הקדמה:

במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות כללית, נקבעת דרגת הנכות הרפואית של התובע על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית
ערך זה כולל פרטים לגבי אופן חישוב הנכות וכן הפניות למידע הרלוונטי לאוכלוסיות ספציפיות, בהתאם לסוגי הלקויות השונות
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות כללית, נקבעת דרגת הנכות הרפואית של התובע.

 • ערך זה כולל מידע כללי לגבי האופן שבו מחושבת הנכות הרפואית על-פי התוספת לתקנות הביטוח הלאומי.
 • כמו כן, ישנן הפניות לערכים הכוללים מידע ספציפי, בהתאם לסוגי הלקויות והמחלות של מגישי התביעה (כגון אילו סעיפים בתקנות עשויים להיות רלוונטיים עבורם, ואילו בדיקות ומסמכים עליהם להכין לקראת הוועדה הרפואית).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

קביעת הנכות

חישוב נכות משוקללת

 • כאשר מבוטח סובל ממספר מחלות או ליקויים, שלכל אחד מהם נקבעים אחוזים בנפרד, הנכות הרפואית מחושבת על-פי חישוב משוקלל שלהם (ולא על ידי חיבור רגיל של סכומיהם).
 • השקלול נעשה כך:
  • סעיף הליקוי עם אחוזי הנכות הגבוהים יותר מחושב במלואו.
  • הסעיף השני בגודלו מחושב מתוך האחוזים שנותרו אחרי חיסור אחוזי הסעיף הראשי.
  • הסעיף הבא (אם ישנו) יחושב מתוך האחוזים שנותרו אחרי חיסור שני הסעיפים הראשונים, וכן הלאה.
דוגמה
 • למבוטח נקבעו בגין ליקוי אחד- 30%, בגין ליקוי שני- 20% ובגין ליקוי שלישי- 10% נכות רפואית.
 • הנכות המשוקללת תחושב כך:
  • לפגיעה הראשונה והגבוהה ביותר יילקחו בחשבון מלוא האחוזים שנקבעו- 30%.
  • לפגיעה השנייה בגודלה יחושבו 20% מתוך 70 האחוזים שנותרו לאחר ניכוי אחוזי הנכות שחושבו בגין הליקוי הראשי, כלומר- 14%.
  • לפגיעה השלישית בגודלה יחושבו 10% מתוך האחוזים שנותרו לאחר ניכוי אחוזי הנכות שחושבו בגין שני הליקויים הקודמים, כלומר 10% של: 100 פחות 30 פחות 14, שהם 5.6% .
 • סך אחוזי הנכות הרפואית המשוקללת יהיה 49.6% = 5.6 +‏ 14 +‏ 30.

מידע ספציפי לאוכלוסיות שונות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים