
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
  
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
*[[חוק הביטוח הלאומי]]
+
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
   
 
   
 
== מקורות והרחבות ==
 
== מקורות והרחבות ==
*המוסד לביטוח לאומי - מינהל המחקר והתכנון: [http://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/daf_diyun_12.pdf סקר הערכה תפקודית של עקרות בית נכות]
+
* המוסד לביטוח לאומי - מינהל המחקר והתכנון: [http://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/daf_diyun_12.pdf סקר הערכה תפקודית של עקרות בית נכות]
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־20:27, 25 באפריל 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

אובדן כושר השתכרות או תפקוד במשק בית בשיעור של 50% ומעלה מאפשר זכאות לקצבת נכות
דרגת אי הכושר נבחנת לאחר שנקבעו אחוזי נכות רפואית בגובה הנדרש
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • דרגת אי כושר נקבעת לאחר קביעת אחוזי הנכות הרפואית ע"י ועדה רפואית.
 • הזכאות לקבלת קצבת נכות מותנית בדרגת אי כושר של 50% לפחות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטחים תושבי ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה, שהוועדה הרפואית קבעה להם אחוזי נכות רפואית בשיעורים הבאים:
 • נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות - כאשר ישנו ליקוי אחד של 25% לפחות.
 • נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות - אם אין ליקוי אחד של 25% לפחות.
 • נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות - לעקרת בית.

שלבי ההליך

 • לאחר קביעת אחוזי הנכות הרפואית, פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט אם המבוטח/ת "נכה" ויקבע את דרגת אי כושר ההשתכרות, בהתייעצות עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי.
 • דרגת אי כושר ההשתכרות נקבעת לפי מידת השפעתו של הליקוי על כושרו של המבוטח לעבוד ולהשתכר, על יכולתו לשוב לעבודתו ועל יכולתו לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש (בהתאם ליכולותיו).
 • דרגת אי הכושר לתפקד במשק בית נקבעת לפי מידת ההשפעה של הליקוי על כושרה של עקרת בית לתפקד במשק בית (ראו פירוט בהמשך).
 • דרגות אי הכושר האפשריות הן: 60%, 65%, 74% ו- 100%.
 • נכה אשר נקבעו לו 75% ומעלה של דרגת אי כושר זכאי ל- 100% קצבת נכות כללית.
 • דרגת אי כושר בשיעור שבין 60% ל–74% מזכה בקצבת נכות חלקית בהתאם. לדוגמה: נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 60% יקבל קצבה בשיעור של 60% מקצבה מלאה.
 • אי כושר בשיעור הפחות מ -50% אינו מזכה בקצבת נכות.
 • החלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי דרגת אי הכושר והזכאות לקצבה נשלחת לביתו של התובע.
 • כל זמן שהמצב הרפואי או התפקודי של הנכה אינם יציבים, רשאי המוסד לביטוח לאומי לקבוע דרגת אי כושר לזמן מוגבל, עד לשנתיים. בתום פרק הזמן הזה תשוב ותיבדק דרגת אי הכושר.

בדיקת כושר התפקוד של עקרת בית

 • דרגת אי הכושר לתפקד במשק בית נקבעת לפי מידת ההשפעה של הליקוי הרפואי על כושרה של עקרת בית לתפקד במשק בית רגיל.
 • כושר התפקוד במשק הבית נבדק בשלושה מכונים להערכה תפקודית הנמצאים בחיפה, בבית לוינשטיין ובתל השומר.
 • הבדיקה היא רב מקצועית ומשתתפים בה רופא, עובדת סוציאלית ומרפאה בעיסוק.
 • הרופא מעריך את כושר התפקוד על פי הממצאים הרפואיים, העובדת הסוציאלית משלבת את הנתונים הרפואיים בנתונים האישיים וברקע המשפחתי של האשה והמרפאה בעיסוק מבצעת הערכה תפקודית במטבח שנבנה במיוחד לצורך זה.
 • בהתאם למגבלותיה, מתבקשת עקרת הבית לבצע את הפעולות העיקריות המקובלות בתחזוקת משק בית (כגון בישול, נקיון וסידור ארונות), בהתאם לצורך שרואה בכך המרפאה בעיסוק.

קביעת דרגת אי כושר זמנית

 • כל זמן שהמצב הרפואי או התפקודי של המבוטח אינו יציב, או שהטיפול בשיקומו המקצועי טרם הסתיים, רשאי פקיד התביעות לקבוע דרגת אי כושר לזמן מוגבל, עד לפרק זמן של שנתיים.
דוגמה
קביעת דרגת אי כושר זמנית לחולי סרטן עבור התקופה שבה הם עוברים טיפולים אונקולוגיים.
 • בתום פרק הזמן שנקבע, תיבחן מחדש דרגת אי הכושר בהתאם למצבו של המבוטח.

ערעור על קביעת דרגת אי הכושר

 • מי שנקבע כי לא איבד מכושר ההשתכרות או התפקוד במשק בית, או שאיבד פחות מ- 50% מכושרו, וכן מי שנקבעה לו דרגת אי כושר שאינה עולה על 74%, רשאי לערער לועדת העררים.
 • את הערעור מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 60 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד על ההחלטה בדבר דרגת אי הכושר.
 • הוועדה לעררים רשאית לאשר את דרגת אי הכושר שקבע פקיד התביעות או לשנותה.
 • החלטת הוועדה לעררים סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלות משפטיות בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה.
  • את הערעור יש להגיש תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר החלטת הוועדה לעררים.
  • המערערים לבית הדין זכאים לקבלת סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים (סיוע בנושאי הביטוח הלאומי ניתן ללא תלות בקריטריונים כלכליים כלשהם).

ערעור על קביעה אחרת של פקיד התביעות

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

מקורות והרחבות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי