(36 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע = קביעת נכות רפואית לנפגעי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|התביעה לקצבת נכות כללית]], או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקש לקבל את שירותי [[סל שיקום לנפגעי נפש|סל השיקום]] בלבד ואינו מעוניין לפנות אל המוסד לביטוח לאומי
+
| מידע = קביעת נכות רפואית למתמודדי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|התביעה לקצבת נכות]] מהביטוח הלאומי, או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקש לקבל רק את שירותי [[סל שיקום למתמודדי נפש|סל השיקום]] של משרד הבריאות ואינו מעוניין לפנות אל המוסד לביטוח לאומי
| ממשל = אחוזי הנכות נקבעים על-פי רשימת הליקויים בסעיפים 33 ו- 34 ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm#med6 תוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956]
+
| ממשל = אחוזי הנכות נקבעים על-פי רשימת הליקויים בסעיפים 33 ו-34 ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm#med6 תוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956]
 
| חשוב = מי שנקבעה לו נכות רפואית במסגרת תביעה לקצבת נכות, אך הוחלט כי אינו זכאי לקצבה, עשוי להיות זכאי ל[[זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות|הטבות שונות שאינן מותנות בקבלת הקצבה]]
 
| חשוב = מי שנקבעה לו נכות רפואית במסגרת תביעה לקצבת נכות, אך הוחלט כי אינו זכאי לקצבה, עשוי להיות זכאי ל[[זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות|הטבות שונות שאינן מותנות בקבלת הקצבה]]
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
|
 
|
שורה 12: שורה 12:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[נפגעי נפש]]
+
| [[מתמודדי נפש]]
 
| [[קצבת נכות והטבות נלוות]]  
 
| [[קצבת נכות והטבות נלוות]]  
| [[סל שיקום לנפגעי נפש]]
+
| [[סל שיקום למתמודדי נפש]]
| [[מדריך מיצוי זכויות לנפגעי נפש ובני משפחותיהם]]
+
| [[מדריך מיצוי זכויות למתמודדי נפש ובני משפחותיהם]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
נפגעי נפש שנקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית בהתאם לסעיפים 33 ו- 34 (פרק רביעי) ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm#med6 תוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956], זכאים לפנות אל [[ועדת השיקום האזורית לנפגעי נפש|ועדת השיקום האזורית]] בבקשה לקבלת שירותים במסגרת [[סל שיקום לנפגעי נפש|סל השיקום]] של משרד הבריאות.
+
קביעת נכות רפואית למתמודדי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|התביעה לקצבת נכות]] מהביטוח הלאומי, או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקש לקבל רק את שירותי [[סל שיקום למתמודדי נפש|סל השיקום]] של משרד הבריאות ואינו מעוניין לפנות אל המוסד לביטוח לאומי.
* קביעת נכות רפואית עבור הזכאות לסל שיקום יכולה להיעשות באמצעות אבחון על-ידי פסיכיאטר שהוסמך לכך במיוחד, או במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות כללית, באמצעות [[ועדה רפואית לנכות כללית|ועדה רפואית]] של המוסד לביטוח לאומי.
+
* אם קביעת הנכות נעשתה באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך, הנכות תקפה אך ורק לצורך הזכאות לסל שיקום של משרד הבריאות.
* אם קביעת הנכות הרפואית נעשית במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות כללית, תיתכן זכאות לקבלת הטבות נוספות מגופים שונים (חלקן אינו מותנה בזכאות לקצבה).
+
* קביעת הנכות הרפואית שנעשתה במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות (באמצעות [[ועדה רפואית לנכות כללית|ועדה רפואית]] של המוסד לביטוח לאומי), תקפה לסל השיקום של משרד הבריאות וכן להטבות נוספות מגופים שונים (שחלקן אינו מותנה בזכאות לקצבת נכות).
 +
* מתמודדי נפש שנקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית בהתאם לסעיפים 33 ו-34 (פרק רביעי) ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm#med6 תוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956], זכאים לפנות אל [[ועדת השיקום האזורית למתמודדי נפש|ועדת השיקום האזורית]] בבקשה לקבלת שירותים במסגרת [[סל שיקום למתמודדי נפש|סל השיקום]] של משרד הבריאות.
  
 
== אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים ==
 
== אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים ==
* [[תושב ישראל|תושבי ישראל]] בני 18 ומעלה, המתמודדים עם לקות נפשית.
+
* [[תושב ישראל|תושבי ישראל]] בני 18 ומעלה, המתמודדים עם לקויות המפורטות ב[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_052.htm#med6 סעיפים 33-34 לתוספת] וכוללות, בין היתר:
 +
** הפרעות נפשיות אורגניות
 +
** סכיזופרניה
 +
** הפרעות דלוזיונליות
 +
** הפרעות במצב הרוח
 +
** הפרעות חרדה
 +
** הפרעות תלויות דחק
 +
** [[הפרעות אכילה (אנורקסיה, בולימיה, אכילה כפייתית)|הפרעות אכילה]]
  
== קביעת נכות על-ידי פסיכיאטר מוסמך ==
+
== קביעת נכות על-ידי פסיכיאטר מוסמך == <!-- יש הפנייה לפסקה זו מהדף סל שיקום למתמודדי נפש-->
* מי שמעוניין לקבל שירותים במסגרת סל השיקום מבלי לעבור את הליך קביעת הנכות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, יכול לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר מתוך [http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Documents/Mtl-psyc-Sal.pdf רשימת הפסיכיאטרים שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות].
+
* מי שמעוניין לקבל שירותים במסגרת סל השיקום של משרד הבריאות מבלי לעבור את הליך קביעת הנכות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, יכול לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר מתוך [http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Documents/Mtl-psyc-Sal.pdf רשימת הפסיכיאטרים שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות].
* האבחון יקבע אם הפונה עומד בתנאי הפנייה אל [[ועדת השיקום האזורית לנפגעי נפש|ועדת השיקום האזורית]] (האבחון אינו מבטיח את קבלת שירותי סל השיקום).
+
* האבחון יקבע אם הפונה עומד בתנאי הפנייה אל [[ועדת השיקום האזורית למתמודדי נפש|ועדת השיקום האזורית]] (האבחון אינו מבטיח את קבלת שירותי סל השיקום).
* קביעת אחוזי הנכות על-ידי הפסיכיאטר תקפה רק לסל השיקום של משרד הבריאות ואינה מקנה זכאויות מטעם גופים אחרים.
+
* קביעת אחוזי הנכות על-ידי הפסיכיאטר תקפה רק ל[[סל שיקום למתמודדי נפש|סל השיקום]] של משרד הבריאות ואינה מקנה זכאויות מטעם גופים אחרים.
* במקרה שכבר נעשתה קביעה על ידי המוסד לביטוח לאומי לגבי אחוזי הנכות של הפונה, לא ניתן לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר.
+
* במקרה שכבר נקבעה לפונה נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי ([[קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית|נכות כללית]] או [[קביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה|נכות מעבודה]]), לא ניתן לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר.
 
+
== קביעת נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי == <!-- יש הפנייה לפסקה זו מהדף סל שיקום למתמודדי נפש-->
== קביעת נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי ==
+
* הנכות הרפואית הנדרשת לצורך זכאות לסל השיקום של משרד הבריאות יכולה [[קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית|להיקבע על-ידי ועדה רפואית]] של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת הליך [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|התביעה לקצבת נכות]].
* הנכות הרפואית הנדרשת לצורך הזכאות לסל השיקום יכולה גם [[קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית|להיקבע על-ידי ועדה רפואית]] של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת הליך [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|התביעה לקצבת נכות]].
+
* בהתאם ל[https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/חוזר%20מנכל%20ללא%20נוכחות.pdf חוזר המוסד לביטוח לאומי], במקרים של סכיזופרניה מומלץ לקבוע את הזכאות ללא זימון התובע לוועדה רפואית.
* מי שנקבעו לו על-ידי הוועדה הרפואית 40% נכות '''על רקע נפשי''', יוכל לפנות אל [[ועדת השיקום האזורית לנפגעי נפש|ועדת השיקום האזורית]] בבקשה לקבלת שירותי [[סל שיקום לנפגעי נפש|סל השיקום]].
+
* מי שנקבעו לו על-ידי הוועדה הרפואית 40% נכות '''על רקע נפשי''', יוכל לפנות אל [[ועדת השיקום האזורית למתמודדי נפש|ועדת השיקום האזורית]] בבקשה לקבלת שירותי [[סל שיקום למתמודדי נפש|סל השיקום]].
* למי שסובלים מלקות על רקע נפשי, ובנוסף ממחלות או ליקויים אחרים, עשויה להיקבע [[נכות משוקללת]] שתורכב מכל הליקויים ותהיה רלוונטית לזכויות שאינן קשורות בסל השיקום.   
+
* למי שסובלים ממספר לקויות או מחלות, בנוסף ללקות על רקע נפשי, ייתכן שתיקבע דרגת נכות גבוהה יותר שתורכב מכל הליקויים ([[נכות רפואית משוקללת בביטוח הלאומי בגין מספר ליקויים או מחלות|נכות משוקללת]]) ותהיה רלוונטית לזכויות שאינן קשורות בסל השיקום.   
 
* במקרה שהוועדה הרפואית קבעה נכות בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות (כאשר ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית), ניתן יהיה [[קביעת דרגת אי כושר|לקבוע דרגת אי כושר]], שעל פיה ייקבע אם קיימת זכאות לקצבת נכות.  
 
* במקרה שהוועדה הרפואית קבעה נכות בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות (כאשר ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית), ניתן יהיה [[קביעת דרגת אי כושר|לקבוע דרגת אי כושר]], שעל פיה ייקבע אם קיימת זכאות לקצבת נכות.  
 
* ישנן [[זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות|זכויות שונות]] הניתנות בגין נכות רפואית שנקבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות.
 
* ישנן [[זכויות בגין נכות רפואית ללא התניה בקצבת נכות|זכויות שונות]] הניתנות בגין נכות רפואית שנקבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות.
{{דוגמה| מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות, זכאים ל[[שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאנשים עם נכות|שיקום מקצועי וסיוע בלימודים]].
+
{{דוגמה|
מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד), עשויים להיות זכאים ל[[פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית|פטור ממס הכנסה]].}}
+
* מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות, זכאים ל[[שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאנשים עם נכות|שיקום מקצועי]] - סיוע בלימודי תואר והכשרה מקצועית (זכאי סל השיקום של משרד הבריאות יכולים להגיש בקשה גם לשיקום המקצועי של המוסד לביטוח לאומי).
 +
* מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד), עשויים להיות זכאים ל[[פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית|פטור ממס הכנסה]].}}
 
* התרשים הבא מתאר את השלבים בתהליך הבקשה לקצבת נכות. המידע מופיע בפירוט רב יותר ב[[#שלבי ההליך|טבלה בהמשך הדף]].
 
* התרשים הבא מתאר את השלבים בתהליך הבקשה לקצבת נכות. המידע מופיע בפירוט רב יותר ב[[#שלבי ההליך|טבלה בהמשך הדף]].
 
{{תרשים זרימה/קצבת נכות כללית}}
 
{{תרשים זרימה/קצבת נכות כללית}}
 
+
{{תבנית:טיפ/סיוע חינם בתביעות נכות}}
 
=== הכנות נדרשות ===
 
=== הכנות נדרשות ===
* לקראת [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|הגשת התביעה]] יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
+
====מסמכים רפואיים ====
* '''חשוב לדעת''': תושבי חיפה והצפון יכולים לקבל ייעוץ חינם לפני הגשת התביעה או לפני ההתייצבות בפני הוועדה, מטעם [[יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי באזור חיפה והצפון|מרכז "יד מכוונת"]].
+
{{הטמעת כותרת | נתון:ריכוז מידע על מחלות#לקות-נפשית-כללי-מסמכים}}
 +
==== מסמכים נוספים ====
 +
{{תבנית:הכנות נדרשות לתביעה לקצבת נכות}}
  
 
===שלבי ההליך ===
 
===שלבי ההליך ===
שורה 53: שורה 64:
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
<!--
+
 
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
 
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
-->
+
* [[בריאות ומחלות/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים בתחום הבריאות]] (כולל ארגוני סיוע ספציפיים למתמודדי נפש)
 +
* [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים לאנשים עם מוגבלויות]]
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
שורה 70: שורה 84:
  
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
[[קטגוריה:נפגעי נפש]]
+
[[קטגוריה:מתמודדי נפש]]
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
 
[[קטגוריה:נכות]]
 
[[קטגוריה:נכות]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 +
 +
[[ar:تحديد الاعاقة للمصابين بالأمراض النفسية]]
 +
[[en:Determining Disability for People with Mental Illness]]

גרסה מ־14:27, 18 באוגוסט 2019

הקדמה:

קביעת נכות רפואית למתמודדי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות מהביטוח הלאומי, או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקש לקבל רק את שירותי סל השיקום של משרד הבריאות ואינו מעוניין לפנות אל המוסד לביטוח לאומי
אחוזי הנכות נקבעים על-פי רשימת הליקויים בסעיפים 33 ו-34 לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956
מי שנקבעה לו נכות רפואית במסגרת תביעה לקצבת נכות, אך הוחלט כי אינו זכאי לקצבה, עשוי להיות זכאי להטבות שונות שאינן מותנות בקבלת הקצבה


קביעת נכות רפואית למתמודדי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות מהביטוח הלאומי, או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקש לקבל רק את שירותי סל השיקום של משרד הבריאות ואינו מעוניין לפנות אל המוסד לביטוח לאומי.

 • אם קביעת הנכות נעשתה באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך, הנכות תקפה אך ורק לצורך הזכאות לסל שיקום של משרד הבריאות.
 • קביעת הנכות הרפואית שנעשתה במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות (באמצעות ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי), תקפה לסל השיקום של משרד הבריאות וכן להטבות נוספות מגופים שונים (שחלקן אינו מותנה בזכאות לקצבת נכות).
 • מתמודדי נפש שנקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית בהתאם לסעיפים 33 ו-34 (פרק רביעי) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, זכאים לפנות אל ועדת השיקום האזורית בבקשה לקבלת שירותים במסגרת סל השיקום של משרד הבריאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושבי ישראל בני 18 ומעלה, המתמודדים עם לקויות המפורטות בסעיפים 33-34 לתוספת וכוללות, בין היתר:
  • הפרעות נפשיות אורגניות
  • סכיזופרניה
  • הפרעות דלוזיונליות
  • הפרעות במצב הרוח
  • הפרעות חרדה
  • הפרעות תלויות דחק
  • הפרעות אכילה

קביעת נכות על-ידי פסיכיאטר מוסמך

 • מי שמעוניין לקבל שירותים במסגרת סל השיקום של משרד הבריאות מבלי לעבור את הליך קביעת הנכות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, יכול לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר מתוך רשימת הפסיכיאטרים שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות.
 • האבחון יקבע אם הפונה עומד בתנאי הפנייה אל ועדת השיקום האזורית (האבחון אינו מבטיח את קבלת שירותי סל השיקום).
 • קביעת אחוזי הנכות על-ידי הפסיכיאטר תקפה רק לסל השיקום של משרד הבריאות ואינה מקנה זכאויות מטעם גופים אחרים.
 • במקרה שכבר נקבעה לפונה נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי (נכות כללית או נכות מעבודה), לא ניתן לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר.

קביעת נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי

 • הנכות הרפואית הנדרשת לצורך זכאות לסל השיקום של משרד הבריאות יכולה להיקבע על-ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות.
 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, במקרים של סכיזופרניה מומלץ לקבוע את הזכאות ללא זימון התובע לוועדה רפואית.
 • מי שנקבעו לו על-ידי הוועדה הרפואית 40% נכות על רקע נפשי, יוכל לפנות אל ועדת השיקום האזורית בבקשה לקבלת שירותי סל השיקום.
 • למי שסובלים ממספר לקויות או מחלות, בנוסף ללקות על רקע נפשי, ייתכן שתיקבע דרגת נכות גבוהה יותר שתורכב מכל הליקויים (נכות משוקללת) ותהיה רלוונטית לזכויות שאינן קשורות בסל השיקום.
 • במקרה שהוועדה הרפואית קבעה נכות בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות (כאשר ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית), ניתן יהיה לקבוע דרגת אי כושר, שעל פיה ייקבע אם קיימת זכאות לקצבת נכות.
 • ישנן זכויות שונות הניתנות בגין נכות רפואית שנקבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות.
דוגמה
 • מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות, זכאים לשיקום מקצועי - סיוע בלימודי תואר והכשרה מקצועית (זכאי סל השיקום של משרד הבריאות יכולים להגיש בקשה גם לשיקום המקצועי של המוסד לביטוח לאומי).
 • מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד), עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה.
 • התרשים הבא מתאר את השלבים בתהליך הבקשה לקצבת נכות. המידע מופיע בפירוט רב יותר בטבלה בהמשך הדף.
 • טיפ
  עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.
  טיפ
  ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

  הכנות נדרשות

  מסמכים רפואיים

  • חוות דעת של פסיכיאטר.
  • במקרה שהיה אשפוז - מכתב סיכום.

  מסמכים נוספים

  • למי שסובלים מכמה מחלות או ליקויים, מומלץ להכין לקראת הגשת התביעה את המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל הליקויים, שכן הם עשוים להגדיל את אחוזי הנכות שייקבעו להם.
  • מחשבון המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקבל רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים שמומלץ לצרף לתביעה בהתאם לאבחנה הרפואית.
  • כמו כן, ניתן למצוא פירוט של מסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות ברשימת הדפים הספציפיים להן.
  דוגמה
  • אם אדם מגיש את הבקשה לקצבה בהקשר של מחלת לב, כדאי מאוד שיבחן אם הוא סובל מעוד מחלות/ליקויים שעשוים להקנות לו אחוזי נכות רפואית נוספים.
  • נניח שבנוסף למחלת הלב הוא סובל גם מסוכרת והקפיד להגיש לוועדה גם את המסמכים הנדרשים לנושא סוכרת.
  • ואם, למשל, הוועדה הרפואית קבעה לו:
   • 40% נכות רפואית בגין מחלת הלב.
   • 20% נכות רפואית בגין הסוכרת
  • לפי הנתונים האלה תיקבע לו דרגת נכות רפואית משוקללת של 52%.
  • להסבר על שיטת החישוב ומידע נוסף ראו נכות רפואית משוקללת בביטוח הלאומי בגין מספר ליקויים או מחלות.

  שלבי ההליך

  מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
  יש להגיש את התביעה לקצבה הגשת תביעה לקצבת נכות כללית
  לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית. ועדה רפואית לנכות כללית
  • חשוב להגיע במועד שנקבע, או להודיע מראש על אי הגעה.
  • במקרים מסוימים המסמכים ששלחתם יספיקו לקביעת אחוזי הנכות ולא תצטרכו להופיע בפני הוועדה הרפואית.
  קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית
  • במקרים הבאים יועבר הטיפול בעניינכם לפקיד התביעות לשם קביעת דרגת אי כושר:
   • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
   • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות, וליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות.
   • לעקרת בית- אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.
  • ישנן זכויות הניתנות בגין אחוזי נכות רפואית, ללא תלות בקביעה של דרגת אי כושר וזכאות לקצבת נכות.
  • אם נקבעה לכם נכות זמנית, לקראת תום התקופה שנקבעה תתבקשו להמציא חומר רפואי עדכני ותזומנו לוועדה רפואית נוספת.
  החלטת פקיד התביעות וקביעת דרגת אי כושר (במקרה שנקבעו מספיק אחוזי נכות רפואית)
  • הפקיד בודק שוב את הכנסותיכם, בהתייחס לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לכם.
  • הפקיד קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלכם משפיעה על כושרכם לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית - על כושרה לתפקד במשק ביתה), בהסתמך על המלצה של הרופא ושל פקיד השיקום.
  במקרים שנדרשת המלצה של פקיד שיקום, תוזמנו לריאיון אצלו.
  קבלת ההודעה
  • תזכורת חשובה:
   • הזכאות שלכם לקצבה היא תוצאה של אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית ושל דרגת אי הכושר לעבוד שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
   • על שתי ההחלטות ניתן לערער כמו שמפורט בהמשך.
  תשלום הקצבה לזכאים
  • למי שנקבעה דרגת אי כושר המזכה בקצבה, תשולם קצבת הנכות בתום 90 יום מהמועד שבו נקבעה דרגת אי הכושר.
  • דמי מחלה נחשבים להכנסה מעבודה, ויילקחו בחשבון בחישוב גובה הקצבה.
  • הקצבה משולמת ב-28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה או לחשבונו של האפוטרופוס (אם מונה לזכאי אפוטרופוס).
  • הזכאות לתשלום רטרואקטיבי של הקצבה תהיה עבור 12 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה.
  • מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 100% לתקופה של 6 חודשים לפחות זכאי לתשלום קצבת הנכות מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי הכושר.
   • הקצבה עבור היום ה-31 ואילך תשולם לו לאחר היום ה-91 לקביעת דרגת אי-הכושר.
   • למי שזכאים לתוספת עבור בני זוג ו/או ילדים, התוספת לא תשולם עבור התקופה שבין היום ה-31 ליום ה-90, אלא רק מהיום ה-91.
   • למי שזכאי בתקופה זו גם לקצבת שירותים מיוחדים, תשולם לו הקצבה הגבוהה מבין השתיים.
  אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על החלטתה בתוך 60 יום. ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית
  • לפי חוק הביטוח הלאומי, במקרים שבהם הוועדה הרפואית קבעה פחות מ-80% נכות רפואית, ניתן לערער על החלטתה.
  • למרות זאת, בית המשפט קבע כי גם במקרים שבהם נקבעה דרגת נכות גבוהה יותר, ניתן יהיה להגיש ערר על קביעת הוועדה.
  • רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק (תוך 60 יום) ככל שהדבר אפשרי, אולם המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
  אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
  אם אינכם מרוצים מדרגת אי הכושר שנקבעה לכם, תוכלו במקרים מסוימים לערער בתוך 90 יום על החלטת פקיד התביעות. ערר על החלטה בעניין אי כושר
  • ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר:
   1. החלטה כי לא אבד הכושר לעבוד, או שאבד בפחות מ-50%.
   2. החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.
  • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
  אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
  אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה שלכם, גילכם, השכלתכם, הכנסותיכם וכו').
  • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
  • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
  • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
  • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
  • אם התביעה לקבלת הקצבה נדחתה כי המבוטח לא שילם כחוק דמי ביטוח לאומי, תיתכן זכאות להענקה מטעמי צדק.
  ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. הגשת תביעה חוזרת לקצבת נכות כללית


  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים