תבנית:הליך/תחילת טור ימני

הועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי.
ברשימה מופיע לצד כל ליקוי רפואי אחוז נכות מוגדר שיש לקבוע.
הועדה הרפואית דנה וקובעת דרגת נכות רק לגבי הליקויים הרפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה, ולא לגבי ליקויים שקדמו לתאונה, שאחוזי הנכות בגינם יופחתו מאחוזי הנכות שתקבע הועדה.
למידע מפורט, ראה כאן, באתר המוסד לביטוח לאומי

תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • דרגת הנכות תיקבע על ידי הועדה הרפואית אליה זומנת.

שלבי ההליך

קביעת דרגת נכות לשני ליקויים רפואיים או יותר

 • כשלנפגע יש כמה ליקויים רפואיים, דרגת נכותו תיקבע לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות (ולא חיבור רגיל של האחוזים). לדוגמה, ראה כאן.

ערעור

חשוב לדעת

קביעת דרגת נכות רק לליקויים רפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה

 • הועדה הרפואית דנה וקובעת דרגת נכות רק לגבי הליקויים הרפואיים הספציפיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה.
 • לפיכך, אם לנפגע יש ליקויים רפואיים שקדמו לתאונה, ויש לכך הוכחות במסמכים רפואיים, הועדה תפחית את דרגת הנכות שקשורה לליקויים הקודמים.
דוגמה
לנבדק הייתה הגבלה קלה בעמוד השדרה לפני הפגיעה בעבודה ובתאונת העבודה הוא נפגע בעמוד השדרה, וכעת יש לו הגבלה קשה. דרגת הנכות תיקבע כך:
 • הגבלה קשה בתנועה בעמוד השדרה - 30% נכות.
 • הגבלה קלה בעמוד השדרה (מלפני התאונה) - 10% נכות.
 • הועדה תפחית את הנכות שאינה קשורה לתאונה והנבדק יקבל סה"כ 20% נכות.

הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה ("תקנה 15")

 • כשלנפגע נקבעת דרגת נכות לצמיתות, הועדה תבדוק האם הנכות שנגרמה לו מהפגיעה בעבודה משפיעה על יכולתו לחזור לעבודה שעבד בה לפני הפגיעה, ובנוסף לכך, האם הנכות גרמה לירידה קבועה של יותר מ- 20% מהכנסותיו.
 • במקרים אלו, הועדה יכולה להגדיל את דרגת הנכות לצמיתות עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.

דרגת נכות זמנית

 • אם הועדה הרפואית החליטה שמצבו של הנפגע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית, לכל היותר לתקופה עתידית של שנה.
 • בתקופה זו תשולם לו קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית.
 • בתום התקופה הוא יוזמן לועדה רפואית נוספת.

דרגת נכות ל"נכה נזקק"

 • נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%, ועקב נכותו הוא לא מסוגל לעבוד בעבודה כשלהי, וגם אין לו הכנסה מעיסוק כלשהו, עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%.
 • הדרגה תיקבע לתקופה של עד 4 חודשים.
 • לשם כך הנפגע צריך להגיש טופס 279 - תביעה לנכה נזקק.
 • ההחלטה תינתן על ידי "ועדת רשות", שכוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים


מקורות

תגיות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי