הקדמה:

ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד קובעת אילו שירותים יינתנו במסגרת גמלת סיעוד שאושרה למבוטח
על החלטת הוועדה המקומית המקצועית ניתן לערער בפני ועדה לעררים
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לאחר שאושרה למבוטח גמלת סיעוד, מתכנסת ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד כדי לקבוע אילו שירותים יינתנו לו ואיזו חברת סיעוד תספק אותם.

 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • לאחר שאושרה הגמלה למבוטח, יבקרו בביתו עובד סוציאלי מטעם המחלקה לשירותים חברתיים או אחות קופת חולים, כדי לבדוק מהם שירותי הסיעוד המתאימים לו ולבני משפחתו.
 • לאחר מכן תתכנס ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד, שחברים בה עובד סוציאלי, אחות קופת החולים ופקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • בהתאם לשיעור הגמלה שקבע המוסד לביטוח לאומי, ועל-פי חוות דעתם של העובדים המקצועיים המטפלים (עובד סוציאלי/אחות), הוועדה תקבע אילו שירותים יינתנו למבוטח.
דוגמה
גבר שנמצא זכאי לגמלת סיעוד ברמה א', מרגיש בודד בבית, זקוק לעזרה במקלחת ובנוסף מתקשה בשליטה על הסוגרים בשעות הלילה.
בשיחה עם העובדת הסוציאלית שביקרה אצלו, ביקש להגיע למרכז יום פעמיים בשבוע. בנוסף, נקבע כי יומיים בשבוע יגיע לביתו מטפל כדי לעזור לו במקלחת ובניהול משק הבית, הוא יקבל מוצרי ספיגה ללילה וירכיבו לו משדר מצוקה.
 • את השירותים יספקו למבוטח חברות הסיעוד המורשות לספק את שירותי הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבחור בנותן שירותים (אחד או יותר) מתוך רשימת חברות הסיעוד הפועלות באזור מגוריו של המבוטח ולהתקשר עמו.
 • אם מעוניינים בהוספה או שינוי של שירותים או במעבר לנותן שירותים אחר, יש לפנות לעובד המקצועי המטפל (העובד הסוציאלי/האחות).

ערעור

 • על החלטת הוועדה המקומית המקצועית לגבי סל השירותים שנקבע למבוטח, ניתן לערער בפני ועדה לעררים.
 • את הערעור המנומק יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי, בתוך 60 יום מהיום שבו נמסרה למבוטח ההודעה על ההחלטה.
 • בן משפחה של התובע או אפוטרופוס שמונה לו רשאים להגיש את הערעור בשמו.
 • הדיון בערר יהיה על סמך מסמכים בלבד, אלא אם כן הוועדה מצאה לנכון לבדוק את המבוטח או להורות על בדיקתו בבית על-ידי מומחה שיתמנה על ידה.
 • מבוטח המעוניין להשמיע את טיעוניו בפני הוועדה לעררים, יוזמן לדיון. המבוטח רשאי להיות מיוצג בעת הדיון על ידי אפוטרופסו, ואם אין לו אפוטרופוס - על ידי בן זוגו, קרוב משפחה, ידיד קרוב, עובד סוציאלי של שירותי הרווחה או אחות קופת החולים שבמקום מגוריו.
 • החלטת הוועדה לעררים ונימוקיה ישלחו לעורר או לבא כוחו בכתב, בתוך 30 יום מהיום שהתקבלה.
 • על החלטת הוועדה לעררים ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה, בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה. במקרה זה ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

מעבר ליישוב אחר

 • אם מקבל שירותי גמלת סיעוד עובר להתגורר ביישוב אחר עליו:
  • להודיע על שינוי כתובתו לסניף המטפל ולעובד/ת הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים.
  • לבחור בחברת סיעוד שתיתן שירותים במקום המגורים החדש.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


endarticle