שורה 35: שורה 35:
 
== קביעת נכות על-ידי פסיכיאטר מוסמך == <!-- יש הפנייה לפסקה זו מהדף סל שיקום למתמודדי נפש-->
 
== קביעת נכות על-ידי פסיכיאטר מוסמך == <!-- יש הפנייה לפסקה זו מהדף סל שיקום למתמודדי נפש-->
 
* מי שמעוניין לקבל שירותים במסגרת סל השיקום של משרד הבריאות מבלי לעבור את הליך קביעת הנכות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, יכול לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר מתוך [http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Documents/Mtl-psyc-Sal.pdf רשימת הפסיכיאטרים שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות].
 
* מי שמעוניין לקבל שירותים במסגרת סל השיקום של משרד הבריאות מבלי לעבור את הליך קביעת הנכות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, יכול לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר מתוך [http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Documents/Mtl-psyc-Sal.pdf רשימת הפסיכיאטרים שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות].
* האבחון יקבע אם הפונה עומד בתנאי הפנייה אל [[ועדת השיקום האזורית למתמודדי נפש|ועדת השיקום האזורית]] (האבחון אינו מבטיח את קבלת שירותי סל השיקום).
+
* האבחון קובע אם הפונה עומד בתנאי הפנייה אל [[ועדת השיקום האזורית למתמודדי נפש|ועדת השיקום האזורית]] (האבחון אינו מבטיח את קבלת שירותי סל השיקום).
 
* קביעת אחוזי הנכות על-ידי הפסיכיאטר תקפה רק ל[[סל שיקום למתמודדי נפש|סל השיקום]] של משרד הבריאות ואינה מקנה זכאויות מטעם גופים אחרים.
 
* קביעת אחוזי הנכות על-ידי הפסיכיאטר תקפה רק ל[[סל שיקום למתמודדי נפש|סל השיקום]] של משרד הבריאות ואינה מקנה זכאויות מטעם גופים אחרים.
 
* במקרה שכבר נקבעה לפונה נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי ([[קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית|נכות כללית]] או [[קביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה|נכות מעבודה]]), לא ניתן לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר.
 
* במקרה שכבר נקבעה לפונה נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי ([[קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית|נכות כללית]] או [[קביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה|נכות מעבודה]]), לא ניתן לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר.
 +
 
== קביעת נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי == <!-- יש הפנייה לפסקה זו מהדף סל שיקום למתמודדי נפש-->
 
== קביעת נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי == <!-- יש הפנייה לפסקה זו מהדף סל שיקום למתמודדי נפש-->
 
* הנכות הרפואית הנדרשת לצורך זכאות לסל השיקום של משרד הבריאות יכולה [[קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית|להיקבע על-ידי ועדה רפואית]] של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת הליך [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|התביעה לקצבת נכות]].
 
* הנכות הרפואית הנדרשת לצורך זכאות לסל השיקום של משרד הבריאות יכולה [[קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית|להיקבע על-ידי ועדה רפואית]] של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת הליך [[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|התביעה לקצבת נכות]].

גרסה מ־17:24, 27 בנובמבר 2019

הקדמה:

קביעת נכות רפואית למתמודדי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות מהביטוח הלאומי, או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקש לקבל רק את שירותי סל השיקום של משרד הבריאות ואינו מעוניין לפנות אל המוסד לביטוח לאומי
אחוזי הנכות נקבעים על-פי רשימת הליקויים בסעיפים 33 ו-34 לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956
מי שנקבעה לו נכות רפואית במסגרת תביעה לקצבת נכות, אך הוחלט כי אינו זכאי לקצבה, עשוי להיות זכאי להטבות שונות שאינן מותנות בקבלת הקצבה


קביעת נכות רפואית למתמודדי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות מהביטוח הלאומי, או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקש לקבל רק את שירותי סל השיקום של משרד הבריאות ואינו מעוניין לפנות אל המוסד לביטוח לאומי.

 • אם קביעת הנכות נעשתה באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך, הנכות תקפה אך ורק לצורך הזכאות לסל שיקום של משרד הבריאות.
 • קביעת הנכות הרפואית שנעשתה במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות (באמצעות ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי), תקפה לסל השיקום של משרד הבריאות וכן להטבות נוספות מגופים שונים (שחלקן אינו מותנה בזכאות לקצבת נכות).
 • מתמודדי נפש שנקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית בהתאם לסעיפים 33 ו-34 (פרק רביעי) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, זכאים לפנות אל ועדת השיקום האזורית בבקשה לקבלת שירותים במסגרת סל השיקום של משרד הבריאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושבי ישראל בני 18 ומעלה, המתמודדים עם לקויות המפורטות בסעיפים 33-34 לתוספת וכוללות, בין היתר:
  • הפרעות נפשיות אורגניות
  • סכיזופרניה
  • הפרעות דלוזיונליות
  • הפרעות במצב הרוח
  • הפרעות חרדה
  • הפרעות תלויות דחק
  • הפרעות אכילה

קביעת נכות על-ידי פסיכיאטר מוסמך

 • מי שמעוניין לקבל שירותים במסגרת סל השיקום של משרד הבריאות מבלי לעבור את הליך קביעת הנכות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, יכול לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר מתוך רשימת הפסיכיאטרים שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות.
 • האבחון קובע אם הפונה עומד בתנאי הפנייה אל ועדת השיקום האזורית (האבחון אינו מבטיח את קבלת שירותי סל השיקום).
 • קביעת אחוזי הנכות על-ידי הפסיכיאטר תקפה רק לסל השיקום של משרד הבריאות ואינה מקנה זכאויות מטעם גופים אחרים.
 • במקרה שכבר נקבעה לפונה נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי (נכות כללית או נכות מעבודה), לא ניתן לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר.

קביעת נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי

 • הנכות הרפואית הנדרשת לצורך זכאות לסל השיקום של משרד הבריאות יכולה להיקבע על-ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות.
 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, במקרים של סכיזופרניה מומלץ לקבוע את הזכאות ללא זימון התובע לוועדה רפואית.
 • מי שנקבעו לו על-ידי הוועדה הרפואית 40% נכות על רקע נפשי, יוכל לפנות אל ועדת השיקום האזורית בבקשה לקבלת שירותי סל השיקום.
 • למי שסובלים ממספר לקויות או מחלות, בנוסף ללקות על רקע נפשי, ייתכן שתיקבע דרגת נכות גבוהה יותר שתורכב מכל הליקויים (נכות משוקללת) ותהיה רלוונטית לזכויות שאינן קשורות בסל השיקום.
 • במקרה שהוועדה הרפואית קבעה נכות בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות (כאשר ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית), ניתן יהיה לקבוע דרגת אי כושר, שעל פיה ייקבע אם קיימת זכאות לקצבת נכות.
 • ישנן זכויות שונות הניתנות בגין נכות רפואית שנקבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות.
דוגמה
 • מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות, זכאים לשיקום מקצועי - סיוע בלימודי תואר והכשרה מקצועית (זכאי סל השיקום של משרד הבריאות יכולים להגיש בקשה גם לשיקום המקצועי של המוסד לביטוח לאומי).
 • מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד), עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה.
 • התרשים הבא מתאר את השלבים בתהליך הבקשה לקצבת נכות. המידע מופיע בפירוט רב יותר בטבלה בהמשך הדף.
 • טיפ
  עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.
  טיפ
  ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

  הכנות נדרשות

  מסמכים רפואיים

  • חוות דעת של פסיכיאטר.
  • במקרה שהיה אשפוז - מכתב סיכום.

  מסמכים נוספים

  • למי שסובלים מכמה מחלות או ליקויים, מומלץ להכין לקראת הגשת התביעה את המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל הליקויים, שכן הם עשוים להגדיל את אחוזי הנכות שייקבעו להם.
  • מחשבון המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקבל רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים שמומלץ לצרף לתביעה בהתאם לאבחנה הרפואית.
  • כמו כן, ניתן למצוא פירוט של מסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות ברשימת הדפים הספציפיים להן.
  דוגמה
  • אם אדם מגיש את הבקשה לקצבה בהקשר של מחלת לב, כדאי מאוד שיבחן אם הוא סובל מעוד מחלות/ליקויים שעשוים להקנות לו אחוזי נכות רפואית נוספים.
  • נניח שבנוסף למחלת הלב הוא סובל גם מסוכרת והקפיד להגיש לוועדה גם את המסמכים הנדרשים לנושא סוכרת.
  • ואם, למשל, הוועדה הרפואית קבעה לו:
   • 40% נכות רפואית בגין מחלת הלב.
   • 20% נכות רפואית בגין הסוכרת
  • לפי הנתונים האלה תיקבע לו דרגת נכות רפואית משוקללת של 52%.
  • להסבר על שיטת החישוב ומידע נוסף ראו נכות רפואית משוקללת בביטוח הלאומי בגין מספר ליקויים או מחלות.

  שלבי ההליך

  מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
  יש להגיש את התביעה לקצבה הגשת תביעה לקצבת נכות כללית
  לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית. ועדה רפואית לנכות כללית
  • חשוב להגיע במועד שנקבע, או להודיע מראש על אי הגעה.
  • במקרים מסוימים המסמכים ששלחתם יספיקו לקביעת אחוזי הנכות ולא תצטרכו להופיע בפני הוועדה הרפואית.
  קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית
  • במקרים הבאים יועבר הטיפול בעניינכם לפקיד התביעות לשם קביעת דרגת אי כושר:
   • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
   • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות, וליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות.
   • לעקרת בית- אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.
  • ישנן זכויות הניתנות בגין אחוזי נכות רפואית, ללא תלות בקביעה של דרגת אי כושר וזכאות לקצבת נכות.
  • אם נקבעה לכם נכות זמנית, לקראת תום התקופה שנקבעה תתבקשו להמציא חומר רפואי עדכני ותזומנו לוועדה רפואית נוספת.
  החלטת פקיד התביעות וקביעת דרגת אי כושר (במקרה שנקבעו מספיק אחוזי נכות רפואית)
  • הפקיד בודק שוב את הכנסותיכם, בהתייחס לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לכם.
  • הפקיד קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלכם משפיעה על כושרכם לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית - על כושרה לתפקד במשק ביתה), בהסתמך על המלצה של הרופא ושל פקיד השיקום.
  במקרים שנדרשת המלצה של פקיד שיקום, תוזמנו לריאיון אצלו.
  קבלת ההודעה
  • תזכורת חשובה:
   • הזכאות שלכם לקצבה היא תוצאה של אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית ושל דרגת אי הכושר לעבוד שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
   • על שתי ההחלטות ניתן לערער כמו שמפורט בהמשך.
  תשלום הקצבה לזכאים
  • למי שנקבעה דרגת אי כושר המזכה בקצבה, תשולם קצבת הנכות בתום 90 יום מהמועד שבו נקבעה דרגת אי הכושר.
  • דמי מחלה נחשבים להכנסה מעבודה, ויילקחו בחשבון בחישוב גובה הקצבה.
  • הקצבה משולמת ב-28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה או לחשבונו של האפוטרופוס (אם מונה לזכאי אפוטרופוס).
  • הזכאות לתשלום רטרואקטיבי של הקצבה תהיה עבור 12 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה.
  • מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 100% לתקופה של 6 חודשים לפחות זכאי לתשלום קצבת הנכות מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי הכושר.
   • הקצבה עבור היום ה-31 ואילך תשולם לו לאחר היום ה-91 לקביעת דרגת אי-הכושר.
   • למי שזכאים לתוספת עבור בני זוג ו/או ילדים, התוספת לא תשולם עבור התקופה שבין היום ה-31 ליום ה-90, אלא רק מהיום ה-91.
   • למי שזכאי בתקופה זו גם לקצבת שירותים מיוחדים, תשולם לו הקצבה הגבוהה מבין השתיים.
  אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על החלטתה בתוך 60 יום. ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית
  • לפי חוק הביטוח הלאומי, במקרים שבהם הוועדה הרפואית קבעה פחות מ-80% נכות רפואית, ניתן לערער על החלטתה.
  • למרות זאת, בית המשפט קבע כי גם במקרים שבהם נקבעה דרגת נכות גבוהה יותר, ניתן יהיה להגיש ערר על קביעת הוועדה.
  • רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק (תוך 60 יום) ככל שהדבר אפשרי, אולם המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
  אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
  אם אינכם מרוצים מדרגת אי הכושר שנקבעה לכם, תוכלו במקרים מסוימים לערער בתוך 90 יום על החלטת פקיד התביעות. ערר על החלטה בעניין אי כושר
  • ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר:
   1. החלטה כי לא אבד הכושר לעבוד, או שאבד בפחות מ-50%.
   2. החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.
  • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
  אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
  אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה שלכם, גילכם, השכלתכם, הכנסותיכם וכו').
  • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
  • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
  • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
  • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
  • אם התביעה לקבלת הקצבה נדחתה כי המבוטח לא שילם כחוק דמי ביטוח לאומי, תיתכן זכאות להענקה מטעמי צדק.
  ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. הגשת תביעה חוזרת לקצבת נכות כללית


  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים