שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע = קביעת נכות רפואית לנפגעי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך התביעה ל[[קצבת נכות כללית]], או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך (למי שמעוניין לקבל שירותים במסגרת [[סל שיקום לנפגעי נפש|סל השיקום]] מבלי לעבור [[ועדה רפואית לנכות כללית|ועדה רפואית]])
+
| מידע = קביעת נכות רפואית לנפגעי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|התביעה לקצבת נכות כללית]], או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקש לקבל את שירותי [[סל שיקום לנפגעי נפש|סל השיקום]] בלבד ואינו מעוניין לפנות אל המוסד לביטוח לאומי
| חשוב = מי שנקבעה לו נכות רפואית במסגרת תביעה לקצבת נכות, אך הוחלט כי אינו זכאי לקצבה, עשוי לקבל [[זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות]]
+
| ממשל = אחוזי הנכות נקבעים על-פי רשימת הליקויים בסעיפים 33 ו- 34 ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm#med6 תוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956]
| ממשל = לרשימת הליקויים ואחוזי הנכות הנקבעים על-פיהם, ראו סעיפים 33 ו- 34 ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm#med6 תוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956]
+
| חשוב = מי שנקבעה לו נכות רפואית במסגרת תביעה לקצבת נכות, אך הוחלט כי אינו זכאי לקצבה, עשוי להיות זכאי ל[[זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות|הטבות שונות שאינן מותנות בקבלת הקצבה]]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 18: שורה 18:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
קביעת נכות רפואית לנפגעי נפש עשויה לאפשר להם קבלת שירותים במסגרת [[סל שיקום לנפגעי נפש|סל השיקום]] של משרד הבריאות. אם קביעת הנכות נעשית במסגרת הליך התביעה ל[[קצבת נכות כללית]], תיתכן גם זכאות לקבלת הטבות נוספות מגופים שונים.
+
נפגעי נפש שנקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית בהתאם לסעיפים 33 ו- 34 (פרק רביעי) ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm#med6 תוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956], זכאים לפנות אל [[ועדת השיקום האזורית לנפגעי נפש|ועדת השיקום האזורית]] לצורך קבלת שירותים במסגרת [[סל שיקום לנפגעי נפש|סל השיקום]] של משרד הבריאות.
* על מנת לפנות אל [[ועדת השיקום האזורית]] לצורך קבלת שירותים במסגרת סל השיקום, נדרשים לפחות 40% נכות רפואית בהתאם לסעיפים 33, 34 (פרק רביעי) ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm#med6 תוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956].
+
* קביעת נכות רפואית עבור הזכאות לסל שיקום יכולה להיעשות באמצעות אבחון על-ידי פסיכיאטר שהוסמך לכך במיוחד, או במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות כללית, באמצעות [[ועדה רפואית לנכות כללית|ועדה רפואית]] של המוסד לביטוח לאומי.
* קביעת נכות רפואית עבור הזכאות לסל שיקום יכולה להיעשות באמצעות אבחון על-ידי פסיכיאטר שהוסמך לכך במיוחד, או באמצעות ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי (במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות כללית).
+
* אם קביעת הנכות הרפואית נעשית במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות כללית, תיתכן זכאות לקבלת הטבות נוספות מגופים שונים (חלקן אינו מותנה בזכאות לקצבה).
  
 
== אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים ==
 
== אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים ==
 
* [[תושב ישראל|תושבי ישראל]] בני 18 ומעלה, המתמודדים עם לקות נפשית.
 
* [[תושב ישראל|תושבי ישראל]] בני 18 ומעלה, המתמודדים עם לקות נפשית.
  
== אבחון על-ידי פסיכיאטר מוסמך ==
+
== קביעת נכות על-ידי פסיכיאטר מוסמך ==
 
* מי שמעוניין לקבל שירותים במסגרת סל השיקום מבלי לעבור את הליך קביעת הנכות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, יכול לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר מתוך [http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Documents/Mtl-psyc-Sal.pdf רשימת הפסיכיאטרים שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות].
 
* מי שמעוניין לקבל שירותים במסגרת סל השיקום מבלי לעבור את הליך קביעת הנכות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, יכול לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר מתוך [http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Documents/Mtl-psyc-Sal.pdf רשימת הפסיכיאטרים שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות].
* האבחון יקבע אם הפונה עומד בתנאי הפנייה לוועדת השיקום האזורית (האבחון אינו מבטיח את קבלת שירותי השיקום).
+
* האבחון יקבע אם הפונה עומד בתנאי הפנייה אל [[ועדת השיקום האזורית לנפגעי נפש|ועדת השיקום האזורית]] (האבחון אינו מבטיח את קבלת שירותי סל השיקום).
 
* קביעת אחוזי הנכות על-ידי הפסיכיאטר תקפה רק לסל השיקום של משרד הבריאות ואינה מקנה זכאויות מטעם גופים אחרים.
 
* קביעת אחוזי הנכות על-ידי הפסיכיאטר תקפה רק לסל השיקום של משרד הבריאות ואינה מקנה זכאויות מטעם גופים אחרים.
 
* במקרה שכבר נעשתה קביעה על ידי המוסד לביטוח לאומי לגבי אחוזי הנכות של הפונה, לא ניתן לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר.
 
* במקרה שכבר נעשתה קביעה על ידי המוסד לביטוח לאומי לגבי אחוזי הנכות של הפונה, לא ניתן לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר.
שורה 33: שורה 33:
 
== קביעת נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי ==
 
== קביעת נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי ==
 
* הנכות הרפואית הנדרשת לצורך הזכאות לסל השיקום יכולה גם [[קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית|להיקבע על-ידי ועדה רפואית]] של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת הליך [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|התביעה לקצבת נכות]].
 
* הנכות הרפואית הנדרשת לצורך הזכאות לסל השיקום יכולה גם [[קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית|להיקבע על-ידי ועדה רפואית]] של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת הליך [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|התביעה לקצבת נכות]].
* במקרה שהוועדה תיקבע נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות (כאשר ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית), ניתן יהיה [[קביעת דרגת אי כושר|לקבוע דרגת אי כושר]], שעל פיה ייקבע אם קיימת זכאות ל[[קצבת נכות כללית|קצבת נכות]].
+
* מי שנקבעו לו על-ידי הוועדה הרפואית 40% נכות '''על רקע נפשי''', יוכל לפנות אל [[ועדת השיקום האזורית לנפגעי נפש|ועדת השיקום האזורית]] בבקשה לקבלת שירותי [[סל שיקום לנפגעי נפש|סל השיקום]].
* ישנן [[זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות|זכויות שונות]] (בנוסף לסל השיקום), הניתנות בגין נכות רפואית שנקבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות.
+
* למי שסובלים מלקות על רקע נפשי, ובנוסף ממחלות או ליקויים אחרים, עשויה להיקבע [[#חישוב נכות משוקללת|נכות משוקללת]] שתורכב מכל הליקויים ותהיה רלוונטית לזכויות שאינן קשורות בסל השיקום. 
 +
* במקרה שהוועדה הרפואית קבעה נכות בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות (כאשר ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית), ניתן יהיה [[קביעת דרגת אי כושר|לקבוע דרגת אי כושר]], שעל פיה ייקבע אם קיימת זכאות לקצבת נכות.  
 +
* ישנן [[זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות|זכויות שונות]] הניתנות בגין נכות רפואית שנקבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות.
 
{{דוגמה| מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות, זכאים ל[[שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאנשים עם נכות|שיקום מקצועי וסיוע בלימודים]].
 
{{דוגמה| מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות, זכאים ל[[שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאנשים עם נכות|שיקום מקצועי וסיוע בלימודים]].
 
מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד), עשויים להיות זכאים ל[[פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית|פטור ממס הכנסה]].}}
 
מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד), עשויים להיות זכאים ל[[פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית|פטור ממס הכנסה]].}}

גרסה מ־13:58, 4 באוגוסט 2015

הקדמה:

קביעת נכות רפואית לנפגעי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות כללית, או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקש לקבל את שירותי סל השיקום בלבד ואינו מעוניין לפנות אל המוסד לביטוח לאומי
אחוזי הנכות נקבעים על-פי רשימת הליקויים בסעיפים 33 ו- 34 לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956
מי שנקבעה לו נכות רפואית במסגרת תביעה לקצבת נכות, אך הוחלט כי אינו זכאי לקצבה, עשוי להיות זכאי להטבות שונות שאינן מותנות בקבלת הקצבה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נפגעי נפש שנקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית בהתאם לסעיפים 33 ו- 34 (פרק רביעי) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, זכאים לפנות אל ועדת השיקום האזורית לצורך קבלת שירותים במסגרת סל השיקום של משרד הבריאות.

 • קביעת נכות רפואית עבור הזכאות לסל שיקום יכולה להיעשות באמצעות אבחון על-ידי פסיכיאטר שהוסמך לכך במיוחד, או במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות כללית, באמצעות ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • אם קביעת הנכות הרפואית נעשית במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות כללית, תיתכן זכאות לקבלת הטבות נוספות מגופים שונים (חלקן אינו מותנה בזכאות לקצבה).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

קביעת נכות על-ידי פסיכיאטר מוסמך

 • מי שמעוניין לקבל שירותים במסגרת סל השיקום מבלי לעבור את הליך קביעת הנכות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, יכול לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר מתוך רשימת הפסיכיאטרים שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות.
 • האבחון יקבע אם הפונה עומד בתנאי הפנייה אל ועדת השיקום האזורית (האבחון אינו מבטיח את קבלת שירותי סל השיקום).
 • קביעת אחוזי הנכות על-ידי הפסיכיאטר תקפה רק לסל השיקום של משרד הבריאות ואינה מקנה זכאויות מטעם גופים אחרים.
 • במקרה שכבר נעשתה קביעה על ידי המוסד לביטוח לאומי לגבי אחוזי הנכות של הפונה, לא ניתן לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר.

קביעת נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי

 • הנכות הרפואית הנדרשת לצורך הזכאות לסל השיקום יכולה גם להיקבע על-ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות.
 • מי שנקבעו לו על-ידי הוועדה הרפואית 40% נכות על רקע נפשי, יוכל לפנות אל ועדת השיקום האזורית בבקשה לקבלת שירותי סל השיקום.
 • למי שסובלים מלקות על רקע נפשי, ובנוסף ממחלות או ליקויים אחרים, עשויה להיקבע נכות משוקללת שתורכב מכל הליקויים ותהיה רלוונטית לזכויות שאינן קשורות בסל השיקום.
 • במקרה שהוועדה הרפואית קבעה נכות בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות (כאשר ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית), ניתן יהיה לקבוע דרגת אי כושר, שעל פיה ייקבע אם קיימת זכאות לקצבת נכות.
 • ישנן זכויות שונות הניתנות בגין נכות רפואית שנקבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות.
דוגמה
מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות, זכאים לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים. מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד), עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה.
 • התרשים הבא מתאר את השלבים בתהליך הבקשה לקצבת נכות. המידע מופיע בפירוט רב יותר בטבלה בהמשך הדף.
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.

חישוב נכות משוקללת

הכנות נדרשות

 • לקראת הגשת התביעה יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
 • חשוב לדעת: תושבי חיפה והצפון יכולים לקבל ייעוץ חינם לפני הגשת התביעה או לפני ההתייצבות בפני הוועדה, מטעם מרכז "יד מכוונת".

