הקדמה:

ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד קובעת אלו שירותים יינתנו במסגרת גמלת סיעוד שאושרה למבוטח
על החלטת הוועדה המקומית המקצועית ניתן לערער בפני ועדה לעררים


לאחר שאושרה למבוטח גמלת סיעוד, מתכנסת ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד כדי לקבוע אלו שירותים יינתנו לו ואיזו חברת סיעוד תספק אותם.

 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • לאחר שאושרה הגמלה למבוטח, יבקרו בביתו עו"ס מטעם המחלקה לשירותים חברתיים או אחות קופת חולים, כדי לבדוק מהם שירותי הסיעוד המתאימים לו ולבני משפחתו.
 • לאחר מכן תתכנס ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד, שחברים בה עו"ס, אחות קופת החולים ופקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • בהתאם לשיעור הגמלה שקבע המוסד לביטוח לאומי, ועל-פי חוות דעתם של העובדים המקצועיים המטפלים (עו"ס/אחות), הוועדה תקבע אלו שירותים יינתנו למבוטח.
דוגמה
גבר שנמצא זכאי לגמלת סיעוד ברמה 2, מרגיש בודד בבית, זקוק לעזרה במקלחת ובנוסף מתקשה בשליטה על הסוגרים בשעות הלילה.
בשיחה עם העובדת הסוציאלית שביקרה אצלו, ביקש להגיע למרכז יום פעמיים בשבוע. בנוסף, נקבע כי יומיים בשבוע יגיע לביתו מטפל כדי לעזור לו במקלחת ובניהול משק הבית, הוא יקבל מוצרי ספיגה ללילה וירכיבו לו משדר מצוקה.
 • את השירותים יספקו למבוטח חברות הסיעוד המורשות לספק את שירותי הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבחור בנותן שירותים (אחד או יותר) מתוך רשימת חברות הסיעוד הפועלות באזור מגוריו של המבוטח ולהתקשר עמו.
 • אם מעוניינים בהוספה או שינוי של שירותים או במעבר לנותן שירותים אחר, יש לפנות לעובד המקצועי המטפל (העו"ס/האחות).

ערעור

 • על החלטת הוועדה המקומית המקצועית לגבי סל השירותים שנקבע למבוטח, ניתן לערער בפני ועדה לעררים.
 • את הערעור המנומק יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי, בתוך 60 יום מהיום שבו נמסרה למבוטח ההודעה על ההחלטה.
 • בן משפחה של התובע או אפוטרופוס שמונה לו רשאים להגיש את הערעור בשמו.
 • הדיון בערר יהיה על סמך מסמכים בלבד, אלא אם כן הוועדה מצאה לנכון לבדוק את המבוטח או להורות על בדיקתו בבית על-ידי מומחה שיתמנה על ידה.
 • מבוטח המעוניין להשמיע את טיעוניו בפני הוועדה לעררים, יוזמן לדיון. המבוטח רשאי להיות מיוצג בעת הדיון על-ידי אפוטרופסו, ואם אין לו אפוטרופוס - על-ידי בן זוגו, קרוב משפחה, ידיד קרוב, עובד סוציאלי של שירותי הרווחה או אחות קופת החולים שבמקום מגוריו.
 • החלטת הוועדה לעררים ונימוקיה ישלחו לעורר או לבא כוחו בכתב, בתוך 30 יום מהיום שהתקבלה.
 • על החלטת הוועדה לעררים ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה, בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה. במקרה זה ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

מעבר ליישוב אחר

 • אם מקבל שירותי גמלת סיעוד עובר להתגורר ביישוב אחר עליו:
  • להודיע על שינוי כתובתו לסניף המטפל ולעובד/ת הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים.
  • לבחור בחברת סיעוד שתיתן שירותים במקום המגורים החדש.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים