(שלבי ההליך)
(שלבי ההליך)
שורה 30: שורה 30:
 
* הפנייה אפשרית באחת מהדרכים הבאות:
 
* הפנייה אפשרית באחת מהדרכים הבאות:
 
** התקשרות למוקד הטלפוני 2637* בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 17:00.
 
** התקשרות למוקד הטלפוני 2637* בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 17:00.
** שליחת [https://www.btl.gov.il/About/contact_us/KesherPniyot/Pages/PniyotZacay.aspx?nid=15B פנייה מקוונת של זכאי לקצבת סיעוד]. לאחר שהפנייה תישלח, עובד סוציאלי של הביטוח הלאומי יחזור אל הפונה.
+
** שליחת [https://www.btl.gov.il/About/contact_us/KesherPniyot/Pages/PniyotZacay.aspx?nid=15B פנייה מקוונת של זכאי לקצבת סיעוד]. לאחר שהפנייה תתקבל, עובד סוציאלי של הביטוח הלאומי יחזור אל הפונה.
 
* בהתאם לשיעור הגמלה שנקבע וחוות הדעת של העובד הסוציאלי יותאם הרכב השירותים למבוטח.
 
* בהתאם לשיעור הגמלה שנקבע וחוות הדעת של העובד הסוציאלי יותאם הרכב השירותים למבוטח.
 
{{דוגמה| גבר שנמצא זכאי לגמלת סיעוד ב[[גמלת סיעוד רמה 2|רמה 2]], מרגיש בודד בבית, זקוק לעזרה במקלחת ובנוסף מתקשה בשליטה על הסוגרים בשעות הלילה.<br />
 
{{דוגמה| גבר שנמצא זכאי לגמלת סיעוד ב[[גמלת סיעוד רמה 2|רמה 2]], מרגיש בודד בבית, זקוק לעזרה במקלחת ובנוסף מתקשה בשליטה על הסוגרים בשעות הלילה.<br />

גרסה מ־12:51, 3 ביוני 2019

הקדמה:

החל מה-01.06.2019, הרכב שירותי הסיעוד שיינתנו למבוטח בהתאם לצרכיו נקבע על-ידי המוסד לביטוח לאומי (הוועדות המקומיות לענייני סיעוד אינן פועלות יותר)
לבדיקת הרכב השירותים האפשרי במסגרת הגמלה שאושרה למבוטח, ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

החל מה-01.06.2019 בוטלו הוועדות המקומיות לענייני סיעוד, והטיפול בכל ענייני גמלת הסיעוד הועבר למוסד לביטוח לאומי.

 • במקום פנייה לעובד הסוציאלי ברשות המקומית, יש לפנות כעת רק לביטוח הלאומי לגבי קביעה או שינוי של הרכב שירותי הסיעוד (טיפול אישי בבית, ביקורים במרכזי יום לקשיש, הזמנת מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה וקבלת הגמלה בכסף).
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • לאחר שאושרה הגמלה, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי לקבוע את הרכב השירותים המתאים למבוטח.
 • הפנייה אפשרית באחת מהדרכים הבאות:
  • התקשרות למוקד הטלפוני 2637* בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 17:00.
  • שליחת פנייה מקוונת של זכאי לקצבת סיעוד. לאחר שהפנייה תתקבל, עובד סוציאלי של הביטוח הלאומי יחזור אל הפונה.
 • בהתאם לשיעור הגמלה שנקבע וחוות הדעת של העובד הסוציאלי יותאם הרכב השירותים למבוטח.
דוגמה
גבר שנמצא זכאי לגמלת סיעוד ברמה 2, מרגיש בודד בבית, זקוק לעזרה במקלחת ובנוסף מתקשה בשליטה על הסוגרים בשעות הלילה.
הוא ביקש להגיע למרכז יום פעמיים בשבוע. בנוסף, נקבע כי יומיים בשבוע יגיע לביתו מטפל כדי לעזור לו במקלחת ובניהול משק הבית, הוא יקבל מוצרי ספיגה ללילה וירכיבו לו משדר מצוקה.
 • את השירותים יספקו למבוטח חברות הסיעוד המורשות לספק את שירותי הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבחור בנותן שירותים (אחד או יותר) מתוך רשימת חברות הסיעוד הפועלות באזור מגוריו של המבוטח ולהתקשר עמו.
 • אם מעוניינים בהוספה או שינוי של שירותים או במעבר לנותן שירותים אחר, יש לפנות באותו אופן.

השירותים הניתנים במסגרת גמלת סיעוד

 • השירותים, שניתן לקבל אותם בשילובים שונים, כוללים:
  1. עזרה של מטפל אישי (ישראלי או עובד זר) - בהתלבשות, אכילה, רחצה, החלפת מוצרי ספיגה ומצעים, ניידות בבית ומחוצה לו, וכן השגחה למניעת סכנה למטופל ולסביבתו ועזרה בניהול משק הבית. למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  2. ביקור במרכזי יום לקשיש (כרוך בתשלום של 15 ש"ח ליום). ביקור יומי במרכז מחליף יחידות שירות (שעות טיפול), בהתאם לרמת הזכאות:
   • 2 יחידות שירות לזכאים לגמלה ברמה 1, 2 או 3 (וכן לזכאים לגמלה ברמה א' או ב' שזכאותם לגמלה נקבעה לפני נובמבר 2018).
   • 2.45 יחידות שירות לזכאים לגמלה ברמה 4, 5 או 6 (וכן לזכאים לגמלה ברמה ג' שזכאותם לגמלה נקבעה לפני נובמבר 2018).
  3. אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים (ניתן להזמין את המוצרים באופן עצמאי). למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי).
  4. לחצן מצוקה - משדר המותקן בבית ומעביר ישירות למוקד מאויש קריאות לעזרה של מי שנקלעו למצוקה (שווה ל-0.25 יחידת שירות). למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  5. שירותי כביסה (כביסה של 5 ק"ג פעם בחודש שווה ל-0.25 יחידת שירות). למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן למצוא את רשימת נותני השירותים במקום מגוריו של המבוטח ופרטיהם, באמצעות המערכת המקוונת לאיתור נותני שירותים באתר המוסד לביטוח לאומי.

קבלת גמלה כספית

 • יש אפשרות להחליף חלק מיחידות השירות בגמלה כספית, בהתאם לרמת הגמלה הרלוונטית (אם מדובר ברמה 1, ניתן גם לבחור בגמלה כספית במקום כל יחידות השירות). למידע נוסף ראו קבלת גמלת סיעוד בכסף.
 • בנוסף, מי שמעסיקים מטפל צמוד 12 שעות ביממה לפחות 6 ימים בשבוע, יכולים לבחור אם לקבל את כל גמלת הסיעוד בתשלום כספי במקום לקבל את שירותי הגמלה (או לשלב גמלה כספית עם שירותים אחרים). למידע נוסף ראו גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד.

ערעור (השגה)

 • אם מעוניינים לערער (להשיג) על קביעת המוסד לביטוח לאומי בנושא הרכב השירותים, ההשגה תועבר למנהל תחום הגמלאות במוסד, שיחליט לגביה בתוך 21 ימים.

מעבר ליישוב אחר