שלבי ההליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
יש להגיש את התביעה לקצבה הגשת תביעה לקצבת נכות כללית
לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית. ועדה רפואית לנכות כללית
 • חשוב להגיע במועד שנקבע, או להודיע מראש על אי הגעה.
 • במקרים מסוימים המסמכים ששלחתם יספיקו לקביעת אחוזי הנכות ולא תצטרכו להופיע בפני הוועדה הרפואית.
קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית
 • במקרים הבאים יועבר הטיפול בעניינכם לפקיד התביעות לשם קביעת דרגת אי כושר:
  • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
  • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות, וליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות.
  • לעקרת בית - אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.
 • ישנן זכויות הניתנות בגין אחוזי נכות רפואית, ללא תלות בקביעה של דרגת אי כושר וזכאות לקצבת נכות.
 • אם נקבעה לכם נכות זמנית, לקראת תום התקופה שנקבעה תתבקשו להמציא חומר רפואי עדכני ותזומנו לוועדה רפואית נוספת.
החלטת פקיד התביעות וקביעת דרגת אי כושר (במקרה שנקבעו מספיק אחוזי נכות רפואית)
 • הפקיד בודק שוב את הכנסותיכם, בהתייחס לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לכם.
 • הפקיד קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלכם משפיעה על כושרכם לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית - על כושרה לתפקד במשק ביתה), בהסתמך על המלצה של הרופא ושל פקיד השיקום.
במקרים שנדרשת המלצה של פקיד שיקום, תוזמנו לריאיון אצלו.
קבלת ההודעה
 • תזכורת חשובה:
  • הזכאות שלכם לקצבה היא תוצאה של אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית ושל דרגת אי הכושר לעבוד שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
  • על שתי ההחלטות ניתן לערער כמו שמפורט בהמשך.
תשלום הקצבה לזכאים
 • למי שנקבעה דרגת אי כושר המזכה בקצבה, תשולם קצבת הנכות בתום 90 יום מהמועד שבו נקבעה דרגת אי הכושר.
 • דמי מחלה נחשבים להכנסה מעבודה, ויילקחו בחשבון בחישוב גובה הקצבה.
 • הקצבה משולמת ב-28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה או לחשבונו של האפוטרופוס (אם מונה לזכאי אפוטרופוס).
 • הזכאות לתשלום רטרואקטיבי של הקצבה תהיה עבור 12 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה.
 • מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 100% לתקופה של 6 חודשים לפחות זכאי לתשלום קצבת הנכות מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי הכושר.
  • הקצבה עבור היום ה-31 ואילך תשולם לו לאחר היום ה-91 לקביעת דרגת אי-הכושר.
  • למי שזכאים לתוספת עבור בני זוג ו/או ילדים, התוספת לא תשולם עבור התקופה שבין היום ה-31 ליום ה-90, אלא רק מהיום ה-91.
  • למי שזכאי בתקופה זו גם לקצבת שירותים מיוחדים, תשולם לו הקצבה הגבוהה מבין השתיים.
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על החלטתה בתוך 60 יום. ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית
 • לפי חוק הביטוח הלאומי, במקרים שבהם הוועדה הרפואית קבעה פחות מ-80% נכות רפואית, ניתן לערער על החלטתה.
 • למרות זאת, בית המשפט קבע כי גם במקרים שבהם נקבעה דרגת נכות גבוהה יותר, ניתן יהיה להגיש ערר על קביעת הוועדה.
 • רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק (תוך 60 יום) ככל שהדבר אפשרי, אולם המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם אינכם מרוצים מדרגת אי הכושר שנקבעה לכם, תוכלו במקרים מסוימים לערער בתוך 90 יום על החלטת פקיד התביעות. ערר על החלטה בעניין אי כושר
 • ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר:
  1. החלטה כי לא אבד הכושר לעבוד, או שאבד בפחות מ-50%.
  2. החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.
 • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה שלכם, גילכם, השכלתכם, הכנסותיכם וכו').
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
 • אם התביעה לקבלת הקצבה נדחתה כי המבוטח לא שילם כחוק דמי ביטוח לאומי, תיתכן זכאות להענקה מטעמי צדק.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. הגשת תביעה חוזרת לקצבת נכות כללית


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים