שורה 4: שורה 4:
 
| חשוב = מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), לא זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה עבור אותה הפגיעה.
 
| חשוב = מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), לא זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה עבור אותה הפגיעה.
 
| חשוב2 = הועדה הרפואית דנה וקובעת דרגת נכות רק לגבי הליקויים הרפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה, ולא לגבי ליקויים שקדמו לתאונה, שאחוזי הנכות בגינם יופחתו מאחוזי הנכות שתקבע הועדה.
 
| חשוב2 = הועדה הרפואית דנה וקובעת דרגת נכות רק לגבי הליקויים הרפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה, ולא לגבי ליקויים שקדמו לתאונה, שאחוזי הנכות בגינם יופחתו מאחוזי הנכות שתקבע הועדה.
| ממשל = למידע מפורט, ראה כאן, [http://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Work_injury_benefit/Pages/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA.aspx באתר המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל = מידע נוסף ודוגמאות לאופן החישוב ניתן לראות[http://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Work_injury_benefit/Pages/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA.aspx באתר המוסד לביטוח לאומי]
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
* מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), לא זכאי עוד ל[[תשלום דמי פגיעה לנפגע עבודה|תשלום דמי פגיעה]] עבור אותה הפגיעה.
+
לאחר שנפגע עבודה נבדק על-ידי [[בדיקה על ידי ועדה רפואית לקצבת נכות לנפגעי עבודה|הועדה הרפואית]], היא תקבע את דרגת הנכות שלו לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת ב[[תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) |תקנות הביטוח הלאומי]].
  
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
את רשימת הליקויים המלאה ניתן לראות [http://www.btl.gov.il/Laws/Pages/default.aspx בספר המבחנים] של המוסד לביטוח לאומי.
  
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
+
מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), לא זכאי עוד ל[[תשלום דמי פגיעה לנפגע עבודה|תשלום דמי פגיעה]] עבור אותה הפגיעה.
* '''[[פגיעה בעבודה | נפגע עבודה]] שעבר [[בדיקה על ידי ועדה רפואית לקצבת נכות לנפגעי עבודה | ועדה רפואית]].
 
  
==למי ואיך פונים==
+
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
* דרגת הנכות תיקבע על ידי הועדה הרפואית אליה זומנת.
 
  
==שלבי ההליך==
 
* [[בדיקה על ידי ועדה רפואית לקצבת נכות לנפגעי עבודה | הועדה הרפואית]] קובעת את דרגת הנכות לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת ב[[תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) |תקנות הביטוח הלאומי]].
 
* '''את הרשימה המלאה [http://www.btl.gov.il/Laws/Pages/default.aspx ניתן לראות כאן, בספר המבחנים]'''.
 
 
===קביעת דרגת נכות לשני ליקויים רפואיים או יותר===
 
===קביעת דרגת נכות לשני ליקויים רפואיים או יותר===
* כשלנפגע יש כמה ליקויים רפואיים, דרגת נכותו תיקבע לפי '''חישוב משוקלל של אחוזי הנכות (ולא חיבור רגיל של האחוזים)'''. לדוגמה, [http://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Work_injury_benefit/Pages/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA.aspx '''ראה כאן'''].
+
* כשלנפגע יש כמה ליקויים רפואיים, תיקבע דרגת נכותו לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות (ולא חיבור רגיל של האחוזים).  
 +
* לפיכך אם לנפגע ליקויים רפואיים שקדמו ל[[פגיעה בעבודה]] ויש לכך הוכחות במסמכים רפואיים, הוועדה תפחית את דרגת הנכות שקשורה לליקויים הקודמים.  
  
 
===הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה ("תקנה 15")===
 
===הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה ("תקנה 15")===
* כשלנפגע נקבעת דרגת נכות לצמיתות, הועדה תבדוק האם הנכות שנגרמה לו מהפגיעה בעבודה '''משפיעה על יכולתו לחזור לעבודה שעבד בה''' לפני הפגיעה, ובנוסף לכך, האם הנכות גרמה ל'''ירידה קבועה של יותר מ- 20% מהכנסותיו'''.
+
* כשלנפגע נקבעת דרגת נכות לצמיתות, הועדה תבדוק האם הנכות שנגרמה לו מהפגיעה בעבודה משפיעה על '''יכולתו לחזור לעבודה''' שעבד בהלפני הפגיעה, ובנוסף לכך, האם הנכות גרמה ל'''ירידה קבועה של יותר מ-20% מהכנסותיו'''.
* במקרים אלו, '''הועדה יכולה להגדיל את דרגת הנכות לצמיתות עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו'''.
+
* במקרים אלו, הועדה יכולה '''להגדיל את דרגת הנכות לצמיתות''' עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.
  
 
===דרגת נכות זמנית===
 
===דרגת נכות זמנית===
* אם הועדה הרפואית החליטה ש'''מצבו של הנפגע אינו קבוע ועשוי להשתנות''', היא תקבע לו '''דרגת נכות זמנית''', לכל היותר '''לתקופה עתידית של שנה'''.  
+
* אם הועדה הרפואית החליטה שמצבו של הנפגע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית, לתקופה עתידית של '''שנה לכל היותר'''.  
* '''בתקופה זו תשולם לו קצבה''' בשיעור דרגת הנכות הזמנית.
+
* בתקופה זו תשולם לו קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית.
* בתום התקופה הוא יוזמן ל'''ועדה רפואית נוספת'''.
+
* בתום התקופה הוא יוזמן לועדה רפואית נוספת.
  
 
===דרגת נכות ל"נכה נזקק" ===
 
===דרגת נכות ל"נכה נזקק" ===
* '''נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%''', ועקב נכותו הוא '''לא מסוגל לעבוד בעבודה כשלהי''', וגם '''אין לו הכנסה מעיסוק כלשהו''', עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%.  
+
* נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%, אולם עקב נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד באף עבודה '''וגם''' אין לו הכנסה כלשהי - עשוי להיות זכאי ל'''דרגת נכות זמנית בשיעור של 100%'''.  
* הדרגה תיקבע לתקופה של '''עד 4 חודשים'''.  
+
* הדרגה תיקבע לתקופה של '''עד ארבעה חודשים'''.  
* לשם כך הנפגע צריך להגיש [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Work_Disability_and_Dependants_forms/Pages/279%20-%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%9B%D7%94%20%D7%A0%D7%96%D7%A7%D7%A7.aspx טופס 279 - תביעה לנכה נזקק].
+
* לשם כך הנפגע צריך להגיש [[מדיה:T279.pdf|טופס תביעה לנכה נזקק]] וההחלטה בעניינו תינתן על ידי "ועדת רשות": הכוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.
* '''ההחלטה תינתן על ידי "ועדת רשות"''', שכוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.
 
 
 
==ערעור==
 
 
 
==חשוב לדעת==
 
===קביעת דרגת נכות רק לליקויים רפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה===
 
* הועדה הרפואית דנה וקובעת דרגת נכות רק לגבי הליקויים הרפואיים הספציפיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה.
 
* לפיכך, '''אם לנפגע יש ליקויים רפואיים שקדמו לתאונה''', ויש לכך הוכחות במסמכים רפואיים, '''הועדה תפחית את דרגת הנכות שקשורה לליקויים הקודמים'''.
 
{{מושג/דוגמה | לנבדק הייתה הגבלה קלה בעמוד השדרה לפני הפגיעה בעבודה ובתאונת העבודה הוא נפגע בעמוד השדרה, וכעת יש לו הגבלה קשה. דרגת הנכות תיקבע כך:
 
* הגבלה קשה בתנועה בעמוד השדרה - '''30% נכות'''.
 
* הגבלה קלה בעמוד השדרה (מלפני התאונה) - '''10% נכות'''.
 
* '''הועדה תפחית את הנכות שאינה קשורה לתאונה והנבדק יקבל סה"כ 20% נכות'''.}}
 
  
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
שורה 53: שורה 37:
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
{{הטמעת כותרת|נפגעי עבודה#הרחבות ופרסומים}}
 
{{הטמעת כותרת|נפגעי עבודה#הרחבות ופרסומים}}
 
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
* המידע בערך זה נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]].
 
* המידע בערך זה נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]].
שורה 69: שורה 52:
 
| [[קצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה]]
 
| [[קצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה]]
 
}}
 
}}
{{מושג/טפסים
+
{{הליך/טפסים
| 1 = [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Work_Disability_and_Dependants_forms/Pages/279%20-%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%9B%D7%94%20%D7%A0%D7%96%D7%A7%D7%A7.aspx טופס 279 - תביעה לנכה נזקק]
+
| 1 = [[מדיה:T279.pdf|טופס תביעה לנכה נזקק]]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  

גרסה מ־23:21, 5 באוקטובר 2010

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

הועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי.
מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), לא זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה עבור אותה הפגיעה.
הועדה הרפואית דנה וקובעת דרגת נכות רק לגבי הליקויים הרפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה, ולא לגבי ליקויים שקדמו לתאונה, שאחוזי הנכות בגינם יופחתו מאחוזי הנכות שתקבע הועדה.
מידע נוסף ודוגמאות לאופן החישוב ניתן לראותבאתר המוסד לביטוח לאומי

לאחר שנפגע עבודה נבדק על-ידי הועדה הרפואית, היא תקבע את דרגת הנכות שלו לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי.

את רשימת הליקויים המלאה ניתן לראות בספר המבחנים של המוסד לביטוח לאומי.

מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), לא זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה עבור אותה הפגיעה.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

קביעת דרגת נכות לשני ליקויים רפואיים או יותר

  • כשלנפגע יש כמה ליקויים רפואיים, תיקבע דרגת נכותו לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות (ולא חיבור רגיל של האחוזים).
  • לפיכך אם לנפגע ליקויים רפואיים שקדמו לפגיעה בעבודה ויש לכך הוכחות במסמכים רפואיים, הוועדה תפחית את דרגת הנכות שקשורה לליקויים הקודמים.

הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה ("תקנה 15")

  • כשלנפגע נקבעת דרגת נכות לצמיתות, הועדה תבדוק האם הנכות שנגרמה לו מהפגיעה בעבודה משפיעה על יכולתו לחזור לעבודה שעבד בהלפני הפגיעה, ובנוסף לכך, האם הנכות גרמה לירידה קבועה של יותר מ-20% מהכנסותיו.
  • במקרים אלו, הועדה יכולה להגדיל את דרגת הנכות לצמיתות עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.

דרגת נכות זמנית

  • אם הועדה הרפואית החליטה שמצבו של הנפגע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית, לתקופה עתידית של שנה לכל היותר.
  • בתקופה זו תשולם לו קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית.
  • בתום התקופה הוא יוזמן לועדה רפואית נוספת.

דרגת נכות ל"נכה נזקק"

  • נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%, אולם עקב נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד באף עבודה וגם אין לו הכנסה כלשהי - עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%.
  • הדרגה תיקבע לתקופה של עד ארבעה חודשים.
  • לשם כך הנפגע צריך להגיש טופס תביעה לנכה נזקק וההחלטה בעניינו תינתן על ידי "ועדת רשות": הכוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי