מ
שורה 1: שורה 1:
 
{{מושג/תחילת טור ימני}}
 
{{מושג/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = [[בדיקה על ידי ועדה רפואית לקצבת נכות לנפגעי עבודה|הועדה הרפואית]] קובעת את דרגת הנכות רק לפי הליקויים הרפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה ולא לפי ליקויים שקדמו לה, שאחוזי הנכות בגינם יופחתו מאחוזי הנכות שתקבע הועדה למבוטח.
+
| מידע = דרגת הנכות של נפגע עבודה נקבעת לאחר בדיקה של ועדה רפואית
| חשוב = מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), לא זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה עבור אותה הפגיעה.
+
| חשוב = הועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות רק לפי הליקויים הרפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה ולא לפי ליקויים שקדמו לה, שאחוזי הנכות בגינם יופחתו מאחוזי הנכות שתקבע הועדה למבוטח
| ממשל =  
+
| חשוב2 = מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), לא זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה עבור אותה הפגיעה
מידע נוסף ודוגמאות לאופן החישוב ניתן לראות  [http://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Pages/default.aspx באתר המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל = למידע נוסף ודוגמאות לאופן החישוב ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
לאחר שנפגע עבודה נבדק על-ידי [[בדיקה על ידי ועדה רפואית לקצבת נכות לנפגעי עבודה|הועדה הרפואית]], היא תקבע את דרגת הנכות שלו לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת ב[[תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) |תקנות הביטוח הלאומי]]. את רשימת הליקויים המלאה ניתן לראות [http://www.btl.gov.il/Laws/pages/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.aspx בספר המבחנים] של המוסד לביטוח לאומי.
 
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), לא זכאי עוד ל[[תשלום דמי פגיעה לנפגע עבודה|תשלום דמי פגיעה]] עבור אותה הפגיעה.
 
  
מי שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% ומעלה - יעניק לו המוסד לביטוח לאומי תעודת נכה עבודה וסמל מיוחד, שאותו רשאי לענוד הוא בלבד.
+
דרגת הנכות של נפגע עבודה נקבעת לאחר [[בדיקה על ידי ועדה רפואית לקצבת נכות לנפגעי עבודה]].
  
'''בהתאם לקביעת דרגת הנכות ובמקרה הצורך, יתחיל נפגע העבודה לקבל [[קצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה|גמלת נכות מעבודה]]'''.
+
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 +
* דרגת הנכות נקבעת לפי רשימת הליקויים הרפואיים המופיעה ב[[תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)]] (את רשימת הליקויים המלאה ניתן לראות ב[http://www.btl.gov.il/Laws/pages/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.aspx ספר המבחנים] של המוסד לביטוח לאומי).
 +
* מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), לא זכאי עוד ל[[תשלום דמי פגיעה לנפגע עבודה]] עבור אותה הפגיעה.
 +
* נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% ומעלה יקבלו מהמוסד לביטוח לאומי תעודת נכה עבודה וסמל מיוחד (שאותו רשאי לענוד רק הם בלבד).
 +
* '''קבלת [[קצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה]] תעשה בהתאם לקביעת דרגת הנכות ובמקרה הצורך'''.
  
===קביעת דרגת נכות לשני ליקויים רפואיים או יותר===
+
== קביעת דרגת נכות לשני ליקויים רפואיים או יותר ==
* כשלנפגע יש כמה ליקויים רפואיים, תיקבע דרגת נכותו לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות (ולא חיבור רגיל של האחוזים).  
+
* כאשר לנפגע עבודה יש מספר ליקויים רפואיים, תיקבע דרגת נכותו לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות (ולא חיבור רגיל של האחוזים).  
* אם לנפגע ליקויים רפואיים שקדמו ל[[פגיעה בעבודה]] ויש לכך הוכחות במסמכים רפואיים, הוועדה תפחית את דרגת הנכות שקשורה לליקויים הקודמים.  
+
* במידה שלנפגע יש ליקויים רפואיים שקדמו ל[[פגיעה בעבודה]], ויש לכך הוכחות במסמכים רפואיים, הוועדה תפחית את דרגת הנכות הקשורה לליקויים הקודמים.  
 
* ניתן להעזר ב[http://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/NecutCalc.aspx סימולטור לחישוב דרגת נכות משוקללת לנפגע בעל כמה ליקויים רפואיים] שבאתר המוסד לביטוח לאומי.
 
* ניתן להעזר ב[http://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/NecutCalc.aspx סימולטור לחישוב דרגת נכות משוקללת לנפגע בעל כמה ליקויים רפואיים] שבאתר המוסד לביטוח לאומי.
  
===הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה ("תקנה 15")===
+
== הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה ("תקנה 15") ==
 
* כשלנפגע נקבעת דרגת נכות לצמיתות, הועדה תבדוק האם הנכות שנגרמה לו מהפגיעה בעבודה משפיעה על '''יכולתו לחזור לעבודה''' שעבד בה לפני הפגיעה, ובנוסף לכך, האם הנכות גרמה ל'''ירידה קבועה של יותר מ-20% מהכנסותיו'''.
 
* כשלנפגע נקבעת דרגת נכות לצמיתות, הועדה תבדוק האם הנכות שנגרמה לו מהפגיעה בעבודה משפיעה על '''יכולתו לחזור לעבודה''' שעבד בה לפני הפגיעה, ובנוסף לכך, האם הנכות גרמה ל'''ירידה קבועה של יותר מ-20% מהכנסותיו'''.
 
* במקרים אלו, יכולה הועדה '''להגדיל את דרגת הנכות לצמיתות''' עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.
 
* במקרים אלו, יכולה הועדה '''להגדיל את דרגת הנכות לצמיתות''' עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.
  
===דרגת נכות זמנית===
+
== דרגת נכות זמנית ==
* אם הועדה הרפואית החליטה שמצבו של הנפגע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית, לתקופה עתידית של '''שנה לכל היותר'''.  
+
* אם הוועדה הרפואית החליטה שמצבו של הנפגע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית, לתקופה עתידית של '''שנה לכל היותר'''.  
 
* בתקופה זו תשולם לו קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית.
 
* בתקופה זו תשולם לו קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית.
* בתום התקופה הוא יוזמן לועדה רפואית נוספת.
+
* בתום התקופה הוא יוזמן לוועדה רפואית נוספת.
  
===דרגת נכות ל"נכה נזקק" ===
+
=== דרגת נכות ל"נכה נזקק" ===
* נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%, אולם עקב נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד באף עבודה '''וגם''' אין לו הכנסה כלשהי - עשוי להיות זכאי ל'''דרגת נכות זמנית בשיעור של 100%'''.  
+
* נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%, אולם עקב נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד באף עבודה ואין לו הכנסה כלשהי, עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%.
* הדרגה תיקבע לתקופה של '''עד ארבעה חודשים'''.
+
* למידע נוסף ראו [[דרגת נכות זמנית לנפגע עבודה שהוא נכה נזקק]].
* לשם כך הנפגע צריך להגיש [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T279.pdf טופס תביעה לנכה נזקק] וההחלטה בעניינו תינתן על ידי "ועדת רשות": הכוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.
 
  
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
{{הטמעת כותרת|תאונות עבודה ונפגעי עבודה#תקדימים משפטיים}}
+
לערך מורחב בנושא תקדימים משפטיים בתחום תאונות עבודה ונפגעי עבודה ראו [[תאונות עבודה ונפגעי עבודה/תקדימים משפטיים]].
 +
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T759.pdf דף הסבר למוזמן לועדה רפואית]
 
* [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T759.pdf דף הסבר למוזמן לועדה רפואית]

גרסה מ־11:17, 23 במאי 2013

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

דרגת הנכות של נפגע עבודה נקבעת לאחר בדיקה של ועדה רפואית
הועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות רק לפי הליקויים הרפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה ולא לפי ליקויים שקדמו לה, שאחוזי הנכות בגינם יופחתו מאחוזי הנכות שתקבע הועדה למבוטח
מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), לא זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה עבור אותה הפגיעה
למידע נוסף ודוגמאות לאופן החישוב ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

דרגת הנכות של נפגע עבודה נקבעת לאחר בדיקה על ידי ועדה רפואית לקצבת נכות לנפגעי עבודה.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

קביעת דרגת נכות לשני ליקויים רפואיים או יותר

הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה ("תקנה 15")

  • כשלנפגע נקבעת דרגת נכות לצמיתות, הועדה תבדוק האם הנכות שנגרמה לו מהפגיעה בעבודה משפיעה על יכולתו לחזור לעבודה שעבד בה לפני הפגיעה, ובנוסף לכך, האם הנכות גרמה לירידה קבועה של יותר מ-20% מהכנסותיו.
  • במקרים אלו, יכולה הועדה להגדיל את דרגת הנכות לצמיתות עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.

דרגת נכות זמנית

  • אם הוועדה הרפואית החליטה שמצבו של הנפגע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית, לתקופה עתידית של שנה לכל היותר.
  • בתקופה זו תשולם לו קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית.
  • בתום התקופה הוא יוזמן לוועדה רפואית נוספת.

דרגת נכות ל"נכה נזקק"

  • נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%, אולם עקב נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד באף עבודה ואין לו הכנסה כלשהי, עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%.
  • למידע נוסף ראו דרגת נכות זמנית לנפגע עבודה שהוא נכה נזקק.

תקדימים משפטיים

לערך מורחב בנושא תקדימים משפטיים בתחום תאונות עבודה ונפגעי עבודה ראו תאונות עבודה ונפגעי עבודה/תקדימים משפטיים.

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי