שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע = ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד קובעת אילו שירותים יינתנו במסגרת גמלת סיעוד שאושרה למבוטח  
 
| מידע = ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד קובעת אילו שירותים יינתנו במסגרת גמלת סיעוד שאושרה למבוטח  
| חשוב = על החלטת הוועדה המקומית המקצועית ניתן לערער בפני ועדה לעררים
+
| חשוב = על החלטת הוועדה המקומית המקצועית ניתן [[#ערעור|לערער]] בפני ועדה לעררים
 
 
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 18: שורה 17:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
 
לאחר שאושרה למבוטח גמלת סיעוד, מתכנסת ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד כדי לקבוע אילו שירותים יינתנו לו ואיזו חברת סיעוד תספק אותם.
 
לאחר שאושרה למבוטח גמלת סיעוד, מתכנסת ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד כדי לקבוע אילו שירותים יינתנו לו ואיזו חברת סיעוד תספק אותם.
 
+
* כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
 +
{{תרשים זרימה/גמלת סיעוד}}
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
* מי ש[[הגשת תביעה לגמלת סיעוד|הגישו תביעה לגמלת סיעוד]] ונקבע כי הם זכאים לגמלה.
 
* מי ש[[הגשת תביעה לגמלת סיעוד|הגישו תביעה לגמלת סיעוד]] ונקבע כי הם זכאים לגמלה.
שורה 32: שורה 31:
 
* את השירותים יספקו למבוטח חברות הסיעוד המורשות לספק את שירותי הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.  
 
* את השירותים יספקו למבוטח חברות הסיעוד המורשות לספק את שירותי הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.  
 
* ניתן לבחור בנותן שירותים (אחד או יותר) מתוך [http://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/IturNotneySherutim.aspx רשימת חברות הסיעוד] הפועלות באזור מגוריו של המבוטח ולהתקשר עמו.  
 
* ניתן לבחור בנותן שירותים (אחד או יותר) מתוך [http://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/IturNotneySherutim.aspx רשימת חברות הסיעוד] הפועלות באזור מגוריו של המבוטח ולהתקשר עמו.  
* בקשות להוספה או שינוי של שירותים וכן למעבר לנותן שירותים אחר יש להפנות לעובד המקצועי המטפל (העובד הסוציאלי/האחות).
+
* אם מעוניינים בהוספה או שינוי של שירותים או במעבר לנותן שירותים אחר, יש לפנות לעובד המקצועי המטפל (העובד הסוציאלי/האחות).
  
== ערעור ==
+
== ערעור == <!--יש הפנייה מהדגש ומערכים נוספים -->
 
* על החלטת הוועדה המקומית המקצועית לגבי סל השירותים שנקבע למבוטח, ניתן לערער בפני ועדה לעררים.
 
* על החלטת הוועדה המקומית המקצועית לגבי סל השירותים שנקבע למבוטח, ניתן לערער בפני ועדה לעררים.
* את הערעור המנומק יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי, בתוך 60 יום מהיום שבו נמסרה למבוטח ההודעה על ההחלטה.  
+
* את הערעור המנומק יש להגיש ל[http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי], בתוך 60 יום מהיום שבו נמסרה למבוטח ההודעה על ההחלטה.  
 
* בן משפחה של התובע או [[אפוטרופוס]] שמונה לו רשאים להגיש את הערעור בשמו.
 
* בן משפחה של התובע או [[אפוטרופוס]] שמונה לו רשאים להגיש את הערעור בשמו.
 
* הדיון בערר יהיה על סמך מסמכים בלבד, אלא אם כן הוועדה מצאה לנכון לבדוק את המבוטח או להורות על בדיקתו בבית על-ידי מומחה שיתמנה על ידה.
 
* הדיון בערר יהיה על סמך מסמכים בלבד, אלא אם כן הוועדה מצאה לנכון לבדוק את המבוטח או להורות על בדיקתו בבית על-ידי מומחה שיתמנה על ידה.
שורה 50: שורה 49:
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#Seif236 חוק הביטוח הלאומי] - סעיפים 231, 232, 233 (באתר נבו)
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#Seif236 חוק הביטוח הלאומי] - סעיפים 231, 232, 233  
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_093.htm תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית), תשמ"ח-1988] (באתר נבו)
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_093.htm תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית), תשמ"ח-1988]  
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־12:47, 16 בדצמבר 2015

הקדמה:

ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד קובעת אילו שירותים יינתנו במסגרת גמלת סיעוד שאושרה למבוטח
על החלטת הוועדה המקומית המקצועית ניתן לערער בפני ועדה לעררים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לאחר שאושרה למבוטח גמלת סיעוד, מתכנסת ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד כדי לקבוע אילו שירותים יינתנו לו ואיזו חברת סיעוד תספק אותם.

 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • לאחר שאושרה הגמלה למבוטח, יבקרו בביתו עובד סוציאלי מטעם המחלקה לשירותים חברתיים או אחות קופת חולים, כדי לבדוק מהם שירותי הסיעוד המתאימים לו ולבני משפחתו.
 • לאחר מכן תתכנס ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד, שחברים בה עובד סוציאלי, אחות קופת החולים ופקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • בהתאם לשיעור הגמלה שקבע המוסד לביטוח לאומי, ועל-פי חוות דעתם של העובדים המקצועיים המטפלים (עובד סוציאלי/אחות), הוועדה תקבע אילו שירותים יינתנו למבוטח.
דוגמה
גבר שנמצא זכאי לגמלת סיעוד ברמה א', מרגיש בודד בבית, זקוק לעזרה במקלחת ובנוסף מתקשה בשליטה על הסוגרים בשעות הלילה.
בשיחה עם העובדת הסוציאלית שביקרה אצלו, ביקש להגיע למרכז יום פעמיים בשבוע. בנוסף, נקבע כי יומיים בשבוע יגיע לביתו מטפל כדי לעזור לו במקלחת ובניהול משק הבית, הוא יקבל מוצרי ספיגה ללילה וירכיבו לו משדר מצוקה.
 • את השירותים יספקו למבוטח חברות הסיעוד המורשות לספק את שירותי הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבחור בנותן שירותים (אחד או יותר) מתוך רשימת חברות הסיעוד הפועלות באזור מגוריו של המבוטח ולהתקשר עמו.
 • אם מעוניינים בהוספה או שינוי של שירותים או במעבר לנותן שירותים אחר, יש לפנות לעובד המקצועי המטפל (העובד הסוציאלי/האחות).

ערעור

 • על החלטת הוועדה המקומית המקצועית לגבי סל השירותים שנקבע למבוטח, ניתן לערער בפני ועדה לעררים.
 • את הערעור המנומק יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי, בתוך 60 יום מהיום שבו נמסרה למבוטח ההודעה על ההחלטה.
 • בן משפחה של התובע או אפוטרופוס שמונה לו רשאים להגיש את הערעור בשמו.
 • הדיון בערר יהיה על סמך מסמכים בלבד, אלא אם כן הוועדה מצאה לנכון לבדוק את המבוטח או להורות על בדיקתו בבית על-ידי מומחה שיתמנה על ידה.
 • מבוטח המעוניין להשמיע את טיעוניו בפני הוועדה לעררים, יוזמן לדיון. המבוטח רשאי להיות מיוצג בעת הדיון על ידי אפוטרופסו, ואם אין לו אפוטרופוס - על ידי בן זוגו, קרוב משפחה, ידיד קרוב, עובד סוציאלי של שירותי הרווחה או אחות קופת החולים שבמקום מגוריו.
 • החלטת הוועדה לעררים ונימוקיה ישלחו לעורר או לבא כוחו בכתב, בתוך 30 יום מהיום שהתקבלה.
 • על החלטת הוועדה לעררים ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה, בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה. במקרה זה ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


endarticle