הקדמה:

החל מה-01.06.2019 בוטלו הוועדות המקומיות לענייני סיעוד, והטיפול בהרכב שירותי הסיעוד שיינתנו למבוטח הועבר למוסד לביטוח לאומי
לבדיקת השירותים שמבוטח יוכל לקבל במסגרת הגמלה שאושרה לו, ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


החל מה-01.06.2019 בוטלו הוועדות המקומיות לענייני סיעוד, והטיפול בכל ענייני גמלת הסיעוד הועבר למוסד לביטוח לאומי.

 • במקום פנייה לעובד הסוציאלי ברשות המקומית, יש לפנות כעת רק לביטוח הלאומי לגבי קביעה או שינוי של הרכב שירותי הסיעוד (טיפול אישי בבית, ביקורים במרכזי יום לקשיש, הזמנת מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה וקבלת הגמלה בכסף).
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • לאחר שאושרה הגמלה, ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי באחת מהדרכים הבאות:
  • להתקשר למוקד הטלפוני - 2637* בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 עד 17:00.
  • למלא באופו מקוון טופס פנייה של זכאי לקצבת סיעוד ועובד סוציאלי של הביטוח הלאומי יחזור אל הפונה.
 • בהתאם לשיעור הגמלה שנקבע וחוות הדעת של העובד הסוציאלי יותאם הרכב השירותים למבוטח.
דוגמה
גבר שנמצא זכאי לגמלת סיעוד ברמה 2, מרגיש בודד בבית, זקוק לעזרה במקלחת ובנוסף מתקשה בשליטה על הסוגרים בשעות הלילה.
הוא ביקש להגיע למרכז יום פעמיים בשבוע. בנוסף, נקבע כי יומיים בשבוע יגיע לביתו מטפל כדי לעזור לו במקלחת ובניהול משק הבית, הוא יקבל מוצרי ספיגה ללילה וירכיבו לו משדר מצוקה.
 • את השירותים יספקו למבוטח חברות הסיעוד המורשות לספק את שירותי הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבחור בנותן שירותים (אחד או יותר) מתוך רשימת חברות הסיעוד הפועלות באזור מגוריו של המבוטח ולהתקשר עמו.
 • אם מעוניינים בהוספה או שינוי של שירותים או במעבר לנותן שירותים אחר, יש לפנות באותו אופן.

ערעור (השגה)

 • אם מעוניינים לערער (להשיג) על קביעת המוסד לביטוח לאומי בנושא הרכב השירותים, ההשגה תועבר למנהל תחום הגמלאות במוסד, שיחליט לגביה בתוך 21 ימים.

מעבר ליישוב אחר