תבנית:הליך/תחילת טור ימני

אובדן כושר השתכרות או תפקוד במשק בית בשיעור של 50% ומעלה מאפשר זכאות לקצבת נכות
דרגת אי הכושר נבחנת לאחר שנקבעו אחוזי נכות רפואית בגובה הנדרש


תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטחים תושבי ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה, שהוועדה הרפואית קבעה להם אחוזי נכות רפואית בשיעורים הבאים:
 • נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות - כאשר ישנו ליקוי אחד של 25% לפחות.
 • נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות - אם אין ליקוי אחד של 25% לפחות.
 • נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות - לעקרת בית.

שלבי ההליך

 • לאחר קביעת אחוזי הנכות הרפואית, פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט אם המבוטח/ת "נכה" ויקבע את דרגת אי הכושר, בהתייעצות עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי.
 • דרגת אי הכושר להשתכרות נקבעת לפי מידת השפעתו של הליקוי על כושרו של המבוטח לעבוד ולהשתכר, על יכולתו לשוב לעבודתו ועל יכולתו לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש (בהתאם ליכולותיו).
 • דרגת אי הכושר לתפקד במשק בית נקבעת לפי מידת ההשפעה של הליקוי על כושרה של עקרת בית לתפקד במשק בית רגיל. כושר התפקוד של עקרת בית נבדק במכונים מיוחדים להערכה תפקודית.
 • דרגות אי הכושר האפשריות הן: 60%, 65%, 74% ו- 100%.
 • נכה אשר נקבעו לו 75% ומעלה של דרגת אי כושר זכאי ל- 100% קצבת נכות כללית.
 • דרגת אי כושר בשיעור שבין 60% ל–74% מזכה בקצבת נכות חלקית בהתאם. לדוגמה: נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 60% יקבל קצבה בשיעור של 60% מקצבה מלאה.
 • אי כושר בשיעור הפחות מ -50% אינו מזכה בקצבת נכות.
 • החלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי דרגת אי הכושר והזכאות לקצבה נשלחת לביתו של התובע.
 • כל זמן שהמצב הרפואי או התפקודי של הנכה אינם יציבים, רשאי המוסד לביטוח לאומי לקבוע דרגת אי כושר לזמן מוגבל, עד לשנתיים. בתום פרק הזמן הזה תשוב ותיבדק דרגת אי הכושר.

ערעור על דרגת אי הכושר

 • מי שנקבע כי לא איבד מכושר ההשתכרות או התפקוד במשק בית, או שאיבד פחות מ- 50% מכושרו, וכן מי שנקבעה לו דרגת אי כושר שאינה עולה על 74%, רשאי לערער לועדת העררים.
 • את הערעור מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 60 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד על ההחלטה בדבר דרגת אי הכושר.
 • הוועדה לעררים רשאית לאשר את דרגת אי הכושר שקבע פקיד התביעות או לשנותה.
 • החלטת הוועדה לעררים סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלות משפטיות בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה.
  • את הערעור יש להגיש תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר החלטת הוועדה לעררים.
  • המערערים לבית הדין זכאים לקבלת סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים (סיוע בנושאי הביטוח הלאומי ניתן ללא תלות בקריטריונים כלכליים כלשהם).


גורמי ממשל

חוקים ותקנות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי